T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  => Örnek ve Önder Allah Rasülüdür
  => İslam-da Bağlılık Şahıslara Değil Kur-ana ve Sünnetedir
  => Fırka-i Naciye ve Onun Vasıfları
  => Ümmetin İhtilafı Rahmet Midir
  => Ehli Sünnet ve İtikadının Önemi ve Özellikleri
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Ümmetin İhtilafı Rahmet Midir

ÜMMETİN İHTİLAFI RAHMET MİDİR ?

Bilindiği gibi zamanımızda inananların içerisine dalıpta boğulmakta oldukları en çirkin musibet ve belalardan birisi de ; dinleri hususunda ihtilafa düşmeleridir. Hepinizinde yakinen şahit olduğu gibi bu hastalığın girmediği hiç bir yer kalmamıştır. Nereye varsanız,kime gitseniz, kiminle dini konularda azda olsa hasbihal etseniz aynı dert, aynı hastalık göze çarpmaktadır.

İşin acı tarafı ise,bu ihtilafIarın islama maledilmesi, Ondanmış gibi gös-terilmesi ve Ondanmış gibi bu çirkin icraatlara sıkı sıkıya sahip çıkıl-masıdır.

İçerisine düşüpte kurtulamadıkları bu keşmekeşliğin ve çarpıklığın adını “ RAHMET ” olarak telakki edip ihtilafı kabul edenler, bunun ümmet için bir kolaylık ve bir genişlik olduğunu sünnet taraftarlarına karşı sürekli şu uyduruk sözlerle isbat etmeye zorlanmışlardır…

?????? ? ? “ Ümmetimin ihtifafı rahmettir “

Değerli Müslümanlar ! unutmayınki , dinini yaşamaya gayret gösteren basiretli her fert nazarında bu söz, o insanın dini ile taban tabana çelişkili bir söz olduğu gayet açıktır. Çünkü onun dinini vazeden Allah’u Azze ve Celle, kitabının bir çok yerinde ihtilafı şiddetle menetmektedir.

Bu deliller o kadar meşhur ve yine o kadar da dillerde dolaşırki inanın bunların hepsini burada zikretmeye kalkacak olsak bir hayli zamanımızı alacaktır…. Ancak örnek olması bakımından birkaçını zikretmekte faide vardır.


“ Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için büyük bir azab vardır. ”

ALİ İMRAN 105

 

“ Ey Muhammed fırka fırka olup ta dinlerini parçalayanlarla senin hiç bir ilişkin olamaz. Onların işi Allah’a kalmıştır.Yaptıklarını onlara sonra bildirecektir.”
EN’AM : 159

 

“ Rabbin dileseydi insanları bir tek ümmet yapardı Ama ihtilaf edip durmaktadırlar. Yalnız Rabbinin merhamet ettikleri bunun dışın-dadırlar. “
HUD 118.119

 

“ Topluca Allah’ in ipine sarılın. Ayrılmayın….. “
ALİ İMRAN : 103

İşte zikri geçen bu Ayeti Kerimelerde görüdüğü gibi Allah’u Azze ve CeIle ihtilafı tepeden tırnağa kınamakta ve kendilerine merhamet ettiği insanların ise, ihtilaf içerisinde olmayanlar olduğunu bildirmektedir. Ayrıyeten bu delillerde ihtilaf edenlerin ancak kendilerine merhamet edilmeyen insanlar olduğu beyan edilmektedir.

Durumun tehlikesinden bahseden Allah Resulü s.a.v ise şöyle buyurur :

“... Şüphesiz ki sizden evvelki ümrnetler ihtilaf ettiler de, ihtilafları kendilerini helak…. “
BUHARİ : 11.C.5155.S
İkinci bir hadislerinde ise şöyle buyurur :

“ Cemaata yapışın, cemaati iltizam edin. Fırkalaşmadan ve ihtilaftan sakının. Şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden biraz daha uzak- tır. “
TİRMİZİ : 4 2254.N – EL- KENZ : 8.c. 207.S

“ … Nu’man bin Beşir r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ … Cemaat – yani birlik ve beraberlik – rahmet, bereket, ayrılık ise azabtır. “
AHMET : 4 / 278 – 17981.N – C.SAĞİR : 2.C.1825.N

“ … Ebu Musa r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdularki : “ ……. Birbirinizi seviniz, ihtilaf etmeyiniz. “
BUHARİ : 6.C.2828.S
Bu ve bununla eş manalı Ayet ve Hadisler bir hayli çoktur. Biz inşaallah bu zikredilen delillerle meselenin ehemmiyetini anlamışızdır.

