T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  => Şeytanın Hilelerinden Sakının!.
  => Batı Medeniyetinin Sahteliği
  => İslami Açıdan Ziyaret ve Âdâbı
  => Nafis Eğitimi
  => İslam-da İffet
  => Ailedeki Örneklik
  => Müziğin Hükmü
  => Uhud Zaferdir, Hezimet Değil!.
  => Kulların Hakları
  => Eğlenmenin Gereği ve Kuralları
  => Güzel Ahlak
  => Hevâya Uymak
  => Kafirlerin Sıfatından Sakınmak
  => Gerçek Erkeklik
  => Allah'ı Zikretmek
  => İbadet Tevhidi'nin Alametleri
  => Şahitlik
  => Ölüme Hazırlık
  => Hicret
  => Musibetle İmtihan
  => HİCRİ 1421 YILI CUMA HUTBELERİ
  => İhlas
  => Hacdan Alınacak Dersler
  => İhsan
  => Hac Sonrası Öğütler
  => Sihir
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
İslam-da İffet

İSLAM'DA İFFET

Şeyh Huseyn Âlu'ş-Şeyh

22.04.1422 hicri

Muhterem müslümanlar!

Şüphesiz İslam dini bütün hayırları kapsayan ve bütün fazilet olgularını içeren bir şekilde gelmiştir. Davranışların yücesini ve değerlisini emretmiş, adisinden ve değersizinden sakındırmıştır. Kulu güzelleştirip değerli kılan kuralları getirmiş, onu kirleten ve değersiz kılan şeylerden uzaklaştırmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Muhakkak ki, Allah azze ve celle cömerttir ve cömert olanları sever. İşlerin yücesini sever ve aşağılığından hoşlanmaz." Bunu, Taberani el-Kebir'de rivayet eder ve ricali sikadır.

İslam'ın en yüce amaçlarından ve en büyük hedeflerinden biri de nefislerde iffet, onurluluk ve temizlik duygusunu yerleştirmektir. Topluma, faziletler ve güzellikler yerleştirerek onu; alçak ve çirkin şeylerden, büyük günahlardan uzak tutmaktır. İşte bu amaçla İslam, insanın hayvani şehvetlerden ve şeytani ahlaktan uzak durmasına gayret eder. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Nikah (için gerekli mehir ve nafakayı) bulamayanlar da Allah lütfundan kendilerine zenginlik verinceye kadar iffetlerini korusunlar.) (24/en-Nûr/33) Ve şöyle buyurur: (İffetli davranmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah çok iyi işitendir, çok iyi bilendir.) (24/en-Nûr/60)

Buhari ve Müslim'de, İbni Abbas'ın rivayet ettiği ve Ebu Süfyan'ın Kayser ile arasında geçenleri anlattığı rivayette şu zikredilir: Ebu Süfyan radıyallahu anh şöyle der: "O (Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem) bizlere; yalnızca Allah'a ibadet etmemizi ve O'na hiçbir şeyi şirk koşmamamızı emreder; babalarımızın ibadet ettiği şeyleri yasaklar. Bizlere namazı, sadakayı, iffetli olmayı, ahde vefâyı ve emaneti edâ etmeyi emreder."

Tirmizi'de hasen bir senetle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şu rivayet edilir: "Bana, cennete ilk girecek üç grup insan gösterildi: Şehid, iffetli olup iffetini koruyan, Allah'a güzelce ibadet edip sahibine karşı görevini yerine getiren köle."

Muhakkak bu, insanların davranışlarını düzenleyerek aşağılık ve adilik tuzaklarına sapmasını önleyen İslam iffetidir. Onların iradelerini muhafaza eder ve şehevi duygularını hatalara düşmekten ve düzensizlikten korur. İnsani değer olgularının ortaya çıktığı, temizliğin ve imani olgunluğun görüldüğü bir iffettir. Kişilik ve gerçek izzet ile bütünleşen bir iffettir. Bu şekilde nefisler, övülmeye layık amellere ve yüksek âdâba sarılmak için kuvvet bulur. Yüksek âdâbın gözetilmesi de kişiyi güzel adetler ve sıfatlar edinmeye, değersiz ve adi şeylerden uzak durmaya yöneltir.

İslam; şeref ve onurun muhafazası, ırzın ve namusun korunması için iffet ilkesinin üzerinde önemle durur. Bunun sonucu insan, sağlam bir iradeye ve cesur bir yüreğe sahip olur. Küçülerek şehvete boyun eğmez. Alçak bir şekilde ona itaat etmez. Bilakis o, fazilet semasında yükselir ve rezilliğin aşağılığından uzakta olur. Şehveti, şer'i ölçüye ve ahlaki anlayışa uygun olarak kendisi için yaratıldığı sınırda durur.

