Kuran ve Sünnet

MESCİD NAMAZI

MESCİD  NAMAZI

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

“ … Ebu Katade’den. Resulullah s.a.v buyurdular ki : sizden biri mescide geldiğinde - namaza durması müstesna - oturacaksa  iki rekat namaz kılsın. “

 

 Buhari : 444 Ter.540) Müslim : 2.c.714.n - Ebu Avane 1/4l5 - Ebu Davud (467) Nesai (729) Tirmizi : 315.n - İbn-i Mace : 3.c.1013.n - Darimi : 1/323)

 

“ … Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kimse mescide girdi ve oturdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona : iki rekat namaz kılmaktan seni alıkoyan nedir ? Kalk namaz kıl buyurdu. “

 

 Müslim : 54 ,55, 56,57,58-875 - Buhari : ter.891

 

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. Şöyle dedi : Benim peygamber s.a.v üzerinde bir alacağım vardı.Kendisi borcunu bana daha fazlasıyla ödedi. Mescide yanına gittiğimde bana : iki rekat namaz kıl, buyurdu.

Müslim : 2.c.715.n

 

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. Şöyle dedi : Peygamber s.a.v bir Cuma günü hutbe yaparken bir adam geldi. Peygamber s.a.v o kimseye : Ey fulan sen namaz kıldın mı ? diye sordu. O zat hayır dedi. Bunun üzerine s.a.v : Öyleyse kalk  iki rekat namaz kıl, buyurdu.

Buhari : 2.c.891.s

 

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. O şöyle dedi : Resulullah s.a.v yolculukta benden bir deve satın aldı. Medine ye gelince, mescide gelmemi ve iki rekat namaz kılmamı emir buyurdu. “

Müslim : 2.c.715 / 72.n

 

“ … Ka’b İbnu Malik r.a dan. Şöyle dedi : Resulullah s.a.v gittiği her seferden muhakkak gündüzleyin kuşluk vaktinde gelirdi. Geldiği zaman da evvela mescide girer ve orada iki rekat namaz kılar sonra otururdu.

Müslim : 2.c.716.n

 

“ … Ebu Katade’den. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Oturmadan evvel iki rekat namaz kılarak mescidlerin hakkını verin. “

Camiu’s Sağir : 1.c.666.n

 

 

 

 

                                       DERLEYEN

 

                                         TACUDDİN   EL - BAYBURDİ