Değerli kardeşlerim ! Parçalanma, guruplaşma ve ihtilaf denilen bu çirkin olay ne zaman dile getiriIse ve ne zaman söz konusu olsa, tabiki ilk önce akla gelen şey, Mezhebler…. Meşrepler…. Ve …. Tarikatlardır.

Cahil insanlar her ne kadar bu husustaki ihtilafların ümmet için bir genişlik veya kolaylık olduğunu iddia da etmiş olsalar, inanın İslama en büyük zarar veren, darbe vuran bu şekildeki gayri islami yapılanmalardır desek mubalağa etmiş olmayız.

Bu çirkin karışıklığın ve keşmekeşliyin içerisine düşüpte çıkamayan, dolayısıyla bu hallerini meşrulaştırma gayreti içerisine giren birçok inananın ve özellikle de bir takım kağıt karalama alim ve hocalarının ağızlarından şu kelimeler eksik olmamaktadır :

“…. Efendim Mezhepler, Meşrepler ve tarikatlar, müslümanlar için bir genişlikir …. bir kolaylıktır. Dileyen dilediği Mezhebe, Meşrebe veya tarikata müntesip olabilir. Çünkü bunların hepside haktır ve rahmettir…. Allah Rasulü s.a.v öyle de yapmıştır böyle de....”

Tabiki bu sözler akli selim kimselerin söyleyeceği sözler değildir…Veya söylenmiş ise bu sözler ; ilimden yoksun vahye ters düşen sözlerdir.

Çünkü birbirine zıt hak olmaz…. Her ne kadar bu ifadeler cahil toplum arasında nevşü nema bulan ve yaygın olan sözler de olsa bunlar islamla tezat sözlerdir ….

Hatta bu çarpık yapılanmalarının ve anlayışlarının geçerliliği için de imamları tezgahlarına malzeme olarak kullanmaktadırlar….. İnanın öyle zavallılar çıkmıştır ki, bu dört imamın beraberce kitaplarını hazırlayarak onları Resulullah sa.v’e imzalattırdıklarını bile söylemişlerdir. Pişmiş tavuğu bile güldürecek olan bu komik sözleri söyleyen insanlar, bari bu insanların ayrı ayrı tarihlerde yaşadığını en azından bilmiş olsalardı…

Körü kürüne din yaşayan bu cahil kesimin tezgahlarına malzeme olarak seçtikleri sözlerden bazıları yine şunlardır :

“... Arkadaş, bu imamlar cahil insanlarmıydı. Ki, sizin anlattığınız bu şeyleri biz onlardan duymadık veya kitaplarında bunları okumadık… Bunları siz gördünüz ve okudunuz da onlar görmediler mi ? … “

Hatta va hatta sanki bu parçalanmışlıktan ve ihtilaflardan kurtulmamak için çırpınan kimselerin tavrını sergileyerek şu sözleri de öne sürerler :

“ Kardeşim Hadislerin sahihi zayıfı denilen bir olay vardır…Muhkem ve müteşabih meselesi vardır… Hatta Nasih ve Mensuh meselesi de vardır…. “

Değerli Müslümanlar ! elbetteki bahsi edilen bu konular,islami konu-lardır…. Yani hadislerin sahih ve gayri sahih konusu elbetteki vardır. Muhkem ve muteşebih konusu elbetteki islamın en önemli konularından biridir… Ha keza Nasih ve Mensuh konusu da öyle… Ama ne yazık ki hak olan bu ifadelerle batıl kasdediliyor… Yani bu gibi şeyleri bahane ederek – bu çirkin ihtilafların içerisinde yüzenler - rahatlarını bozmak istemiyorlar , nerede hata yapılıyor bunu araştırmak istemiyorlar…

Şuurlu ve basiretli bir müslümanın bu gibi bahanelerle Kitab ve Sünnet’in ortaya koyduğu açık ve seçik naslarını geri plana itmesi asla düşünülemez.

İnanan ve teslim olan bir müslümana düşen, Selefi salihinin temiz yolunu takip etmesi ve Allah Resulü s.a.v’in sahih hadislerine güzel bir şekilde teslim olup onları uygulamasıdır.