İslam kardeşleri! İslamdaki bu yüce değerler hakkında konuşurken akıllı, basiretli ve insaflı bir kimse için bu dinin güzellikleri ve öğretilerinin yüceliği açıkça ortaya çıkar. O; bugün dünya üzerindeki birçok ülkeye bakar ve oralarda iffetin kaybolduğunu, her şeyi mubah sayan bir anlayışın hakim olduğunu, kişinin şeref diye bir şey bilmediğini ve ırza hiç değer vermediğini görür. İzzet ve saygınlık nedir bilmeyen, kişilik ve asalet sıfatlarını taşımayan düşük ahlaklar ve utanç verici davranışlar görür. Şehvetlerin serbest bırakıldığını, ırzların mubah görüldüğünü, hayânın ve nezaketin kaybolduğunu görür. Kişinin mahremini kıskanması, fuhuştan ve günahtan tiksinti duyması diye birşey yoktur.

Acaba, bu herşeyi mubah gören anlayış onlara ne sağladı? İffeti bir tarafa bırakan, temizlik ve hayâ duygusunu tamamen söküp atan bu ahlak anlayışı beraberinde ne getirdi?.

Sonu gelmeyen kötülükler ve miktarı bilinmeyen zararlar sağladı. Günahı bir sınırda durmayan, kötü etkileri ve çirkin sonuşları bir yerde son bulmayan bozukluğu; çeşitli elemleri, gerçek gamları, yaygın kederleri ve helak edici olayları beraberinde getirdi. 

Allah'ın kulları! İffetin ve temizliğin gerçekleşmesi, hayânın ve onurun fert ve toplum seviyesinde yaygınlaşması için şeriat bu yüce gayeleri garanti edecek ve bu seçkin hedefleri çeşitli vasıtalar ve yollarla gerçekleştirecek şekilde gelmiştir. Bunlardan bazıları şu şekildedir: Mü'minlerin geneline ve bütün müslümanlara gelen ve edep yerlerinin haramdan, rezillikten ve günah alanlarından korunmasını emreden İslam'ın bağlayıcı kuralları, kesin emir ve talimatlarıdır. Edep yerlerini fuhuştan korumak nefisleri arındıran faktörlerden biridir. Bu şekilde toplumlar sağlıklı olur ve namuslar korunur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Mü'minlere söyle ki; gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar, edep yerlerini de korusunlar. Böylesi onlar için daha temizdir. Şüphe yok ki Allah, yaptıkları işlerden çok iyi haberdar olandır. Mü'min kadınlara da söyle ki; gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve edep yerlerini korusunlar.) (24/en-Nûr/30-31)

Allah azze ve celle, edep yerlerini muhafaza eden erkeklere ve kadınlara övgüde bulunarak bunu kurtuluşun işaretlerinden, kazancın ve başarının alametlerinden sayar. Şöyle buyurur: (Mü'minler gerçekten felah bulmuşlardır. Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar zekatı edâ ederler. Onlar edep yerlerini (ırzlarını) muhafaza ederler.) (23/el-Mü'minûn/1-5)

Buhari'nin Sahihi'nde, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Kim bana iki bacağı arasındaki (edep yeri) ile çene kemikleri arasındaki (dili)ni (korumayı) garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim." İmam Ahmed'in Müsnedi'nde ise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu sahih bir senetle rivayet edilir: "Kadın beş vakit namazını kılıp (Ramazan) ayı orucunu tutursa, ırzını koruyup kocasına itaat ederse ona "Cennetin istediğin kapısından gir" denilir." 

Muhterem müslümanlar! Bu koruma engelini çiğneyen ve bu yüce anlayışın surlarını yıkan en büyük ve en kötü şey zina suçudur. Bu nedenle zina fuhşun ve büyük günahların en büyüğüdür. İbnu'l Kayyım rahimehullah şöyle der: "Allah subhânehu Kitabı'nda diğer günahlar hariç şirki, zinayı ve livâtayı pislikle ve iğrençlikle nitelendirmiştir." Ve şöyle der: "Günahlar arasında kalbi ve dini şu iki fuhuştan, zina ve livâtadan daha çok ifsad eden başka birşey daha yoktur. Bu ikisinin kalbi Allah'dan uzaklaştırıcı özelliği vardır. Kalp bu ikisiyle boyanırsa, kendisine ancak temiz olan şeyler yükselen Allah'dan uzak kalır."

Allah celle ve alâ zinanın son derece çirkin özelliğini ve helak edici sonucunu açıklayarak zinadan sakındırır. Şöyle buyurur: (Onlar ki Allah ile birlikte başka bir ilaha ibadet etmezler. Hak ile olması dışında, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı nefsi de öldürmezler. Zina da etmezler. Kim bunları işlerse o günahları ile karşılaşır. Kıyamet gününde onun azabı kat kat verilir, o azapta ebediyyen hor ve hakir bir halde kalır. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler müstesnâ.) (25/el-Furkân/68-70) Ve şöyle buyurur: (Zinaya yaklaşmayın; o gerçekten bir hayâsızlıktır ve kötü bir yoldur.) (17/el-İsrâ/32)

Ey mü'minler! Zina, mü'minlerin sıfatlarına aykırıdır. İyilerin ve takva sahiplerinin yollarına ters düşer. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Zina eden erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadını nikah edebilir. Zina eden kadını da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek nikahlayabilir. Böylesi mü'minlere haram kılınmıştır.) (24/en-Nûr/3) Buhari ve Müslim'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Zina eden kimse zina ederken mü'min olarak zina etmez." Ebu Davud ve diğer bazı muhaddislerin rivayetlerinde ise şu şekildedir: "Kul zina ederken iman ondan çıkarak başının üzerindeki gölge gibi kalır. Zina etmeyi bitirince ona geri döner." Hakim bunun sahih olduğunu söylemiş ve İmam Zehebi de buna katılmıştır.

