T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  => Mezarlara Selâm Vermek
  => Kabirleri Ziyaret Etmek
  => Uzaktaki Mezarları Ziyaret Etmek
  => Mezarlar Konusunda Bid'at Olan Gelenekler
  => Ziyaret Yerlerinde Namaz Kılmak
  => Mezarlıklarda Dua ve Dilekte Bulunmak
  => Mezarlıklardan Medet Umanlara Cevap
  => Sakıncalı Dilekler Kabul Olabilir mi?
  => Haram ve Yasak Şeyler İçin Dua Etmek
  => Kâfirlere Verilen Nimetler Gerçek Anlamda Nimet midir?
  => Takdir ve Rıza
  => Şirkin Çeşitleri
  => Dua Bir Sebep midir?
  => İnsanlar ve Dualar
  => Rasûlullah'ın Kabrini Ziyaret Etmenin Adabı
  => Mezar Başındaki İbadetlerin Sevabı Ölüye Ulaşır mı?
  => Kabirlerle İlgili Diğer Bazı Meseleler
  => Peygamberlerin, Mescit Niteliği Taşımayan Ziyaret Yerlerini Gezmek
  => Peygamberimize Nasıl Selâm Verilmelidir?
  => Ölüden Birşey Dilemek İçin Yapılan Mezar Ziyaretleri
  => Kabirleri Mescit Edinmek
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Ziyaret Yerlerinde Namaz Kılmak

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

Ziyaret Yerlerinde Namaz Kılmak

 

Bu tür ziyaret yerlerinin yanında namaz kılmak da aynı kategoriye girer. İster orada mescid yapılmış olsun, isterse olmasın, farketmez. Çünkü orada namaz kılmak, orayı “Mescid edinmek” anlamına gelir.

Nitekim az yukarda Hz. Ayşe'nin (Allah ondan razı olsun):

“Eğer bu tehlike olmasaydı, Peygamberimiz mezarını herkesin ziyaretine açardı. Fakat orasının mescid edinilmesinden çekindi” dediğini okumuştuk.

Hz. Ayşe bu sözleri ile, Peygamberimizin mezarı başında doğrudan doğruya mescid yapılması tehlikesini kasdetmemişti. Çünkü sahabilerin böyle bir şey yapmaları düşünülemezdi. Buna göre Hz. Ayşe'nin bu sözleri ile kasdettiği tehlike, halkın Peygamberimizin mezarı yanında namaz kılmaları idi.

Zaten namaz kılınmak istenen her yer mescid edinilmiş demektir. Hatta namaz kılınan her yere, üzerinde belirli bir yapı olsun olmasın sözlük anlamı ile “Mescid” adı verilir. Çünkü Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun):

“Yeryüzünün tümü benim için mescid ve tertemiz kılındı” buyurmuştur.

(Hadisi Buhari ve Müslim ittifakla nakletmişler: Bkz. Buhari, Kitab, Teyemmüm, bab: 1, H. 335; Müslim, Kitab, Mescitler, H. No: 523.)

Ayrıca Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud, Tirmizî, İbn-i Mace ve Bezzar'ın, Ebu Said-ül Hudri'ye (Allah ondan razı olsun) dayandırarak bildirdiklerine göre Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun):

“Mezarlıklar ile hamamlar dışında, yeryüzünün her tarafı mesciddir.” buyurmuştur.

(Ahmed, El-Müsned, c. 3, s. 83, 96; Ebu Davud, Namaz kitabı, bab. namaz kılmanın caiz olmadığı yerler, H. No: 492; Tirmizi, Sünen, namaz kitabı, mezarlıklar ve hamamların dışında yer yüzünün her tarafının mescit olduğu konusu ile ilgili hadisler, H. No: 317; İbn Mace, Sünen, kitab, Mescitler, bab-namaz kılmanın mekruh olduğu yerler, H. No: 745, Müellif yukarıda hadisin senedinin sağlamlığına işaret etmişti.)

