T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  => ARŞ
  => Arş ile Kürsü arasındaki mesafe
  => Arş Üzerine istiva Etmek
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
ARŞ
ABDÜLKADİR GEYLANİ NİN BU KONUDA GÖRÜŞÜ
Tasavvuf ehlinin müteahhirinden Şeyh İmam Ebu Muhammed Abdülkadir b Ebi Salih
el Geylani Gunye adlı kitabında şöyle demektedir.Yaratıcıyı ayet ve delillerin ışığında
kısaca tanımaya gelince kişi bilmeli ki Allah bir ve yeğanedir.
Geylani sözü şuraya getirir.Allah YUKARI TARAFTADIR VE ARŞA İSTİVA ETMİŞTİR.
MÜLKÜ KAPSAMIŞTIR İLMİ EŞYAYI KAPSAMIŞTIR.Güzel söz Ona çıkar iyi amel onu yükseltir.
[Fatır 11][Allah yaratma işini GÖKTEN YERE DÜZENLER Sonra sizin saydığınız yıllardan bin
yıl kadar süren bir günde ONA ÇIKAR.[Secde 5] ALLAH HER YERDEDİR DEMEK CAİZ DEĞİLDİR
AKSİNE GÖKTE ARŞ IN ÜZERİNDEDİR DEMEK GEREKİR.NİTEKİM O ŞÖYLE BUYURMUŞTUR.
O RAHMAN ARŞ A İSTİVA ETMİŞTİR.[Taha 5]Bu konuda bir takım ayetleri ve hadisleri
zikrettikten sonra da şunları söyler.Tevil etmeksizin istiva sıfatını kullanmak gerekir.
ALLAH ZATIYLA ARŞ ÜZERİNE İSTİVA ETMİŞTİR.ONUN KEYFİYETSİZ OLARAK ARŞ IN
ÜZERİNDE OLDUĞU GÖNDERİLMİŞ HER PEYGAMBERE İNDİRİLMİŞ KİTAPTA SÖZ KONUSU
EDİLMİŞTİR.
ARŞ HAKKINDA AÇIKLAMA.ARŞ İSE KUBBEMSİDİR Ebu Davud süneninde Cübeyr b Mut im in
şöyle dediği rivayet edilir.Rasülullah a bir arap geldi ve Ey Allah ın Rasülü çok sıkıntı çektik
ve çoluk çoçuk aç kaldı dedi Ebu Davud hadisin tamamını zikreder Sonunda Rasülullah
şöyle buyurmaktadır.ŞÜPHESİZ ALLAH ARŞ-I ÜZERİNDEDİR ARŞ-IDA YERİN VE GÖKLERİN
ÜZERİNDE ŞU ŞEKİLDEDİR DİYEREK PARMAKLARINI KUBBE GİBİ BİRLEŞTİRDİ][Ebu Davud
cuma 34 35...Müslim istiska 18.]Arşın Yükseklerde oluşu konusunda Rasülullah şöyle
buyurmuştur.ALLAH TAN İSTEDİGİNİZ ZAMAN FİRDEVSİ İSTEYİN ÇÜNKÜ FİRDEVS
CENNETİN ORTASI VE EN YÜKSEĞİDİR.ONUN ÜSTÜNDE ARŞ VARDIR VE CENNETİN
NEHİRLERİ ONDAN DOĞUP AKAR.[Buhari cihad 4.Tirmizi Cennet 4.İbnu Mace zühd.39]
Bu hadislerden anlaşılmıştırki Arş mahlukatın en yükseği ve tavanıdır kubbemsidir Ne
olursa olsun yörüngeleri ister kuşatsın veya kuşatmasın Arş üsttür.Yüce Allah a nisbetle
ulvi ve süfli alemin son derece ufak olduğunun bilinmesi gerekir..
