Kuran ve Sünnet

NAMAZ’DA NE DİYORUZ

“ ……..   NAMAZ’DA  NE  DİYORUZ    …….. “

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

 

     Değerli Müslümanlar ! şüphesiz ki huşulu bir namazın edası için bir çok vesileler vardır….Kişi bu vesilelere sarıldığı oranda namazında  bir derece ve bir sevap sevi-yesini yakalayacaktır.

 

عن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول :  إن الرجل لينصرف، وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها               

 

{ …. Ammar bin Yasir r.a’dan gelen bir hadislerinde  Allah Resulü s.a.v şöyle buyur-maktadır : Bir adam namazını bitirir,namazından ona ancak – tam kıldığında verilecek sevabın – on’da biri,dokuz’da biri,sekiz’de biri,yedi’de biri,altı’da biri, beş’te biri,dört’te biri,üç’te biri veya yarısı yazılır. }

                                                                                                    EBU DAVUD   : 1 . C. 796. N

                                                                                                                                     AHMED           :  4 / 319 - 321

                                                                                                                                     İBNİ HİBBAN   : 5 / 210.889.N

 

     Bu hadiste de açıkça işaret edildiği gibi, kişi namazındaki yakaladığı şuur, sami-miyet ve huşusu derecesinde bir sevap kazanacaktır.

 

    Öyleyse basiretli bir müslümanın bu vesileleri tanıyarak - kıyamet günü ilk hesabını vereceği - namazını bunlara uygun kılması gerekir.

 

     قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله                                              

 

{ ….. Enes ibni Malik r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kulun kıyamet gününde hesabını vereceği ilk ameli “ namazıdır “ . Eğer namazı salah bulursa, sair amelleri de salah bulur. Eğer namazı ifsad olmuş ise,sair amelleri de ifsad olur. }

                                                                                                  TABERANİ  KEBİR   : 10435.N

                                                                                                                                   S . SAHİHA     : 1358  - 1748.N

 

Değerli kardeşlerim ! Unutmayalım ki bunlardan en önemlisi ,namazın içerisinde dile getirdiğimiz gerek Kur’an Ayet’lerinin ve gerekse dua ve zikirlerin anlamlarının bilinmesidir. Yani,namazın içerisinde ne dediğimizin şuurunda olmamızdır.

 

   Gelin hep beraber Rabbimize takdim ettiğimiz namazımızda neler dile getirdiğimizin mana ve mahiyetini öğrenelim.

 

NAMAZA  İLK  BAŞLADIĞIMIZDA

 

 

الله أكبر  .......        ......        ALLAH’U  EKBER    ………     ALLAH  EN BÜYÜKTÜR    …….            

 

                                                                                                                                     BUHARİ  : 2.C.753.S   

                                                                                                                                                    MÜSLİM : 2.C.498.N

KIRAATA BAŞLAMADAN ÖNCEKİ DUALAR

 

 

: اللهم! باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم! نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم! اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد".

 

    Allahumme baid beyni ve beyne hatayaye kema baadte beyne'I-meşrikı ve'I-   mağrib. 

Allahumme nakkini min hatayaye kema yunakka's-sevbu'l-ebyadu mine'd-denes.

Allahümm'e-ğsilni min hatayaye bi'l -selci ve’l mai ve'l-bered.

 

MANASI

 

    Ey Allah'ım! Benimle hatalarımın arasını uzaklaştır. Tıpkı doğu ile batının ara-sını uzaklaştırdığın gibi.

 

   Ey Allah'ım! Beni hatalarımdan temizle. Tıpkı beyaz elbisenin kirden temiz-lendiği gibi.

 

   Ey Allah'ım! Beni hatalarımdan, karla, su ile ve soğuk su ile yıka.

 

                                                                                                                                               BUHARİ : 2.C.757.S

                                                                                                                                               MÜSLİM : 2.C.598.N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك              

 

Subhaneke'llahumme ve bihamdike ve tebareke'smuke ve teala cedduke ve la ilahe ğayruk.

MANASI

 

Ey Allah'ım! Seni hamdin ile tesbih ve tenzih ederim. İsmin mübarektir. Azametin yücedir. Ve senden başka ilah yoktur.

