Kuran ve Sünnet

Güvenilmek Ve Yeterli Bulunmak Gibi Yüce VasıflarYalnız Allah (c.c)'ındır

Güvenilmek Ve Yeterli Bulunmak Gibi Yüce VasıflarYalnız Allah (c.c)'ındır

 

Güvenilmek ve yeterli bulunmak gibi yüce vasıflar da yalnız Allah (c.c)'ındır.

Nitekim Yüce Allah buyurmaktadır:

"Onlar o kimselerdir ki, insanlar onlara; "düşmanlarınız size karşı büyük ordular hazırladı, korkun onlardan!" dedikleri zaman, bu sözler onları korkutmadı,aksine imanlarını artırdı ve bir de üstüne "Allah bizim için yeterli bir koruyucudur ve o ne güzel bir koruyucudur!" dediler" (Al-i İmran: 3/173)

Bir başka Allah kelamı:

"Ey Nebi! Allah sana ve senin izinde olanlara yeterlidir, başka desteklere ihtiyaç yoktur" (Enfal: 8/64)

Bir başka ayetinde de şöyle buyuruyor:

"Allah kuluna her konuda yeterli değil mi?"

Bu ayeti kerimede "abid", yani "kul" ; Allah (c.c) karşısında aciz ve yetersiz olduğunu Allah (c.c)'ın lütuf ve keremine muhtaç olunduğunu bilmek; sadece O'nun tasarruf ve hüküm sahibi olduğuna kesin inanç anlamına gelmektedir.