T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  => Sünneti Korumak
  => -sünnet vahiydir inkarı küfürdür
  => Sünnet Düşmanlığı
  => Sünnet
  => Kur-an ve Hadise Uymaya Dair
  => Vahiy ve Bağlayıcılık Yönünden Sünnetin Değeri
  => Kur,anı Kerimden sonraki kaynak olarak sünnet
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Sünnet Düşmanlığı
Şahadet ederim ki Allah tan başka ilah yoktur Yalnız O var.
Hiç bir ortağı yok O nun Alemlerin Rabbi peygamberlerin ilahı
hesap gününün sahibi O dur.Yine şahadet ederim ki Muhammed[s.a.v]
O nun kulu ve resülüdür.Allah  O nu bütün insanlığa gönderdi.İnsanlar
O ndan önce küfrün -sapıklığın ve cehaletin zirvesine çıkarak alabildiğine
bozulmuşlardı.O dini tebliğ etmek alemleri hidayete erdirmek ve münafıklarla
cihad etmek için hiç durmadan çalıştı.Nihayet iman güneşi doğdu batılın
karanlıkları kaybolarak Rahman ın ordusu güç kazandı Şeytanın taraftarları
ise alçaldı rezil oldu.İmdi kular için Rasülullah [s.a.v]e tabi olmadıkça ne dünyada
saadet söz konusudur ne ahiret .
Akadaşlar burada sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir konu var .
O DA SÜNNET DÜŞMANLIĞI.
İslamın yeryüzünü şereflendirmesinden sonra insanlığın çehresi kısa sürede
değişti.Bu sayade bütün insanlık saadet ve mutluluğa gidecek yola sahip oldu
Az bir zaman içerisinde saf ve berrak bir hayat hüküm sürmeye başladı.
Hz Peygamber [s.a.v] zamanında durum böyle iken bu dönemin bitimini
izleyen yıllarda İslamın ilk dönemdeki safiyet korunamadı.Bilhassa sünnet
hadis üzerinde bir takım şüpheler  ve istifhamlar gündeme gelmeye başladı
Teşri[yaşama]kaynağı olarak sünnetin kaynak olamayacağı ve sünnete
ihtiyaç olmayıp Kur an ın yeterli olabileceği tezi bir takım çevrelerce
savunulmaya başlandı.Aslında biz sünneti hedef alan onun aleyhinde
bulunanları iki gurupta toplayabiliriz.
Bunlardan birincileri müslüman oldukları söylenen veya kendileri öyle
olduklarını söyledikleri halde sünneti kabul etmeyenler ya da aleyhinde
olanlardır.İlk dönemde bunları şöyle görüyoruz.
[Hariciler hüküm sadece Allah ındır.[Yusuf 12/40]ayetini kendilerine
parola edindiler.Böylesi doğru bir hükümden yanlış anlam çıkardılar
ve ayet-i kerimeyi istismar ederek Sıffin de Hz Ali [r.a] ile Hz Muaviye
[r.a]arasında  vuku bulan savaşta her iki taraftan savaşa katılan
sahabenin adaletini ve onlardan gelen rivayetleri bütünüyle redettiler.
Hatta daha da ileri giderek Sahabeyi küfür ve sapıklıkla itham etme
bedbahtlığına düştüler.
Mu-tezile akımına mensup olanlar meseleyi akıl ve kendi görüşleri
ile ele aldıkları için akılcı düşüncenin sonucunda İslamın yayılıp
gelişmesinde  önemli payı bulunan ve Allah[c.c] tarafından tebcil edilen
sahabeyi hesaba katmadılar.Onlardan gelen bütün haberleri yalan
sayarak redettiler.
Şia meshebinin bir kısmı ise devşirme yoluyla sahabeyi kabullendiler
 ve onların bir kısımdan gelen rivayetleri kabul ettiler ve aldılar.
Hz Ebubekr-Talha- Zubeyr-Amr b el -As -ve Ebu Hureyre gibi
bir kısım sahabilerden gelen rivayetleri kabul etmediler ve bu
sahabileri keza ashabtan büyük bir kesimi ta-n edip yerdiler.
Müminlerin annesi Aişe r.a] ye ithamda bulundular.Ancak
Hz Ali  ve taraftarlarından gelen hadisleri kabul ettiler.Meshep
imamlarının günahsızlıklarına inandıkları için sadece imamları
veya H z Ali [r.a] taraftarları aracılığıyla gelen rivayetlere inandılar.
İkin ci gurup ise İslam dışı cerayanlardır müsteşrikler[oryantalistler dir.
Bunlar sadece sünneti değil temelde İslama karşıdırlar.Ne varki
bahsettiğimiz birinci gurubun tavrında da faydalanarak özellikle
sünneti -hadisleri hedef almaktadırlar.Bu halleride belli bir şuurdan
kaynaklanmaktadır.Bunların amacı müslümanların zihnine şüphe
tohumları atmak ve sünnet konusunun sun-i olarak üretilen bir takım
safsatalarla tartışmaya açılmasını sağlamaktır.
Şu bir gerçektir ki sünnet ferdlerin ve cemiyetlerin hayatında ki
müşterikliği sağlamada temel işlev görmektedir.Bir toplum güçsüz
bırakmanın ve yıkmanın başta gelen yolu onun müşterek değerlerini
ve hayat tarzını yok etmekten geçer.Bu sebeble önce Müslümanların
sünnet hakkında şüpheye düşürmeyi sonra da onu ortadan kaldırarak
İslam toplumlarının birlik ve beraberliğini yok etmeyi hedef almışlar
ve üzülerek belirtelim ki bunda da azımsanamayacak derecede başarı
elde etmişlerdir.Bu gaye müsteşriklerin en art niyetlisinden tutunuz da
en realist ve masum görünüşlü olanların da bile vardır.Görünüş
itibarıyla en realist ve masum müsteşrikler bu davranış biçimleriyle
pek çok saf müslümanı kandırdıkları söylenebilir.Ancak şurası
sevindiricidir ki geç te olsa son zamanlarda  onların gaye ve
hedeflerini metodlarını inceleyip müslümanları  uyaran alimler
yetişmeye başlamıştır.Ne var ki hala onların oyunlarına gelen
pek çok insan vardır.Üstelik böyle olanların çoğunun niyeti
hakikatı araştırıp bulmak değildir.
ALLAH [C.C] GİDEN YOL AÇIKTIR.KİTAP VE SÜNNET ÖNÜMÜZDEDİR
ALLAH RASÜLÜ  ŞÖYLE BUYURUYOR.ÜMMETİM ARASINDA BİDATLER
ÇIKIP ASHABIMA SÖVMEYE BAŞLANINCA ALİM KİMSE BİLDİKLERİNİ
AÇIKLASIN .EĞER BUNU YAPMAZSA ALLAH IN MELEKLERİN VE TÜM
İNSANLARIN LANETİ ONADIR.[ed Deylemi -1275-es Suyuti-el Camiul Kebir/1/71]
MUHAMMED NEBİ DİNİ HADİSLER DEMEKTİR GENÇ İÇİN EN GÜZELİ
GELEN RİVAYETLERDİR HADİS VE HADİSÇİLERDEN SAKIN OLA
SAPMAYASIN ŞAHSİ GÖRÜŞLER GECEDİR HADİSLER GÜNDÜZ BİLESİN
BAZEN HİDAYET YOLUNDA ŞAŞIRIR GENÇ HATALARIYLA GÜNEŞ
PARLAYIP DURMADA IŞIKLAR HER BİR TARAFA
HAMD ALLAH A MAHSUSTUR
 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=