                                                                                                     EBU DAVUD  : 1.C.776.N

                                                                                                                                       TİRMİZİ         : 1.C. 243.N

                                                                                                                                       İBNİ  MACE   : 3.C.804. N

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا.

 

Allah’u ekber kebira.Ve’l hamdu lillahi kesira.Ve subhane’llahi bukraten ve asila

 

MANASI

 

Allah en büyüktür. Bütün övgüler Allah içindir. Sabah akşam Allah’ı bütün nok-sanlıklardan tenzih ederim.

                                                                                                                                                    MÜSLİM : 2.C.601.N

 

 

 

KIRAATTA ÖNCE TEAVVÜZ  - YANİ EUZU BESMELE –

 

أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْزِهِ ونفخه ونفثه

 

     Euzü  billahi's-semi'il-alimi min'eş- şeytanir-racimi min hemzihi ve nefhihi ve nefsih  

 

MANASI

 

 Hakkın rahmetinden kovulmuş şeytandan, onun vesvesesinden, kuruntusun-dan, büyüsünden, her şeyi işiten ve  her şeyi bilen Allah'a sığınırım.

 

                                                                                                                                       EBU DAVUD  : 1.C.775.N

                                                                                                                                       İBNİ  MACE    : 3.C.807.N

                                                                                                                                       TİRMİZİ         :  1.C.242.N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  FATİHA  DA  NE  DİYORUZ ?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

 

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .  الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ   . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ   . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  . اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ  . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ . غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ   

  " آمين " 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Elhamdu lillahi Rabbil Alemin .  Er-Rahmani’r Rahim .  Maliki yevmiddin  . İyyeke na’budu ve iyyeke neste’in .  İhdina’s sırata’l mustekim .  Sıratellezine en’amte aleyhim , ğayri’l meğdubi aleyhim ve le’d Daaaallin .

                                                                                                                             Amin

MANASI

 

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

 

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun . O,Rahman’dır Rahim’dir. – yani çok acıyan ve çok merhamet edendir - . Din gününün sahibidir . Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz . Bizi dosdoğru yola ulaştır . Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna . Gazaba uğramış ve sapıtmış olanların yoluna değil .

                                KABUL  ET

                                                                                                                                             FATİHA : 1.2.3.4.5.6.AY.

 

 

RUKUYA  GİDERKEN VE RUKUDA İKEN OKUNACAK ZİKİRLER

 

الله أكبر  .......        ......        ALLAH’U  EKBER    ………     ALLAH  EN BÜYÜKTÜR    …….           

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سبحان ربي العظيم وبحمده   …………..       SUBHANE RABBİYE’L AZİM VE BİHAMDİHİ

 

 

MANASI

 

YÜCE RABBİMİ BÜTÜN NOKSANLIKLARDAN TENZİH EDER VE O’NA HAMD EDERİM

 

                                                                                                                           EBU  DAVUD  : 2.C.  870.N

                                                                                                                                         DARE KUTNİ  : 1.C.1277.N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سبحانك اللهم! ربنا وبحمدك. اللهم! اغفر لي

 

SUBHANEKE ALLAHUMME ! RABBENA VE Bİ HAMDİKE ALLAHUMMA’ĞFİRLİ

 

MANASI

 

RABBİMİZ OLAN ALLAH’IM ! SANA HAMDEDEREK SENİ BÜTÜN NOKSAKLIKLARDAN TENZİH EDERİM. ALLAH’IM BENİ BAĞIŞLA. 

                                                                                                                                                  BUHARİ  :  2.C.792.S

                                                                                                                                                                   MÜSLİM :  2.C.484.N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سبوح قدوس  رب الملائكة  والروح

 

SUBBUHUN  KUDDUSUN . RABBUL MELAİKETİ  VE’R  RUH

 

 

MANASI

 

 

O ÇOKCA TESBİH VE TAKDİS EDİLENDİR. O MELEKLERİN VE RUH’UN RABBİDİR

 

                                                                                                                               MÜSLİM        : 2.C.487.N

                                                                                                                                             EBU DAVUD : 2.C.827.N

 

 اللهم! لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت،  أنت ربي ، خشع لك سمعي  وبصري ، ومخي وعظمي   وعصبي ، وما استقل به قدمي لله رب العالمين

 

ALLAHUMME LEKE REKE’TU , VE BİKE AMENTU , VE LEKE ESLEMTU , ENTE RABBİ , HAŞE’E LEKE SEM’İ VE BASARİ , VE MUHHİ VE AZMİ VE ASABİ , VE MA İSTEKELLE BİHİ GADEMİ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN .

