Kuran ve Sünnet

Sünnet

Bütün hamdü senalar bizi islama yönelten ve onunla şereflendiren ve en hayırlı bir millet,cemaat içinde istihdam eden Allah'a hamd olsun.Sevdiği ve hoşnud olduğuna bağlılığımızdan ve sevmediği ve hoşnut olmadığından sakındığımızdan O'ndan bizi bağışlamasını niyaz ediyoruz.
!-Bilinizki İslam sünnettir.Ve sünnette İslamdır.Ve biri diğeri olmadan kurulamaz.
'Enes (ra)dan,Peygamber/sav)in sahabelerinden bir gurub insan Peygamber(sav)in zevcelerinden onun hususi amelini,ibadetini sordular.Kendilerine Peygamber(sav)in evdeki hususi olan amelleri haber verilince,sahabelerin bazısı
:---Ben kadınlarla evlilik işi yapmam;diğer bazısı ----
Ben et yemeği yemem;bazısıda:--
-Ben hiç döşek üzerinde yatmam diye söylendileer
.Resulullah(sav) Allah'a hamd ettikten sonra şöyle buyurdu:---Bazı kimseler şöyle,şöyle demişlerdir.Bu sözleri ile ne demek istiyorlar?Fakat ben nafile namazı da kılarım,gecenin bir kısmında uykuda uyurum.Nafile oruç ta tutarım,bazen tutmayıp oruçsuzda olurum.Kadınlarla evlilik muamelesinde bulunurum.İşte benim sünnetim,hayat yolum budur.Her kim benim bu sünnetimden yüz çevirirse artık o benden değildir.'' MÜSLÜM,K.NİKAH,1401 nolu
2-'Ebu Hureyre(ra) dan tahsis ettiki,Rasulullah(sav):Ümmetimin hepsi cennete girecektir.Ancak imtina edenler girmeyeceklerdir,buyurmuştur.Sahabiler;--Ya Rasulullah,kimler imtina edecektir,diye sordular.Rasulullah(sav):---Her kiim bana itaat ederse cennete girecektir.Her kimde bana asi olursa oda davetimi kabulden ve emirlerime itaatten çekinip imtina etmiş olur ve cennete giremez,buyurdu.'' SAHİHİ BUHARİ,K.İ'TİSAM BİL-KİTABIVES-SÜNNETİ..15c.7143sy
3-''İmam Malik'' Sünnet Nuh'un gemisi gibidir.Kim ona binerse kurtulur.Kimde reddederse boğulur.''demiştir. SUYUTİ MİFTAHUL CENNE 53.sy,mecmuatul feteva4/57
4-'Ez Zuhri'(rh)dan rivayet ediliyor:''Geçmiş ulamamız derlerdiki;--Sünnete sarılmak kurtuluş vesilesidir.İlim süratli bir şekilde alınıp yok edilir.Bu sebeble ilmin ayakta tutulması,dinde ve dünyanın devamı demektir.İlmin yok olup gitmesinde ise bütün bunların yok olup gitmesi söz konusudur.'' DARİMİ-16.bab sünnete uyma 97.nolu, Kitabul zühd Abdullah İbn Mübarek,281
5-''Abis biRabia(ra)dan:Ömeri haceri esvedi öperken gördüm.Ona şöyle dedi;--Ey taş! Ben senin bir taş olduğunu, ne fayda nede zarar vermiyeciğini biliyorum.Şayet Rasulullah(sav)i seni öperken görmeseydim seni öpmezdim.'' NESEİ-hac babı 2924,BUHARİ,k.hac 60.bab 4c.1545sy,Müslim,k.hac 1270,Tirmizi,k.hac 862,.........
6-''İmam Malik'e şu rivayet edildi: Resulullah (sav):''Size iki şey bırakıyorum.Bunlara sımsıkı bağlandığınız sürece asla doğru yoldan sapmayacaksınız.Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünnetidir,buyurmuştur.'' MUVATTA.kader babı 3.nolu,MÜSLÜM,sahabenin fazileti 36,EBU DAVUD,menasik 56,TİRMİZİ menakıp 32,NESEİ,hasais 15,İBN MACE mukaddeme 11
7-Bazı kimselere ne oluyor ki Allah'ın kitabında bulunmayan şartları koşarlar.Allah'ın kitabında bulunmayan herhangi bir şart batıldır.İsterse yüz tane şart olsun. Allah'ın kitabı en doğru ve Allah'ın koyduğu şart en sağlamdır.'' BUHARİ buyu 67, MÜSLÜM ,ıtk 6, EBU DAVUD ıtk,2, TİRMİZİ vesaya 7, NESAİ buyu 85
8-'Dikkat edin O tıpkı kuran gibi bağlayıcıdır.' EL-HATIB EL-BAĞDASİ EL-*KİFAYE 1972.sy