Şunu da belirtelim ki, bazı fıkıh alimlerinin kanaatine göre mezarlıklarda namaz kılmanın mekruh oluşunun sebebi, sadece oraların pis olma ihtimalinin kuvvetli oluşudur. Çünkü ölünün vücudundan akan kan ve irin toprağa karışmaktadır; Bu kanaatin getirdiği bakış açısına göre, yeni mezar ile eski mezar arasında, toprakla arasında engel bulunan mezarla bulunmayan mezar arasında bu konuda fark gözetilmiştir.

Oysa bilindiği gibi, yerin pis olması, üzerinde namaz kılmaya zaten engeldir. Böyle bir yer ister mezarlık olsun, ister olmasın, farketmez. Fakat mezarlıkta namaz kılmanın mekruh sayılmasının asıl sebebi bu değildir. Çünkü Peygamberimiz bu konuda bizi uyarırken:

“Yahudiler ile hristiyanların aralarından iyi bir adam ölünce mezarı başında mescid yapmayı adet haline getirdiklerini” belirtmiş ve dahası:

“Allah'ın laneti, peygamberlerinin mezarlarını mescid edinmiş olan yahudiler ile hristiyanlar üzerine olsun” diye buyurarak müslümanların dikkatini çekmek istemiştir.

Öte yandan, Peygamberimizin:

 “Allah'ım, benim mezarımın tapınılan bir put (bir anıt) olmasına meydan verme”  diye dua ettikten sonra bu duyarlılığının gerekçesini:

Peygamberlerinin mezarlarını mescid edinen kavimler, Allah'ınağır gazabına uğramışlardır.” diye açıklamıştır. Malik, El-Muvatt'a, c. 1, s. 172, H. No: 85, Yolculukta namazı kısaltma kitabı, namazları bir arada kılma babı; Malik hadisin “mürsel” olduğunu söylerken İmam Ahmed de hadisi Ebu Hüreyre'den Rasûlüllah'a mevsul olarak naklediyor, bkz. El-Müsned c. 2, s. 246.)

Zaten bilindiği gibi Hz. Ayşe:

“Eğer Peygamber mezarının mescid edinileceğinden endişe etmemiş olsaydı, orayı halkın ziyaretine açık ilan ederdi”, derken bu yasağın gerekçesini açıkça ortaya koyuyor ve Peygamber Efendimizin şu buyruğu ile aynı anlamı vurguluyor:

“Sizden öncekiler mezarları mescid edinirlerdi. Sakın sizler de mezarları mescid edinmeyiniz. Size böyle yapmayı yasaklıyorum.”

Çoğunluğu Peygamberimizin (salât ve selâm üzerine olsun) sözleri olan bu belgelerin tümü, mezarlıkta namaz kılmanın mekruh olma sebebinin oraların pis olma ihtimali olmadığını, asıl sebebin buraların put ve tapınak edinilmesi tehlikesinin olduğunu açıkça belirtmektedir.

Nitekim İmam-ı Şafiî:

“Her hangi bir kimseye, ölünce mezarını mescid edinecek derecede saygı gösterilmesini mekruh sayıyor. Çünkü bu davranışın hem onun işleyicisi ve hem de daha sonraki insanlar için fitne sebebi olmasından endişe duyuyorum” demiştir. (Şafii, Kitab, El-Ümm, c. 1, s. 278.)

Kısaca vurgularsak Peygamberimiz (salât ve selâm üzerine olsun) gerek:

“Allah'ım, benim mezarımın tapınılan bir put (bir anıt) olmasına meydan verme” diye dua ederken ve gerekse:

“Sizden önceki ümmetler mezarları mescid edinirlerdi. Sakın siz de oraları mescid edinmeyiniz” buyururken bu mekruhluğun gerekçesini hiç bir yanılgıya meydan vermeyecek açıklıkta ortaya koymuştur.

Çünkü sözü geçen eski ümmetler üzerlerinde ve çevrelerinde pislik bulunmayan bakımlı mezarları tapmak (mabed) edinmişlerdi. Bunun yanında Müslim'in, Ebu Mersed Ganavî'ye dayanarak bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz:

“Sakın mezarlara karşı namaz kılmayınız ve sakın mezarlar üzerine oturmayınız”

(Müslim, Kitab, Cenazeler, Mezarlar üzerinde namaz kılma ve oturmanın yasaklığı, babı, H. No: 972.)

