T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  => İbadet, İtaat, Kulluk
  => Kur'an'da Kulluk Kavramı
  => Cibril Hadisi
  => Din Deyimi (Kavramı)
  => Sevginin En İleri Derecesi: Kulluk
  => İbadet , İtaat Ve Kulluk Sadece Allah (c.c) İçin Olur (Allah (c.c)'a yapılır)
  => İnsanların Uygulayacağı Hükümleri Koymak Sadece Allah (c.c)'a Ve Rasûlüne (s.a.v) Ait Bir İştir
  => Güvenilmek Ve Yeterli Bulunmak Gibi Yüce VasıflarYalnız Allah (c.c)'ındır
  => Genel (Umumi) Kulluk
  => Özel (Hususi) Kulluk
  => Kaza Ve Kader.
  => Günah.
  => Vahdedi Vücut Telakkisi
  => Kur'an Ehli Olan Mü'minler
  => Dalâlet Ehli Kaderiyecilerin Sınıfları
  => Dalâletin (Bütün Sapıklıkların) Gerçek Sebebi
  => Zevk, Vecd ve Benzeri Şeyler
  => Küfür, Bid'at ve Şehvet Ehli
  => Allah (c.c)'tan Başka Hiç Kimseyi Hüküm Sahibi Kabul Etmemek
  => İbadetlerin Temeli
  => Salih Amel
  => İbadetin Kapsamı (Çeşitleri)
  => İnsanların Kulluktaki Dereceleri
  => Allah (c.c)'tan Başkasına Kul Olanlar
  => Kulluk Ve Kölelik Hakikatte Kalbin Kul Ve Köle Olmasıdır
  => Yalnızca Allah (c.c)'tan İstemek, Ummak , Şikayetini Yalnızca Allah (c.c)'a Yapmak
  => Kalbi Allah (c.c)'tan Başkasına Bağlamak
  => İnsan Yalnızca Allah (c.c)'a Kulluk İle Başka Şeylere Kulluktan Kurtulur
  => Bu Dünyada Yücelik, Üstünlük ve Riyasetin Kulu ve Kölesi Olanlar
  => Malın ve Midesinin Kulu ve Kölesi Olanlar
  => Yalnız Allah (c.c)'ın Kulu Olanlar
  => Cihadın Gerçek Anlamı
  => Gerçek Sevgi Sevgiliyi Dost Edinmekle Sonuçlanır
  => Kalb Allah (c.c)'a Muhtaçtır
  => Allah (c.c) İçin Sevmekle Sadece Kendisi İçin Sevmek Arasındaki Fark
  => Şirk Ve Kibir
  => Bütün Rasul Ve Nebiler İslam Dini İle Gönderilmiştir
  => İmana Zulüm Karıştırmak Ne Demektir?
  => İbrahim'in (a.s.) Özellikleri
  => Hillet (Halil Kökenli Dostluk) Yalnızca Allah (c.c)'a Mahsustur
  => Sevginin Hakikati
  => Dost Edinmek Sadece Allah (c.c)'a Mahsustur.
  => Allah (c.c)'a Korku,Umut,Sevgi İle Birlikte İbadet Etmek
  => Sevgi Konusunda Hududu Aşanlar
  => Allah (c.c)'ı Sevmek Rasulene (s.a.v) Uymakla Gerçekleşir
  => İslam Şeriatına Uymak Ve Onun Adına Cihad Etmek
  => Hak Din İslam
  => Fena Kelimesi
  => 1 - Enbiya Ve Kamil Evliyaların Fenası
  => 2 - Enbiya Ve Salihlerden Bir Kast Taleb Edenlerin Fenası
  => 3 - Münafık,Müfsid Ve Müşebbihlerin (Allah (c.c)'ı Mahluka Benzetenlerin) Fenası
  => Sağlam Ve Doğru Şuhud: "Ulûhiyeti" (İlâhlığı) Müşahede
  => En Efdal (Geçerli) Zikir
  => Bütün Dinler İki Büyük Esas Getirmiştir
  => GİRİŞ
  => 1.BÖLÜM
  => 2.BÖLÜM
  => 3.BÖLÜM
  => 4.BÖLÜM
  => 5.BÖLÜM
  => 6.BÖLÜM
  => 7.BÖLÜM
  => 8.BÖLÜM
  => 9.BÖLÜM
  => 10.BÖLÜM
  => 11.BÖLÜM
  => 12.BÖLÜM
  => 13.BÖLÜM
  => 14.BÖLÜM
  => 15.BÖLÜM
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Küfür, Bid'at ve Şehvet Ehli

