T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  => Şeytanın Hilelerinden Sakının!.
  => Batı Medeniyetinin Sahteliği
  => İslami Açıdan Ziyaret ve Âdâbı
  => Nafis Eğitimi
  => İslam-da İffet
  => Ailedeki Örneklik
  => Müziğin Hükmü
  => Uhud Zaferdir, Hezimet Değil!.
  => Kulların Hakları
  => Eğlenmenin Gereği ve Kuralları
  => Güzel Ahlak
  => Hevâya Uymak
  => Kafirlerin Sıfatından Sakınmak
  => Gerçek Erkeklik
  => Allah'ı Zikretmek
  => İbadet Tevhidi'nin Alametleri
  => Şahitlik
  => Ölüme Hazırlık
  => Hicret
  => Musibetle İmtihan
  => HİCRİ 1421 YILI CUMA HUTBELERİ
  => İhlas
  => Hacdan Alınacak Dersler
  => İhsan
  => Hac Sonrası Öğütler
  => Sihir
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Ölüme Hazırlık

Ölüme Hazırlık

 

Şeyh Abdulbâri es-Subeyti

19.01.1422 hicri

 

(Allah, dilediği kimseye işittirir. Sen, kabirde olanlara işittiremezsin) buyuran Allah'a hamdolsun. O'na -subhanehu- hamdeder ve O'na şükrederim. (O, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediklerini bilir.) Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. (O, hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere ölümü ve hayatı yaratandır. O; Azîz'dir, Ğafûr'dur.) Ve şehadet ederim ki efendimiz, nebimiz Muhammed, O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'nu hidayet ve nur ile göndermiştir. Allah; O'na, ailesine ve ashabına Kıyamet gününe kadar faydalanacağımız bir salât ile salât ve selam eylesin.

Bundan sonra; sizlere ve kendi nefsime takva ile Allah'tan hakkıyla korkmayı tavsiye ederim. Çünkü takva, dünya ve ahiretteki en iyi azıktır; kurtuluş ancak onunladır. (Allah'a salim bir kalp ile gelenler hariç, o günde malın da evladın da hiç faydası olmaz.) 

Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz verilir. Kim ateşten uzaklaştırılır da cennete sokulursa muhakkak ki o, kurtulmuştur. Dünya hayatı ise aldatma metâından başka bir şey değildir.) 

İşte bu, ölüm ve ölüm sonrası gerçeğidir. Fakir ya da zengin, sağlıklı ya da hasta, büyük ya da küçük, yöneten ya da yönetilen olsun her birimizin tadacağı ölüm... Uzak bir yere, yüksek bir kaleye veya derin bir vadiye kaçsa bile ölümden hiç kimse kurtulamayacak!. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Nerede olursanız olun ölüm sizi bulacaktır. Yüksek kaleler içinde olsanız bile..)

Ölüm, etkisi açık ve net olmasına rağmen yine de akılları hayrete düşüren ve zeki insanları dahi şaşırtan sırlardan biridir. Çünkü ölüm ruh ile ilgilidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Sana ruh hakkında soruyorlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir; size bilgiden ancak pek az bir şey verilmiştir.") 

Sıhhat ve afiyet dolu bir gencin, şampiyonları bile kısa sürede yere seren bir yiğidin cansız bir ceset haline geldiğini, hareketsiz bir cisme dönüştüğünü görürsün. O gençlik gitmiş, o kuvvet yokolmuş, duyuları kesintiye uğramış; işitme, görme ve koklama duyusu çalışmaz olmuş, dili tutulmuştur. O; bilgili bir alim, belağat sahibi bir edip, işinin ehli bir doktor veya yetenekli bir mucit olabilir. Fakat ömürler bitip eceller gelince bunun, ruhların alınmasını engellemesi mümkün değildir!. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ecelleri geldiği zaman bir an ne geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.)

Avn b. Abdullah b. Utbe b. Mes'ud rahimehullah minbere çıkar ve şöyle derdi: "Bir günü karşılayıp onu tamamlayamayan, yarını bekleyip ona erişemeyen nice kimse var. Ecele ve ecelin gelişine baksaydınız uzun emellerden ve onların sizi aldatmasından hoşlanmazdınız."

