Kuran ve Sünnet

TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI

KARDU’L HASEN  - YANİ BORÇ VERMEK -

 

     Allah-u teala şöyle buyuruyor : { Allah : Ben sizinle beraberim, eğer namaz kılar, zekatı verir, rasullerime iman eder, onlara yardım eder ve Allah’a güzel borç verirseniz, elbette sizin günahlarınızı örterim ; sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokarım demişti... }

 

    Allah’u teala yine şöyle buyuruyor : { Eğer Allah’a güzel borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah karşılık verendir, halimdir. }

   Allah-u teala yine şöyle buyuruyor : { Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel borç verenler, işte onlara (verdikleri) kat kat yapılır ve onlar için değerli bir ecir  vardır. }

 

BORÇ ALIP VERMEDE YAZIŞMA VE ŞAHİT TUTMA

 

     Allah-u teala şöyle buyuruyor : { Ey iman edenler, belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir yazıcı onu yazsın. Yazıcı Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın ; borcu olan da yazdırsın, Rabb’i olan Allah’tan korksun, borcundan hiçbir şeyi eksik etmesin. Eğer borçlu olan kimse aklı ermez, yahut zayıf, ya da kendisi yazdıramayacak durumda ise, velisi onu adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de şahit tutun. Eğer iki erkek yoksa, razı olduğunuz şahitlerden bir erkek iki kadın - şahitlik etsin -. Ta ki kadınlardan biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatsın. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu,Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha sağlam, kuşkulanmamanız için daha elverişİidir... }

Bakara : 282.Ay.

 

 ELİ  GENİŞ  VE  DAR  OLAN  KİMSELERE  MUSAMAHA , KOLAYLIK  VE

MÜHLET VERMEK

 

“ … Huzeyfe r.a şöyle dedi : “ Nebi s.a.v buyurdular ki : Melekler sizden önceki ümmetlerden bir kimsenin ruhunu karşıladı. Melekler o ruha : Hayırdan bir şey yaptın mı dediler ? Bu kimse. Ben hizmetçilerime, sıkışık fakire mühlet veriniz müsamaha ediniz, diye emrederdim dedi. “ Bunun üzerine melekler : “ Ona müsamaha ediniz “ dediler. ”

 

Ebu Malik, Rıb’iyyin’den yaptığı rivayette ise : “ Eli geniş olana kolaylık gösterir, eli dar olana mühlet verirdim ......” şeklindedir.”

Buhari : 2077- İbni Mace : 2420

 

 “ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : “ Nebi s.a.v buyurdular ki : “ İnsanlara borç veren bir tacir vardı. Borçlulardan eli dar olanı gördüğünde, hizmetkarlarına : [ darlık ve fakirlik kimse geldiğin de ] Ona müsamaha ediniz, umulur ki Allah da bize müsamaha eder derdi. [ Bu kimse Allah’a kavuştuğunda bu sebepten dolayı Allah da ona müsamaha etti .”

 

Buhari (2078-ter:192 Müslim   (4709) İbni Hibhan (5042)Tayahsi (2514) Beğavi (2139)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        DERLEYEN

 

                      TACUDDİN  EL - BAYBURDİ