 

 

MANASI

 

{  Allah’ım ! sana ruku ettim,sana iman ettim,ve sana teslim oldum. Sen benim Rabbimsin . Kulağım, gözüm, beynim, kemiğim, sinirim ve ayağımın taşıdığı bedenim Alemlerin Rabbi olan Allah’a boyun eğdi. }

                                                                                                      NESEİ  : 2.C.1050 – 1051.N

                                                                                                                                                        MÜSLİM :

 

 

 

RUKU’DAN  SONRA Kİ  ZİKİRLER

 

سمع الله لمن حمده            ……………..      SEMİ’ALLAHU LİMEN HAMİDEH

 

MANASI

 

ALLAH KENDİSİNE HAMD EDENİ İŞİTTİ

                                                                                                                                     MÜSLİM : 2.C.391.N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اللهم ! ربنا لك الحمد        ..............      ALLAHUMME RABBENA LEKE’L HAMD

 

MANASI

 

EY  RABBİMİZ  OLAN  ALLAH’IM ! HAMD  YALNIZ  SANADIR

                                                                                                                                     BUHARİ : 2.C.793. S

                                                                                                                                                                     MÜSLİM : 2.C.409.N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ

 

RABBENA VE LEKE’L HAMD , HAMDEN KESİRAN TAYYİBEN MUBAREKEN FİYH

 

MANASI

 

EY RABBİMİZ ! HAMD SANADIR. HEMDE BOL BOL TEMİZ  VE MUBAREK HAMDLER

 

                                                                                                         BUHARİ  : 2.C.794.S

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ربنا لك الحمد. ملء السماوات والأرض. وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد: اللهم! لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد                                                          

 

{ Rabbena leke'l-hamd. Mil'u-s-semavati ve'l-ard. Ve mil 'u ma'şite min şey'in ba'd.Ehle's-sena'i ve'l-mecd. Ehakku ma kale'l-abdu ve kulluna leke abdun. Ellahumme ! La mani'a Lima a'teyte ve la mu'tiye limâ mena'te. Ve la yenfe'u ze'l - ceddi min ke'l-ceddu. }

 

 

MANASI

 

    Ey Rabbimiz olan Allah ! Hamd sana mahsustur. Hem gökler dolusu, yerler dolusu ve bunlardan öte ne yaratmağı diledinse hepsinin dolusu hamd. Senaya, mecde layık olan Allah'ım ! Her hangi bir kulun – ki, hepimiz senin kulunuz -   söylediği en doğru söz şudur : Allah'ım ! Verdiğine mani' olacak yok,vermediğini de verecek yok. İtibar sahiplerine senin yanında itibarları fayda vermez.

                                                                                                              MÜSLİM  : 2.C.477.N

 

" سمع الله لمن حمده اللهم! ربنا لك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض. وملء ما شئت من شيء بعد . اللهم! طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم! طهرني من الذنوب والخطايا  كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ"

 

 

{ Semiallahu limen hamideh. Ellahumme ! Rabbena leke'l-hamd. Mil'u-s-semavati ve mil'u-l-ard. Ve mîl'u ma şi'te min şey'in ba'd. Ellahumme ! Tahhirni bi's-selci ve'l-beredi ve'l-mai'l-barid. Ellahumme ! Tahhirni mine'z-zunubi ve'l-hataye kemayunekka's-sevbu'l-ebyadu mine'l-vesahi. }

 

MANASI

 

    Allah kendisine hamd edeni işitti . Ey Allah'ım ! Hamd sana mahsustur. Hem gök dolusu, hem yer dolusu ve hem de bunlardan öte ne yaratmayı diledinse hepsinin dolusu hamd . Ey Allah'ım ! Beni kar ile dolu ile ve soğuk su ile tertemiz eyle .Ey Allah'ım ! Beni günahlardan ve hatalardan, beyaz kumaşın kirden temizlendiği gibi temizle.