Küfür, Bid'at ve Şehvet Ehli

 

Küfür, bid'at (dinde olmayanı onda varmış gibi gösterenler) ve şehvet (şehvetlerine mağlub olup kötülükler işleyenler) ehline gelince; bunların da her birinin sevdikleri şey nisbetinde, zevk, tad ve vecdler vardır.

Süfyan bin Üyeyne'ye sorulmuş:

"İnsanlardan heva ve heves ehli (kendi şehvet ve isteklerine tabi olanlar) nasıl oluyor da heva ve arzularına uygun şeylere bu kadar şiddetle bağlı oluyorlar?"

O da şöyle cevap vermiş:

"Yüce Allah'ın: "Küfürleri sebebiyle kalblerine altın buzağı sevgisi sinmişti" ayetini ve benzeri bir çok ayetleri unuttunuz mu?"

Demek ki küfürleri sebebiyle, kalpleri kendilerini esir eden şeylere meyletmiş ve köleleştiren birçok sahte sevgiyle kalpleri dolmuş.

Yüce Allah'ın bir çok ayeti kerimede beyan buyurduğu gibi;

Allah (c.c)'tan başka şeylere itaat edenler, itaat ettiklerini çok severler. (putlara tapanlar da ilahlarını (putlarını) severler.)

Yüce Allah mealen buyuruyor:

"İnsanlardan kimi de, Allah'tan gayrısına itaat ederler, O'na hükümde ve emirde ortak koşarlar ve bu ortak koştuklarını adeta Allah'ı severmiş gibi severler, muhabbet beslerler. Ama iman edenlerin Allah'a olan sevgileri bunlarınkinden çok kuvvetli, köklü ve devamlıdır" (Bakara: 2/165)                

Bir başka Kur'an ayeti:

"Sana ibadet, itaat (Kasas: 28/50) etmek istemezlerse bil ki: onlar kendi şehvet duygularının arkasından gitmektedirler. Halbuki Allah'tan dosdoğru bir delil olmaksızın dinde sadece kendi şahsi isteklerinin arkasında koşanlar her türlü sapıklardan daha sapıktır. Hiç şüphe yok nefsinin arkasında koşan, başka bir ölçü ve delil bilmeyen zalimlere Allah asla rıza göstermez"

Bir başka ayet:

"Onlar kuruntudan ve nefislerinin arzu ettiği şevhetlerden başkasına tabi olmuyorlar" (Necm:53/23)

Nefislerinin arzularına uydukları için, kendilerine her şeyden fazla değer verdikleri için, insanlar Allah (c.c)'tan başkasına meylediyor, O'ndan başkasını sevebiliyor.

Mesela; şiir, ahenkli güzel ses ve iç gıcıklayan müzik parçaları dinlemeyi arzu ediyorlar ki, mûsikî âletleri, şiir ve ahenkli sesler şehveti galeyana getiren, arzuları tahrik eden şeylerdendir; mutlak muhabbeti tahrik eder;

Fakat bu muhabbet, iman ehline ait bir muhabbet değildir. (İman ehli böyle şeylerden zevk alıp vecde dalmaz).

(Fakat bugün, bu muhabbete müptela olmuştur hemen hemen herkes.)

Bu muhabbette, Allah (c.c)'ı seven de, putları seven de, (salibi) haçı seven de, vatanı seven de, kardeşleri seven de, yabancıları seven de, erkekleri seven de, kadınları seven de aynı durumdadırlar.

Bütün bu kimseler, Kur'an-ı Kerim'i hiç hesaba almadan, ilk Müslümanların itibar ettiği ve itibarda ittifak ettiği şeylerin hiç birisine bağlanmadan, (hiç birisini itibara almadan) sadece kendi şehvetlerinin arkasında koşuyorlar, nefislerinin arzuladığı her şeyi ister meşru isterse de gayrimeşru elde etmek için ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar (sadece zevk ve vecdlerine tâbi oluyorlar).

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=