Kuran ve Sünnet

Kabirleri Ziyaret Etmek

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

Kabirleri Ziyaret Etmek

 

Bu arada kabirleri, hatta kâfirlerin kabirlerini ziyaret etmek genel olarak caizdir. Nitekim Müslim'in, Ebu Hureyre'ye (Allah ondan razı olsun) dayanarak bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun) şöyle buyuruyor:

“Rabb'imden annem için mağfiret dilemek üzere izin istedim. Bana izin vermedi. Fakat ondan annemin mezarını ziyaret etmek için izin istedim, bana izin verdi.” (Müslim, Sahih, Kitab Cenazeler, bab: Rasûlüllah annesinin kabrini ziyaret etmek için Rabb'inden izin istemesi, H. No: 976, c. 2, s. 671.)

Yine Müslim'in, Ebu Hureyre'ye dayanarak bildirdiğine göre Peygamberimiz bir gün annesinin mezarını ziyaret etti ve orada hem kendisi ağladı ve hem de yanındakileri ağlattı. Arkasından da şöyle buyurdu:

“Rabb'imden onun (annem) için mağfiret dilemek üzere izin istedim, bana bunun için izin vermedi. Fakat mezarını ziyaret etmek için izin istedim, buna izin verdi. Siz de mezarları ziyaret ediniz, çünkü onlar bize ölümü hatırlatırlar.”

Yine Müslim'in, Bureyde'ye (Allah ondan razı olsun) dayanarak bildirdiğine göre bu konuda Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun) şöyle buyuruyor:

“Daha önce size mezarları ziyaret etmemenizi söylemiştim. Ama oraları ziyaret ediniz.” (Müslim, Cenazeler, kitabı, bab: Rasûlüllah Annesinin mezarım ziyaret için Rabb'inden izin istemesi, H. No: 977, c. 2, s. 672.)

Nesaî ile Ahmed İbn Hanbelî'nin kaydettikleri bir rivayete göre de Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

“İsteyen mezarları ziyaret etsin. Fakat orada kaba sözler söylemeyiniz.” (Ahmed, Müsned, e. 5, s. 361; Sünen-i Nesa-i, c. 4, s. 89; Malik, El-Muvatt'a, Kitab, Kurbanlar, kurbanların etini bekletme babı, H. No: 8, c. 2, s. 485, Şafiî, El-Ümm, c. 1, s. 278.)

Öte yandan Ahmed İbn Hanbelî'nin, Hz. Ali'ye (Allah ondan razı olsun) dayanarak bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun) şöyle buyuruyor:

“Ben daha önce size mezarları ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Fakat oraları ziyaret ediniz. Çünkü mezarlar size ahireti hatırlatır.” (Ahmed, Müsned, c. 1, s. 145.)

Görüldüğü gibi Peygamberimiz daha önce mezarları ziyaret etmeyi yasakladığı halde, bu sözleri ile buna izin verdiğini bildiriyor ve bu müsaadeye gerekçe olarak da mezarların ziyaretçilere ölümü ve ahiret hayatını hatırlatmasını gösteriyor. Ayrıca daha önce okuduğumuz bir hadisinden hatırlanacağı üzere bu mezar ziyareti izni, müslüman ve kâfir mezarları arasında fark gözetmeyen genel nitelikli bir müsaadedir.

Bu hadislerde gösterilen ziyaret gerekçesi kâfirlerin mezarlarını da içerir. Çünkü bu ziyaretlerin gerekçesi olan “ahireti hatırlatma” bütün mezarlarda vardır.

Ayrıca elimizde, Peygamber Efendimizin (salât ve selâm üzerine olsun) Bakî mezarlığına ve şehitliklere gidip oralarda dua ettiğini ve ölüler için mağfiret dilediğini belirten belgeler vardır ki, bu amaçlarla yapılacak olan ziyaretler kuşkusuz sadece müslüman ölülerin mezarlarına mahsustur.

İşte bu amaçlarla;

- yani ahireti hatırlamak,

- ölüleri selâmlamak ve

- onlar için dua etmek maksadı ile mezarları ziyaret etmek, daha önce söylediğimiz gibi sünnete uygun bir gelenektir.