                                                                                                               MÜSLİM : 2.C.476.N

 

SECDEYE  GİDERKEN  VE  SECDEDE  İKEN  YAPILAN  ZİKİRLER

 

الله أكبر  .......        ......        ALLAH’U  EKBER    ………     ALLAH  EN BÜYÜKTÜR    …….

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SUBHANE    .......   سبحان ربي الأعلى   وبحمده         RABBİYEL  A’LA  VE Bİ  HAMDİHİ

 

MANASI

 

YÜCE RABBİMİ BÜTÜN NOKSANLIKLARDAN TENZİH EDER VE O’NA HAMD EDERİM

 

                                                                                                                                         DARE KUTNİ  : 1.C.1277.N

 

 

             

سبوح قدوس  رب الملائكة  والروح

 

SUBBUHUN  KUDDUSUN . RABBUL MELAİKETİ  VE’R  RUH

 

 

MANASI

 

O ÇOKCA TESBİH VE TAKDİS EDİLENDİR. O MELEKLERİN VE RUH’UN RABBİDİR

 

                                                                                                                               MÜSLİM        : 2.C.487.N

                                                                                                                                             EBU DAVUD : 2.C.827.N

 

 

                      سبحانك اللهم! ربنا وبحمدك. اللهم! اغفر لي

 

SUBHANEKE ALLAHUMME ! RABBENA VE Bİ HAMDİKE ALLAHUMMA’ĞFİRLİ

 

 

MANASI

 

RABBİMİZ OLAN ALLAH’IM ! SANA HAMDEDEREK SENİ BÜTÜN NOKSAKLIKLARDAN TENZİH EDERİM. ALLAH’IM BENİ BAĞIŞLA. 

                                                                                                                                                  BUHARİ  :  2.C.792.S

                                                                                                                                                                   MÜSLİM :  2.C.484.N

 

 

الهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله. وأوله وآخره. وعلانيته وسره

 

Ellahumme'ğfirli zenbi kullehu dıkkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sırrah.

 

MANASI

 

Ey Allah'ım ! Küçük ve büyük, ilkini ve sonuncusunu, aşikâr ve gizli olan bütün günahlarımı mağfiret et.

                                                                                                        MÜSLİM         :  2.C.483.N

                                                                                                                                           EBU DAVUD  :  2.C.878.N

 

 

 اللهم! أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك .

 

Allahumme ! euzu bi rıdake min sahatike . Ve bi mu’afatike min ukubetike . Ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke, ente kema esneyte ala nefsike.

 

MANASI

 

Ey Allah’ım ! Senin ğadabından rızana sığınırım. Ukubetinden affına sığınırım. Hasılı senden sana sığınırım. Sana karşı layık olduğun gibi tam sena ve medih-lerini ta’dad edemem. Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin.

                                                                                                                           MÜSLİM : 2.C.486.N

 

 

SECDEDEN KALKARKEN YAPILAN ZİKİR

 

 

الله أكبر  .......        ......        ALLAH’U  EKBER    ………     ALLAH  EN BÜYÜKTÜR    …….

 

 

İKİ SECDE ARASINDA  YAPILAN ZİKİR

 

اللهمَّ اغفر لي وارحمني  واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني

 

ALLAHUMMA’ĞFİRLİ , VE’RHAMNİ , VE’CBURNİ , VE’RFANİ , VE’HDİNİ , VE AFİNİ , VE’RZUGNİ

 

MANSI

 

ALLAH’IM BENİ BAĞIŞLA , BANA MERHAMET ET , BANA İHSAN EYLE , BENİ YÜCELT , BENİ DOĞRU YOLA İLET VE BANA AFİYET VE RIZIK VER.

                                                                                                                            EBU  DAVUD  : 2.C.850.N

                                                                                                                                          İBNİ MACE      : 3.C.898.N

TEŞEHHÜDDE  YAPILAN  ZİKİRLER

 

  التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين  . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  

 

Et’tahiyyatu li’llahi ve’sselavatu ve’ttayyibatu es-selamü aleyke eyyuhen nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu es-selamü aleyna ve ala ibadillahi's-salihin,

 

Eş’hedü en la ilahe illallah ve eş’hedü enne muhammeden abduhu ve resuluh.