(Ebu Mersed Ganavî; Sahabinin büyükleri arasında adı geçen bu şahsın asıl kimliği Kenaz b. El-Husayn, b. Yerbu b. Amr künyesi, Ebu Mersed El-Konevi'dir. Şam'da yaşadı, Hamza b. Abdulmuttalib'in müttefikiydi. Bedir Savaşında da bulunan bu sahabi Ebubekir'in hilafeti döneminde 66 yaşında iken vefat etti, Bkz. Esed El-Gabe, c. 5, s. 294; El-İsabe, c. 4, s. 177, biy. 1032.)

buyurduğu gibi şu sözleri ile bu yasağa başka bir yorum boyutu getirmiştir:

“Sizden önceki ümmetler, aralarından iyi bir adam ölünce mezarının üzerine mescid yaparlar ve bu mescidin duvarlarına da o bildiğiniz resimleri işlerlerdi. Onlar Kıyamet günü Allah katında insanların en kötüleridirler.”

Peygamberimizin belirttiği bu uygulamada mezarlar ile putlar biraraya gelmektedir.

Zaten elimizdeki belgelerden anlaşıldığına göre, eski arapların üç büyük putundan biri olan lât putuna tapınılması, bu putun bulunduğu yerde eskiden iyiliği ile tanınmış bir kişinin mezarının varolmasından kaynaklanmıştır. Ayrıca yine tarihî belgelerin belirtiklerine göre Vedd, Suva, Yeğus, Yeuk ve Nesr gibi Hz. adem ile Hz. Nuh (selâm üzerlerine olsun) arası dönemde tapınılmış olan başlıca putlar, aslında o dönemlerin iyilikleri ile tanınmış bazı şahsiyetlerin isimleri idi.

Nitekim Muhammed b. Cerir, Sevrî'ye dayanarak bildirdiğine göre:

“Tanrılarımızı bırakmayız. Yani ne Vedd'den ne Suva'dan ne Yeğus'dan ne Yeuk'dan ve nede Nesr'den vazgeçmeyiniz. ayetini Muhammed b. Kays şöyle yorumluyor:

“Bu sayılanlar Hz. Adem ile Hz. Nuh (selâm üzerlerine olsun) dönemleri arasında yaşamış iyi (salih) kimselerdi. Yaşadıkları dönemlerde bunların peşlerinden giden bağlıları vardı. Öldüklerinde bu bağlıları:

“Onların resimlerini yapıp yanımızda bulundursak kendilerini hatırlar ve daha yüksek şevkle ibadet edersiniz” diye düşünerek sağlıklarında peşlerinde gittikleri bu şahsiyetlerin resimlerini yaptılar. Bu ilk bağlılar olup da yerlerine yeni nesil gelince onları:

“Sizin atalarınız bu resimlere taptıkları için beldelerine yağmur yağıyordu” diye ayarttı. Onlar da şeytanın bu yutturmacalarına aldanarak atalarından kalan o resimlere tapmaya başladılar.” (Tefsir-i İbn Cerir, c. 29, s. 62. 182)

Katade, “bu ilâhlara aslında Nuh kavminin taptığını ve daha sonra arapların da onlara tapmaya başladıklarını belirtmektedir.”

Görülüyor ki, şeriat koyucunun mezarlarla ilgili yasaklamalarının gerekçesi bizden önceki bir çok kavmi müşrikliğe (şirke) sürüklemiş, bu kavimlerin kimi, büyük ve koyu şirkin pençesine düşerken kimisi de bundan daha hafif dereceli şirklere kapılmışlardır.

Tarih bize isbatlıyor ki, müşrik olan milletler ya aralarındaki iyilikleri tanınmış şahsiyetlerin, ya yıldızların tılsımları olduklarına inandıkları sembollerin veya bunlara benzer kutsal objelerin anıtlarına taparak şirk'e düşmüşlerdir.

Şunu da iyi bilelim ki; bir peygambere veya iyiliği ile tanınmış bir şahsiyete ait olduğu sanılan bir mezara tapınarak şirke düşmek, doğrudan doğruya taştan veya ağaçtan ibaret bir anıta tapınarak müşrik olmaktan daha etkili bir yoldur.