Bu konuda hiç bir pahane ve tereddüte yer yoktur. Nasih mensuh meselesini - ki , bu olayı da anlasalar bari - Hadislerin sihhati konusunu ve Mezheb imamlarının içtihadlarını pahane ederek Resulullah s.a.v’ in tertemiz sünneti seniyesini geri pilana itmeye hiç kimsenin hakkı yoktur…. Bu şekildeki tavır ; unutmayınki kör taklitçiliğin ve koyu mezheb ve meşreb taasubunun taa kendisidir.

Kaldıki bu imamlar – Allah kendilerinden razı olsun - insanlara bizleri mutlaka taklit edin, sakın bizim görüşlerimizden ve ictihatlarımızdan ayrılmayın diye bir söz de zikretmemişlerdir. Aksine, her biri aynı noktaya çağıran, insanları sünneti seniyeye davet eden değerli ilim ehli insan-lardı.

İşte, kendilerine Kitap ve Sünnet’ter deliller getirildiği halde onları görmemezlikten gelen veya çeşitli tevillerle onları geri plana itmeye çalışan bir çok zavallının ensesine bir şamar gibi inen bu imamların güzel sözleri :

Gelin hep beraber okuyalım… Okuyalım bakalım ki, bu cahil insanların dediği gibi imamlar, insanları mezheb ve meşrepleremi davet etmişler,yoksa Kur’ana ve Sünnete mi ….. Okuyalım bakalım ki bu imamlar, Allah resulü s.a.v’den bir hadis geldiği zaman onu bırakın da bizlerin içtihadlarına tabi olun mu demişler.

EBU HANİFE R.H :

1 - Hadis sahih ise işte benim mezhebim yani odur...

2 - Nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüz ile amel etmesi helal değildir...

3 - Allah’ın Kitabına Resulünün Sünnetine ters düşen bir söz söylediğim zaman benim görüşünü terkedin...
İbn abidin el - Haşiye 1.c.63
Fullani İkazul Himem 50. say.

İMAM MALİK R.H :

1 - Beni bir beşerim hatada ederim isabet de.Sizler benim görüşlerime bakın, Allah’ın Kitabına Resulünün Sünnetine uyanı alın uymayanı da bırakın.

2 - Peygamberin dışında insanların sözleri alınır da reddedilir de.

İbnu Abdil Ber el-Cami : 2.91
İbn Hazm el-İhkam : 6. c .149

İMAM ŞAFİİ R .H :

1 - Bir kimse için Peygamber s.a.v den nakledilen bir sünnetin açıkça belirlenmesi halinde, onu bir başkasının sözünden dolayı terk etmenin helal olmadığı hususunda müslümanlar ittifak halindedirler..

2 - Kitabımda Peygamber s.a.v’in sünnetine aykırı bir şey bulursanız Peygamber s.a,v’in sözünü alınız,benim sözümü terkediniz - diğer bir rivayete ise - Sünnete uyunuz, başka birinin sözüne itibar etmeyiniz….

3 - Had sahih ise benim mezhebim odur...

4 – Peygamber s.a.v’den nakledilen her hadis benden duymamış bile olsanız o, benim görüşümdür..

İbn Ebi Hatim : 93.94.S - Fullani İkazul Himem : 147 S

AHMED İBN HANBEL R.H :

1 - Beni taklit etme,malik’i,Şafii’yi,Evzai’yi ve Sevri’yi de taklit etme. Sende onların aldığı kaynaktan al....

2 - Evzai ‘nin, Malik’ in, Ebu Hanife’nin sözlerinin hepsi şahsi bir görüşten ibaret olup bence hepsi eşittir.Delil ancak hadislerdir....