Onun en üste olduğu sarih akıl ve sahih insan fıtratı tarafından kabul edilir.Şöyle ki
Henüz hiç bir şey yok iken Allah cc vardı Sonra Alemi yarattı.Allah ın alemin üstünde
olduğu akılla bilinir İstiva da nakille ve fıtratları mükemmelleştirmekle gönderilen
peygamberlerin bildirmeleriyle bilinir.Allah ın yarattığı fıtratta  değişiklik olmaz.Filozof
lar ve diğer sapıklık ehlinin hilafına şeriat bunu bildirmiştir.Sapıklık ehli gerçekleri ters
yüz etmiştir.
MALİK İBN ENES DE ŞÖYLE DEMİŞTİR.
ALLAH ĞÖĞÜN ÜSTÜNDE VE İLMİ HER YERDEDİR.ALLAH IN GÖĞÜN İÇİNDE VE ONUNLA
KUŞATILMIŞ OLDUĞUNA ARŞA VEYA BAŞKA BİR YARATIĞA MUHTAÇ OLDUĞUNA ARŞININ
ÜZERİNE İSTİVA ETMESİ MAHLUKUN SANDALYESİ ÜZERİNE OTURMASI GİBİ OLDUĞUNA İNANAN
KİMSE SAPIKLIK İÇİNDE OLUP CAHİL VE BİD AT EHLİNDENDİR.VE SONRA ŞÖYLE DEVAM EDER..
[GÖKLERİN ÜSTÜNDE İBADET EDİLEN BİR İLAHIN BULUNMADIĞINA ARŞIN ÜZERİDE KENDİSİNE
İBADET EDİLEN VE NAMAZ KILINAN BİR RABBİN BULUNMADIĞINA HZ MUHAMMEDİN
ALLAH IN YANINA MİRAC A GİTMEDİĞİNE KUR AN IN ALLAH KATINDAN İNMEDİĞİNE İNANAN
KİMSE SAPIK BİD ATÇI MUATTILADAN BİR FİRAVN DUR.
Rasülullah s a v Allah indinde yaratıkların en seçkini en iyisi ve hepsinin en bilgini olmasına
ragmen Allah hakkında neredeliğini caiz görüyor bunu söylüyor ve Allah ın gökte olduğunu
söyleyenin bu sözünü tasvip edip onun mümin olduğuna şahadet ediyor.Ama Cehm b Safvan ve
tabileri Allah hakkında nerede sorusunun sorulmasını caiz görmüyor ve nerede olduğunu söylemenin
haram olduğunu söylüyorlar.EĞER BU BİR HATA OLSAYDI ÖNCELİKLE RASÜLULLAH BUNU RED
DEDERDİ BUNU SÖYLEYEN CARİYEYE BÖYLE DEME BU SÖZÜNLE ALLAH IN SINIRLI OLDUĞUNU
VE BİR YERDE OLUP BAŞKA YERDE OLMADIĞINI VEHMEDİYORSUN ALLAH HER YERDEDİR DEMEN
GEREKİR DEDİĞİN YANLIŞ DOĞRU BUDUR DEMELİYDİ.NE VARKİ RASÜLULLAH S A V BÖYLE BİR
ŞEY DEMEDİ CARİYENİN BU SÖZÜNÜN NE ANLAMA GELDİĞİNİ HİÇ ŞÜPHESİZ ÇOK İYİ BİLİYORDU
 VE ONU CAİZ GÖRDÜ ÇÜNKÜ İMANIN DOĞRUSU BUDUR VE BUNU SÖYLEYENİN İMANINA ŞAHİTLİK
ETMEK GEREKİR BU SEBEBLEDİR Kİ BU SÖZÜ SÖYLEDİĞİ ZAMAN RASÜLULLAH S A V O CARİYENİN
İMANINA ŞAHİTLİK ETTİ.HAK NASIL BUNUN AKSİ OLUR Kİ KUR ANDA BUNU SÖYLEMEKTE VE BUNA
ŞAHİTLİK ETMEKTEDİR
 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=