Bundan dolayı çok sayıda toplumun böyle yerler karşısında el açıp yalvardıkları, ağlaştıkları ve mescidlerde görülenlerden daha coşkun kalblerle ibadet ettikleri görülmektedir. Bu toplamlardan bazıları söz konusu yerlere açıkça ibadet sunarken büyük bir çoğunluğu da böyle yerlerde kıldıkları namazlarla ettikleri dualardan, özel yolculuklar düzenleyerek ziyaretine gittiğimiz mescidlerdeki namaz ve dualarından bile daha büyük bir bereket beklemektedirler.

İşte Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun) mezarlıklarda namaz kılmayı kesinlikle yasaklayarak bu büyük “yıkım”ın, yani büyüğü ve küçüğü ile “şirk” yıkımının köklü bir şekilde önüne geçmiştir. Çözümün köklülüğünü garantiye bağlamak için de mezarlıklarda namaz kılacak kimsenin, tıpkı özellikle ziyaret etmeye çağrıldığımız üç mescidde kılmış olduğu namazlardan beklediği gibi, bu yerlerdeki namazlarından bereket bekleyip beklemediğine bakmayarak ayırımsız bir yasak getirmiştir.

Şeriat koyucu, benzer bir gerekçe ile güneş doğarken, yörüngesinin tam ortasındayken ve batarken de namaz kılmayı yasaklamıştır. Çünkü müşriklerin güneşe tapan kesimi, söz konusu vakitlerde güneşe tapınmayı uğurlu saymışlardır. Bu yüzden her ne kadar bu amaçlarının var olması söz konusu değil ise de müşrikliğe doğru hiç bir açık kapı bırakmamak için müslümanların, sözünü ettiğimiz vakitlerde namaz kılmaları yasaklanmıştır.

Buna karşılık eğer biri ortaya çıkar da peygamberlerin veya iyi hareketleri ile tanınmış seçkin şahsiyetlerin mezarları başında uğur ve bereket umarak namaz kılarsa, bu tutum kesinlikle Allah'a ve Rasûlüllah'a meydan okumak, Allah'ın dinine ters düşerek O'nun izin vermemiş olduğu başka ve yeni bir din uydurmaktır.

Çünkü bütün İslâm bilginleri, Peygamberimize gelen dinin kesin ilkelerinin ışığı altında şu ortak ve tartışmasız sonuca varmışlardır:

Kime ait olursa olsun, her hangi bir mezar karşısında namaz kılmanın hiç bir fazileti olmadığı gibi, böyle bir yerde kılınacak namazın hiç bir hayırlı özelliği yoktur, tersine şerr nitelikli özelliği vardır.

Bilmek gerekir ki, söz konusu yerlere her ne kadar Allah'ın melekleri ile rahmetinin inme ihtimali var ise bu buraların üstünlük ve şerefi söz konusu edilebilir ise de müslüman bu tür yerler karşısında aşırı bir düşkünlük ile ölçüsüz bir umursamazlık ve kaçınma arasında ölçülü bir tutum benimsemelidir, Allah'ın (c.c.) dininin bu konudaki gereği budur.

Çünkü, bilindiği gibi hristiyanlar Peygamberlerini ölçüsüz bir şekilde yücelterek, onların hem kendilerine ve hem de sembolik kalıntılarına tapmayı benimserlerken yahudiler de, peygamberlerini öldürmeye girişecek derecede hor görmüşlerdir. Fakat orta yolun yolcusu olan bu dengeli ümmet (müslümanlar) peygamberlerine gereken değeri gerektiği ölçüde vermeyi benimseyerek bu konuda ne hristiyanlar gibi ölçüsüz bir düşkünlük ve ne de yahudiler gibi aşırı bir soğukluk, inatçı bir uzaklaşma göstermiştir.

Nitekim Peygamber Efendimiz (salât ve selâm üzerine olsun) sağlam kanallı (sahih) bir hadisinde şöyle buyuruyor:

“Sakın hristiyanların Hz. İsa'yı yücelttikleri gibi beni yüceltmeyiniz. Ben sadece bir kulum. Bunun için beni -Allanın kulu ve Rasûlü- diye anınız.” (İbn Ömer'in naklettiği bu hadisi Buhari birden çok konuda tahrif etmiştir. Bkz. Peygamberlerle ilgili hadisler kitabı, bab: 3445.)