 

MANASI

 

Selamlar,dualar ve bütün güzel şeyler ancak Allah’adır. Ey Nebi ! selam sana. Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizim ve Salih kulların üzerine olsun.

 

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.

                                                                                                            BUHARİ    : 2.C. 819.S

                                                                                                                        MÜSLİM  : 2.C.402.N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

 

 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على   إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

  

Ellahumme ! Salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed,kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidun mecid.

 

Ellahumme ! Barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidun mecid.

 

MANASI

 

Allah’ım ! İbrahime ve İbrahimin ailesine salat ettiğin gibi Muhammede ve Muhammedin ailesine de salat eyle.Muhakkak ki sen ; çokça hamdedilen  ,şan ve şeref sahibisin.

 

Allah’ım ! İbrahimi ve İbrahimin ailesini mubarek kıldığın gibi , Muhammedi ve Muhammedin ailesini de mubarek kıl.Muhakkak ki sen ; çokça hamdedilen  ,şan ve şeref sahibisin.

                                                                                                        BUHARİ  :

                                                                                                        MÜSLİM  : 2.C.405-406.N

DÖRT  ŞEYDEN ALLAH’A  SIĞINMA

 

 اللهم! إني أعوذ بك من عذاب جهنم . ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال                                                                      

 

Allahumme ! inni euzu bike min azabi cehennem. Ve min azabi’l kabri ve min fitneti’l mahya ve’l memat. Ve min şerri fitneti’l mesihi’d deccal.

 

MANASI

 

Ey Allah’ım ! cehennem azabından,kabir azabından,hayat ve ölümün fitne-sinden ve Mesih deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım.

                                                                                                               MÜSLİM : 2.C.588.N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 اللهم  إني أعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.  اللهم  إني أعوذ بك من المأثم والمغرم                                                                                                    

Allahumme ! inni e’uzu bike min azabi’l kabri . Ve e’uzu bike min fitneti’l me-sihi’d deccal. Ve e’uzu bike min fitneti’l mahya ve’l memat. Allahumme inni e’uzu bike mine’l me’semi ve’l meğram.

 

MANASI

 

Ey Allah’ım ! kabir azabından sana sığınırım,  Mesih deccal fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Ey Allah’ım ! günahtan ve borçtan da sana sığınırım.

                                                                                                               MÜSLİM : 2.C.588.N

 

 

 اللهم! إني ظلمت  نفسي  ظلما  كثيرا   ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم                                                                                                                     

Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiran ve la yağfiru’z zunube illa ente fağfir li mağfireten min indike ve’rhamni inneke ente’l gafurur rahim.

 

MANASI

 

Ey Allah’ım ! şüphesiz ben nefsime çok zulm ettim. Günahları mağfiret edecek olan da ancak sensin.Katından bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet eyle. Şüphesiz ki sen ğafursun,rahimsin.

                                                                                                            BUHARİ  :  2.C. 822. S

                                                                                                                                                MÜSLİM  :  8.C.2705.N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NAMAZDAN  ÇIKARKEN  SELAM

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ESSELAMU  ALEYKUM VE RAHMETULLAHİ VE BEREKATUHU . ESSELAMU ALEYKUM VE RAHMETULLAH .                                                     

MANASI

 

ALLAH’IN SELAMI,RAHMETİ VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN . ALLAH’IN SELAMI VE RAH-METİ ÜZERİNİZE OLSUN .

                                                                                                                       EBU  DAVUD        : 2.C.997.N

                                                                                                                                    İBNİ HUZEYME    : 1.C.728. N

                                                                                                                                    TABERANİ KEBİR  : 10191. N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NAMAZDAN  SONRA Kİ  DUALAR

 

الله أكبر  ......       أستغفر الله  .......  أستغفر الله ......      أستغفر الله

 

 

ALLAHU EKBER  ……  ESTAĞFİRULLAH  ……  ESTAĞFİRULLAH  …….  ESTAĞFİRULLAH

 

MANASI

 

 Allah en büyüktür . Allah’tan mağfiret dilerim , Allah’tan mağfiret dilerim , Allah’tan mağfiret dilerim .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اللهم! أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام

 

 Allahumme ! Ente's-selamü ve minke's-selamü. Tebarekete ya ze'l-celali ve'l-ikram!