İbn Abdir Berr : El-Cami : 2.I49 - İbn Kayyum el-İlam : 2.0.302

Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşıldığı gibi durumu,konumu,ilmi irfanı ne olursa olsun hiç bir kimsenin sözü, AIlah Resulü s.a.v’in sözüne - Dolaylı yönden de olsa - asla tercih edilemez…. Söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun, Allah resulü’nün sözüne ve uygulamasına ters düşen bütün söz ve davranışlar batıldır…

El-Albani’nin de dediği gibi : cehaleti başlarına bela olup da bu bataklığın içerisine saplanıp kalanların üzerlerindeki tuhaf şeylerden bir diğeri de : Ölçüleri, mezheb ve meşrepleri olup, Kitabı ve Sünneti bu süzgeçten geçirmeleridir… Dolayısıyle bu kötü ve kör taassupları yüzünden mezheb ve meşreplerine ters düşen ne kadar hadis varsa, onlardan uzak durmaktadırlar…

Çünkü, onlara göre sünnete uymanın manası, İmam ve gurup liderini kötülemek, Sünnet’e ters düşse bile mezhep ve gurup liderine uymanın manası da ona saygı göstermek ve onu yüceltmektir. Bu sebeple onlar, kendi mezhep ve meşrep imamlarını kötülemek ihtimalinden kurtulmak için onları taklit etmekte ve sünneti almamakta da ısrar etmektedirler. Bunlar bu çirkin kuruntuları sebebiyle, yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktadırlar.

Bu düşünce sahiplerine şöyle bir soru sorulabilir :

“... Bir kimseye uymak eğer uyulana saygı göstermeğe, ona ters düşmekte onu kötülemeye delalet ediyorsa, siz nasıl olur da Peygamber s.a.v’in sünnetine aykırı hareket etmeyi kendiniz için caiz görüp,sünnete uymayı terk ederek,sünnete terş düşen bir mes’elede gurup liderinize uyarsınız ? … Oysa 0 insanlar günahlardan korunmuş ve hatadan masum birileri de değillerdir. 0 insanları kötülemek veya onlara ters düşmek üstelik küfür de değildir. Eğer onlara karşı ters görüş beyan etmek onları kötülemek manasına gelirse, peki Peygamberin sünnetine ters görüş beyan etmek hangi manaya gelir ? Elbetteki bunun manası küfürdür…. “
Sıfatu’s salatu’n Nebi : Mukaddime

Değerli Müslümanlar ! Öyleyse gelin öyle birinin üzerinde konuşalımki , onun sözlerini kabulde iman ehli, reddettiğimizde ise küfür ehli olunsun….

Hulasa,artık açıkça görülüyorki, bu insanlar şuursuz ve basiretsizce hareketleri yüzünden bu hale gelmişlerdir. Çünkü,delilsiz körü körüne hareket etmeleri, aşırı taassupları ve en korkuncu da, açıkca gördükleri çelişkili şeylere rahmet kılıfı geçirmeleri ister istemez bunları bu hale sürüklemiştir.

Acaba aklı selim olan bir müslümanın söyleyeceği ve yapacağı bir şey midir bunların söylediği ve uyguladığı şeyler ?.... İhtilafa rahmet gözüyle bakan bu zavallılara, peki ittifak nedir ? diye bir soru sorulacak olsa acaba ne cevap verirler.

Tabiki ne diyecekleri, tezgahlarına malzeme olarak kullandıkları söz-lerden bellidir…. “ Ümmetin ihtilafı rahmettir “

Bunlar, bu ümmet için bir kolaylık ve bir genişliktir…. Allah resulü öyle de demiş böyle de demiş … öyle de yapmış,böyle de yapmış...

İhtilafı ve bu çirkin ayrılıkları rahmet telakki ederek uydurdukları bu gibi sözlere Resulullah s.a.v’i patent seçenlere yine onun şu sözleri ile cevap yerinde olması gerekir :

“... Kim kasten benim üzerime yalan uydurursa cehennemdeki oturacağı yerine hazırlansın…. “
MÜSLİM : 8.C.1718.N

Biz bu sözlerin bilinçsiz olarak söylendiğini ümit ederek - ki,öyledir de - diyoruzki : İnşaallah bundan sonra kullanılan islami her sözün muhak-kakki delilini araştıralım ve ondan sonra da bu İslam’dandır diyelim.

Bilindiği gibi, açılan her kötü çığırın günahı, onu ilk çıkaranın boynuna dolanacaktır.

İsterseniz bu konuda uydurulan “ ihtilafı ümmeti rahme “ ümme-tinmin ihtilafı rahmettir “ sözü ile alakalı ilim ehlinin sözlerine bera-berce bir göz atalım :

SUYUTİ R.H : Bütün muhaddisler indinde ne sahih,ne zayıf ve ne de mevzu olarak senedi mevcut değildir.
CAMİU’S SAĞİR : 1.0.165

İBN HAZM R.H : Böyle bir hadis yoktur. Madem ihtilaf rahmettir, 0 zaman ittifak ta zulmet olması gerekir...
EL-İHKAM Fİ-USULİ AHKAM : 5 .64

ALLAME ES-SUBKİ R . H : Bu hadisin ne Mevkuf ne Merfu ve nede Zayıf ve uydurma olarak senedini bulamadım....