Allah'ın kulları! Zina, bütün kötülük sıfatlarını birarada bulundurur ve zararların hepsini içerir. Zina ile toplumda ölümcül hastalıklar yaygınlaşır. Zina yoluyla çeşitli türlerde ve şekillerde belalar ve musibetler gerçekleşir. Zina soyların karışmasına ve aile olgusunun yokolmasına neden olur. Bereketi giderir ve rızıkların daralmasına yolaçar. Zinanın kötülüğünü anlamak için insanlar arasına soktuğu vahşet ve düşmanlığa bakmak yeter. Zinanın neden olduğu, insanları mahveden ve küçük-büyük bütün devletleri korkutan çeşitli hastalıklar yeter!.

Ey müslüman! Nübüvvet-i Muhammediyye'nin çağrısına kulak ver! O, bütün bu zararlardan bahsederek tehlikelerden ve kötülüklerden sakındırır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ümmetim içerisinde veled-i zinalar yaygınlaşmadıkça onlar hayırdadır. Onların arasında veled-i zinalar yaygınlaşınca Allah'ın onları azap ile kuşatması yakın olur." Bu hadisi, İmam Ahmed hasen bir senetle rivayet eder. Hakim'in rivayet ettiği ve isnadının sahih olduğunu söylediği bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Bir kavimde zina ve faiz yayılırsa kendilerini azaba atmışlardır." Büreyde'nin rivayet ettiği bir hadiste ise şöyle buyurur: "Anlaşmasını bozan bir kavim yok ki, aralarında öldürme olayları ortaya çıkmasın. Fuhuşun yayıldığı hiç bir kavim yok ki, Allah onlara ölümü musallat etmesin." Bu hadisi Bezzâr rivayet eder ve ricali sahihin ricalidir. İbni Ömer'den rivayet edilen bir hadiste de şöyle buyurur: "Fuhuşun yayıldığı ve ilan edildiği hiçbir kavim yok ki; aralarında, veba ve kendilerinden öncekiler arasında görülmeyen hastalıklar yayılmasın." Bu hadisi, İbni Mâce rivayet eder. Hakim bunun sahih olduğunu söylemiş ve İmam Zehebi de buna katılmıştır.

Ey müslüman! Zinanın gelip geçici bir an ve salt hayvani bir duygu olduğunu, sonucunun pis bir hastalık ve etkilerinin kötü olduğunu hatırla! Lezzeti çabucak gider ve hemen yokolur. Geriye utanç ve âr kalır. Cebbâr olan Allah'ın gazabı kalır. Sahih-i Buhari'de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uzun rüyasının anlatıldığı hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Yürüdük ve tandır gibi bir şeye rastladık. Üstü dar ve altı genişti. İçerisinden sesler ve bağrışmalar geliyordu. Ona bakınca bir de ne görelim, içerisinde çıplak erkekler ve çıplak kadınlar vardı. Altlarından bir alev yükseliyordu ve onlara bu alev gelince bağrışmaları daha da artıyordu. "Bunlar kim ey Cibril?" dedim. "Bunlar zina eden erkekler ve zina eden kadınlar" dedi."

Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları! O'nun emirlerine sarılın ve sınırlarını aşmayın ki mutlu olasınız, başarıya ve felaha eresiniz.

Allah beni ve sizleri Kur'an ile bereketlendirsin...

İslam kardeşleri! Fuhuş yolları çoğalıp çeşitlendiği ve günümüzde tüm dünyada oldukça kolay bir hale geldiği için mü'minin özel bir gözetime ve Allah celle ve alâ'dan korkma duygusunu diriltmeye aşırı şekilde ihtiyacı vardır. Müslüman, Buhari ve Müslim'de rivayet edilen, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü hatırlasın. "Yedi grup insanı Allah, gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı günde Arşı'nın gölgesinde gölgelendirir." Onların arasında şunu da sayar: "Makam ve güzellik sahibi bir kadın kendisini (zinaya) çağırdığı halde (çağrısını reddedip) "Şüphesiz ben Allah'tan korkarım" diyen kimse."

Ey oldukça yaşlandığı ve gençlik vaktini geçirdiği halde hâlâ günah içerisinde yaşayan kişi!. Düşün ve olayın büyüklüğünü, kötü akıbeti ve sonu unutma!. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Üç grup insan var ki, Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onları arındırmaz, onlara bakmaz ve onlar için elem verici bir azap vardır: Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir." Bu hadisi, Müslim rivayet eder.

Sonra bilin ki, Allah sizlere yüce bir emirde bulunmuştur. Bu emir, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e salât ve selam'da bulunma emridir...

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=