 

MANASI

 

Ey Allah’ım ! selam sensin. Selamet de ancak senden olur. Çok mubareksin ey Celal ve ikram sahibi . - Allah’ım –

                                                                                                              MÜSLİM  : 2.C.591.N

 

 

 

 لا  إله  إلا الله  وحده  لا شريك  له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم!  لا مانع  لما أعطيت . ولا معطي  لما  منعت. ولا  ينفع ذا  الجد  منك الجد     

 

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala külli şey'in kadir. Ellahumme la mania lima a'teyte ve mu'tiye lima mena'te. Ve la yenfeu ze'l-ceddi minke'l-ceddü.

 

MANASI

 

Allah’tan başka ilah yoktur.O,tektir ve herhangi bir ortağı da yoktur.Mülk O’nun-dur , hamd O’nadır. O,her şeye gücü yetendir. Allah’ım ! verdiğine mani olabile-cek ve vermediğini de verebilecek kimse yoktur. İtibar sahibine itibarı, senin katında fayda vermez. 

                                                                                                             MÜSLİM  : 2.C.593.N  - BUHARİ  : 2.C.829.S

 

 لا  إله  إلا الله  وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل  شيء  قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله .  لا إله إلا الله . ولا نعبد  إلا  إياه. له  النعمة وله  الفضل. وله  الثناء الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون                   

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehü'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve hüve ala külli şey'in kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illalah. Ve la na'budu illa iyyah. Lehu'n-ni'metü ve lehu'l-fadlu ve lehü's-senau'l-hasen. La ilahe illallahu muhlisine lehü'd-dine ve lev kerihe'l-kafirun.

 

MANASI

 

Allah’tan başka ilah yoktur.O,tektir ve herhangi bir ortağı da yoktur.Mülk O’nun-dur , hamd O’nadır. O,her şeye gücü yetendir.Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.

Allah’tan başka ilah yoktur.Ancak O’na ibadet ederiz.Nimet O’nun,fazilet O’nun-dur. Güzel övgüler O’nadır.Allah’tan başka ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa da dini yalnız O’na mahsus kılarız.

                                                                                                              MÜSLİM  : 2.C.594.N

 

اللهمَّ أعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 

 

ALLAHUMME E’İNNİ ALA ZİKRİKE VE ŞÜKRİKE VE HÜSNİ İBADETİKE

 

MANASI

 

Allahım ! Seni zikretmek,sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek için bana yardım et.

                                                                                                      EBU  DAVUD  : 2.C.1522.N

                                                                                                                                        NESEİ             :

 

 

TESBİHAT

 

سبحان الله ........  الحمد لله  .......  الله أكبر

 

SUBHANALLAH  ……..  ELHAMDULİLLAH   ……..   ALLAHU  EKBER

 

MANASI

 

ALLAH’I TESBİH EDERİM      ….     ALLAH’A HAMD OLSUN     …..     ALLAH EN BÜYÜKTÜR

 

 

SABAH  VE AKŞAM  NAMAZINDAN  SONRA  BOL  KAZAÇLI  BİR  ZİKİR

 

 

لا  إله  إلا الله  وحده  لا شريك  له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

 

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehü'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve hüve ala külli şey'in kadir.  

 

MANASI

 

Allah’tan başka ilah yoktur.O,tektir ve herhangi bir ortağı da yoktur.Mülk O’nun-dur , hamd O’nadır. O,her şeye gücü yetendir.

                                                                                                      EBU  DAVUD :  5.C.5077.N

                                                                                                                                         İBNİ  MACE  : 10.C.3867.N

 

     Resulullah s.a.v buyurdular ki : Kim bu zikri sabah  namazından sonra yaparsa Allah o kimseye on hasene yazar,on kötülüğünü siler ve onu on derece yüceltir. Bu zikir,İsmail a.s’ın neslinden iki köle azad etmeye denktir. Kim de bu zikri akşam namazından sonra söylerse,sabaha kadar şeytanla arasında perde olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                TACUDDİN  EL- BAYBURDİ