EL- ALBANİ R .H : Diyor ki : Bu söz “….. Ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir….. “ …. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz...” sözleri ile de rivayet edilmiştir. Her ikisi de sahih değildir.Birinaisi son derece zayıf,ikincisi ise uydurmadır.

Silsiletül ehadisi daife : 58.61

Allah kendilerinden razı olsun, ilim ehli olan bu insanların da dediği gibi ; eğer ihtilaf rahmetse ittifak zulmet olur.

İMAM MÜZENİ : Şöyle der : “ … İhtilafi caiz gören ve bir olayda ictihad eden iki alimden birinin helal, diğerinin haram dediğini ve bunların her birinin ictihadlarında doğruyu bulacaklarını iddia eden kimseye şöyle cevap verilir :

“… Bu düşünceyi sen Kitap ve Sünnete dayanarak mı, yoksa kıyas yaparakmı söylüyorsun ? Eğer bir nassa dayanarak söylüyorum cevabını verirse ona şöyle denilir : Kitap ihtilafı kaldırdığı halde sen nasıl oluyorda ihtilafın Kitaba veya Sünnete dayandığını iddia ediyorsun ? … Eğer kıyasla olduğunu söylerse, onada şöyle cevap verilir : Kitap ve Sünnet ihtilafı yasaklarken,nasıl olurda sen ihtilafın caiz olduğunu Kitap ve Sünnete kıyas edersin ? Bu, akıllı bir kimsenin,hele hele bir alimin cevaz vereceği bir husus değildir...”
İBN ABDİL BER CAMİUL BEYAN : 2.C.89.S

İBN ABDİL BER R.H : “... Eğer biri biri ile çelişen iki ayrı görüş doğru olacak olsaydı, selef ictihat ve fetvalarında, birbirlerini hataya düşmekle suçlamazlardı… Akıl, bir şeyin zıddı ile birlikte doğru olmasını kabul etmez. Dolayısıyla,bir anda iki zıddı bir araya getirmek,imkansız olan en çirkin şeylerdendir… “
İBN ABDİL BER CAMİUL BEYAN : 2.C.88.S

İBN HACER R.H : şöyle der : “ … Birbirine muhalif iki haberden birini diğerine tercih etmedikçe,iki mütenakızın doğruluğu hakkında ilmin hasıl olması imkansızdır… “
NUHBE : 13.S.

EŞHEB R.H da şöyle demiştir : İmam Malik r.h güvenilir ravilerin Resulullah s.a.v’in ashabından naklettikleri iki ayrı hadis ile amel eden kimsenin durumu hakkında : Bunda bir genişlik görüyor musun ? şeklindeki bir soruya şöyle cevap verdi : Allah’a yemin ederim ki doğruyu. bulmadıkça hayır. Doğru ise tektir. Farklı iki görüşün ikisi de doğru oluyor,hayret. Doğru olan sadece bir tanedir....
Camiul Beyanil İlm : 82.88.89.

Görüldüğü gibi, gerek Kitap ve Sünnetin ve gerekse onlara güçleri yettiği kadar tabi olan ilim ehli müçtehid imamların ihtilaf konusundaki zikrettikleri şeyler gayet açık ve nettir… Her ne kadar ihtilafı caiz görenler bu imamları kendi batıl fikirlerinin geçerliliği için kalkan olarak ta kullansalar, biz bu güzel sözlerin sahibi olan o güzide imamlarla, ihtilafı rahmet veya caiz gören bu insanları birbirinden ayırt etmekteyiz…

Öyleyse bu yönlü arızaların bizde de vuku bulmaması için,Kitabı ve Sünneti kendimize rehber edinip onların çizdiği yolda yürümemiz gerekir.

Çünkü küçük görünüpte ileride insanın karşısına dağ gibi çıkaçak olan mes’elelerin şimdiden halledilmesi en akıllıca iştir… Hepinizinde bildiği gibi ihtilaf içerisinde yüzen bu topluluk, bu hale birden gelmemişlerdir.

