Kuran ve Sünnet

Hak Din İslam

Hak Din İslam

 

Hak din İslam, her yönüyle Allah (c.c)'a "ubudiyeti" (kulluğu), sadece O'na itaat ve ibadet etmeyi gerçekleştirmektedir.

Bu da her derece ile Allah (c.c)'a muhabbeti ve sevgiyi gerçekleştirir.

"Ubudiyet" (Kulluk) kemâle erdiği (geliştiği) oranda Allah (c.c)'a karşı duyulan sevgi ve muhabbet de kemâle erer (çoğalır ve doruğa ulaşır). "Ubudiyet" (Kulluk) eksildiği oranda da, muhabbet (sevgi) de eksilir ve nihayet yok olur gider.

Bir insanın kalbinde Allah (c.c)'tan başka şeylere karşı ne kadar sevgi ve yer varsa, o kişi de sevgi duyduğu şeylere o kadar kulluk var demektir.

Allah (c.c) için olmayan her sevgi (şey) bâtıldır.

Bir amelde Allah (c.c)'ın rızası murad edilmese, böyle bir iş ve amel bâtıldır.

Dünya ve onun içindekiler melun olur, eğer onun içindeki insanlar dünyada var olanları Allah (c.c) rızası için kullanmazsa.

Uzun sözün kısası: Allah (c.c) ve Rasûlü'nün (s.a.v) sevdiği ve meşru saydığı şer'i şeyler dışında her hareket batıldır. Allah (c.c) için olamaz ve asla insana fayda vermez.