Eğer böyle yerlerde kılınacak namazların başka yerlerde kılınan namazlardan daha fazla oranda Allah'ın rahmetini kazandırıcı olduğu yıkım ve zarar oradaki namazdan beklenen faydaya ya denk olacak veya onu aşacaktır ve böylece oralarda kılınacak namaz, sağlayıcı olacağı umulan rahmeti ortadan kaldıracak, buna karşılık sahibini lanet ve azabla başbaşa bırakacaktır.

Bu tür yerlerde namaz kılmanın yol açacağı yıkım ve zararı kavramaya basiretleri yeterli olmayanlar, bu konuda Peygamberimizi taklit etmekle, örnek edinmekle yetinsinler. Bilsinler ki, eğer bu tür yerlerde kılınacak namazın zararı faydasından daha baskın olmasaydı, Peygamberimiz buralarda namaz kılmayı yasaklamazdı.

Aynı gerekçe ile yukarda belirttiğimiz üç vakitte namaz kılmak ile Ramazan ve Bayram günleri oruç tutmak da yasaklanmıştır. Hatta alkollü içki yasağı da bu kategoriye girer. Çünkü eğer içkinin yıkımı ve zararı varolabilecek yararından daha baskın olmasaydı haram kılınmazdı. Dahası tek damlalık alkollü içkinin yasaklığını da düşünürken bilmeliyiz ki, eğer onun zarar ve yıkımı yararından daha baskın olmasaydı, haram kılınmazdı.

Peygamberlerden zararlı ve yıkıcı sayılmış hareketlerin gerekçelerini açıklamalarını istemek, müminin ne görevi ve ne de hakkıdır. Tersine mümine düşen görev onlara itaat etmektir.

Nitekim Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

“Biz bütün peygamberleri kendilerine Allah'ın izni ile itaat edilsin diye gönderdik”

Cenab-ı Allah (c.c.) başka bir ayette de şöyle buyuruyor:

“Kim Peygamber'e itaat ederse, aslında Allah'a itaat etmiş olur.”

Peygamberlerin ümmetleri üzerindeki saygı, sevgi ve yüceltme hakları, onları candan, maldan ve aile halkından daha çok sevmek, kendilerine itaatkâr olmayı her şeyin önünde tutarak sünnetlerine (yol ve uygulamalarına) sıkı sıkıya bağlı kalmaktır.

Bu görevleri yerine getirenler hiç bir zaman onlara ibadet etmeye, onları müşrikliğe alet etmeye kalkışmazlar. Buna karşılık büyük veya küçük çapta onları müşrikliğe alet edenler, uydurmuş oldukları şirk nitelikli davranışlar oranında, onlara karşı gerekli olan görevlerini savsaklamış, yapmamış olurlar.

İyilikleri ile tanınmış seçkin müslümanların, üzerimizdeki sevgi ve saygı gibi Kuran ve sünnet tarafından onaylanarak ilk nesil müslümanlarınca pratikte gözetilmiş hakları da böyledir.

Yalnız mezarlıkta kılınan namazla ilgili olarak:

“Bu namaz acaba haram mıdır, yoksa mekruh mudur?” diye fıkıh alimleri arasında görüş ayrılığı vardır.

Ayrıca bu namazın haram olduğu kabul edildiği takdirde de karşımıza: “acaba haram olmakla birlikte geçerli (sahih) olur mu, olmaz mı?” meselesi çıkar.

Bizim mezhebimizin yaygın görüşüne göre böyle bir namaz hem haram ve hem de geçersizdir.

Zaten yukardan beri sıraladığınız delilleri iyi inceleyen kimse hiçbir kuşku duymaksızın bu namazın haram ve geçersiz olduğunu anlayıverir.

Buradaki amacımız yaygın meseleleri anlatmak değildir. Çünkü onları herkes bilir. Bizim asıl maksadımız çoğunlukla gözlerden kaçan meselelere parmak basmaktır.

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=