Başlangıçta ufacık denilen meseleler zamanla büyüyerek - biraz öncede ifade ettiğimiz gibi - dağ gibi karşılarına çıkmıştır.

Unutmayalımki her muhalefet ufakta görülse bir fitnedir. Ve kendisin-den sonra ki bir fitneye alt basamaktır. Ve yine aynen zamanımızda da arzı endam ettiği gibi, bu şekildeki çirkin bir manzarayı hazırlamaktır.

Değerli kardeşlerim ! hazır sırası gelmişken şu iki olayı anlatmayı yerinde görüyorum :

Muhammed Gazali “ Zalamun min’el Garb ” adlı kitabının 200 sayfasında şu açıklamayı yapıyor :

“ … Amerika’daki biriston üniversitesinde toplanan bir kongre de konuş-macılardan biri – genellikle - müsteşrikler ve islami cephe ile ilgilenenler arasında yaygın olan şöyle bir soru ortaya atmıştır : Müslümanlar propogandasını yaptıkları İslam’ı tanıtmak için hangi proğramla dünyanın karşısına çıkacaklar ? Sünnilerin anladığı tarzdaki islami proğramlamı ? yoksa imamiye veya zeydiyeden oluşan şiilerin anladığı proğramlamı ? Ayrıca bunların her biri kendi aralarında ihtilafa düşmektedirler. Hatta bazen bunlardan bir kısmı taassupla eski bir düşüncenin mudafasını yaparken, diğer bir gurup bir mes’ele hakkında yeni ve ileri bir düşünceye sahip olabilmektedirler. İslam davetçileri bu şekilde davalarını terettüdde bırakıyorlar. Çünkü onlar bizzat kendileri terettüd içindedirler….

Yine bu çirkin manzaralardan birini,Muhammed Sultan el-Masumi Hediyetüs-Sultan ili biladi Müslimi yaban isimli eserinin ön sözünde şöyle anlatmaktadır :

“... Uzak doğudaki Tokyo ve Oseka şehirlerinde oturan müslümanlar tarafından bana bir mektup gönderildi. Mektup özetle şu konudan bahsediyor :

“...İslam nedir ? Mezhep ne demektir ? İslam diniyle şereflenen birisinin dört mezhepten birisine veya başka bir mezhebe girmesi, yani Maliki,. Şafii, hanbeli veya Hanefi olması gerekir mi ? gerekmez mi ? Çünkü burada büyük bir ihtilaf ve vahim bir munakaşa başladı. Japon fikir adamlarından bir kaç aydın İslam dinine girmek ve İmanla müşerref olmak isteklerini Tokyo’da bulunan müslüman cemiyetine açtılar. Hindistanlı müslüman bir gurup, “ Kendilerinin ümmetin kandili olan Ebu Hanifenin mezhebini seçmelerini ” Endonezyalı bir gurup ise,” Şafii mezhebinden olmaları gerektiğini ” söylediler. Japonlar bu sözleri işitince çok şaşırdılar. Onların bu tutumlarına çok hayret ettiler. Onların ara-larındaki gördükleri bu ihtilaf sorunu, onların müslüman olma yolunu tıkadı ….
Hediyetüs-Sultan ili biladi Müslimi yaban

Evet değerli kardeşlerim ! işte bunların rahmet olarak telakki ettikleri bu ve emsali olaylar, daha nice insanları gerçek rahmetten ne yazık ki uzak tutmuştur.

Artık görülüyor ki, kendisini azıcık olsun düşünme ve muhakeme etme zahmetine tabi tutan şuurlu ve basiretli insanlar nazarında bu gibi olaylar rahmet olmaktan ziyade, aksine zillet, aşağılık ve perişanlıktır.


Ama kendisini düşünme zahmetinden muaf tutup da Kur’an’ın ve sünnetin açıkladığı hususlardan içtinab ederek, kendi görüşünü veya mezheb ve gurubunun görüşünü tercih ederek sünnete ters davranırsa , hiç kusura bakmasın, bu tavırlarıyla rahmet içerisinde olmaktan ziyade, bu kimse zillet içerisindedir…

Allah’u Azze ve Celle bizlere, hakkı hak bilen ve ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin….. Ve yine bizlere, batılı batıl bilip ondan da uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin ….

 


VEL HAMDU LİLLAHİ RABBİL ALEMİN

 

 

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=