İnsan sıhhatinden faydalanır, sağlığıyla nimetlenirken; gezip oynar, gururla dolaşır ve kibirlenirken, emreder ve yasaklarken bir de ne görsün; ölüm hastalığı avının üzerine saldıran bir aslan gibi üzerine hücum etmiş... Vücudu zayıf düşmüş, sesi kısılmış, eklemleri kuvvetini kaybetmiş ve gücü eriyip yokolmuş... Dünyadan göçmüş ve amel defteri dürülmüş... 

Ölüm ne kadar da yakın!.. Her gün o bize biraz daha yaklaşır, biz de ona biraz daha yaklaşırız. Ölümle aramızda, yazılan yazgının eceline ulaşmasından başka bir şey yoktur. Bir de bakmışız ki, ölümle karşı karşıyayız. Ömürler gerçekte; önce açan sonra da solan çiçeklerden, önce aydınlatan sonra da sönen bir lambadan ya da önce ışık veren sonra da kül olan bir alevden başka bir şey değildir. 

Tamahkarlar ve dünyaya meyledenler kabirlerin dağınık kumları üzerinde ve yıkılmış taşları arasında düşünmelidir ki, şehvetlerin ve haram lezzetlerin yolu yeşillik ve çiçeklerle süslenmiş olsa bile sonuçta kişiyi kabre konulanların vardığı sona götürecektir. Gözlerini o şahıslara açmadan önce ölüm habercisi kendisine müjde ile gelene ne mutlu!..

Kur'an'ın ve ölümün alıkoyamadığı bir kimseyi, gözünün önünde dağların birbirine girmesi bile engelleyemez. 

Mezarlıklarda gördüklerimiz en büyük ibret kaynağıdır. Bugün cenaze taşıyan yarın kendisi taşınacaktır. Mezarlıktan evine dönen kimse yarın kendisi oraya bırakılıp dönülecektir. Tekbaşına, yalnız ve ameliyle başbaşa bırakılacaktır. Ameli iyi ise iyi olacak, kötü ise kötü olacaktır. 

Günümüzde cenaze defnetmek için gelen bazı kimselerin gülüp eğlendiklerini görürüz. Ya da gösteriş ve riya amacıyla cenazede hazır bulunmuş, ahiret gününü, berzahın ve Kıyamet'in korkusunu unutmuştur. Bu kalpleri katılaştıran gaflet nedeniyledir. Allah'tan, bu gafletten kurtulmayı dileriz.

Ölüm kendisini yıkacak; toprak yatağı, kabir evi, toprağın içi yurdu, Kıyamet buluşma yeri, cennet veya cehennem son durağı olacak bir kimsenin ölümü hatırlaması, ona hazırlıklı olması ve ölümü düşünmesi gerekir. Kendisini ölülerin yerine koyması ve kabir ehlinden biri olarak görmesi uygun olur. Çünkü her gelecek yakındır. Ölüm meleği geldiği zaman ne malın, ne de yakınların onu senden uzaklaştıramaz!

İstedikleri her şeyi elde eden ve isteğine hiç karşı çıkan olmayanlar nerede?.. Topladılar ve topladıklarını yiyemediler. Evler yaptılar ama oturamadılar. Yine de bizler, ölümü unutur ve hayat denizinde yüzmeye devam ederiz. Sanki bu dünyada ebedi kalıcıyız. Üveys el-Karani şöyle der: "Uyuduğunuzda ölümü yastık edinin. Uyandığınızda da onu gözünüzün önünden ayırmayın."

Ölümü hatırlayanın yanında dünya ve musibetleri küçük kalır. Çünkü onun gayesi yüce ve gayreti kuvvetli olur. Riyadan ve gösterişten uzak olur. Cennetteki kalıcı nimetleri gözler.

Ölümü hatırlamak, insanın yaşantısını çekilmez hale getirmesi, evine kapanıp hayatın gereklerini terketmesi, çalışmayı ve üretimi bırakması için değildir. Bilakis ölümü hatırlamak, günahlardan alıkoyan ve katı kalpleri yumşatan bir çalışmaya davet içindir.

İbadet ve taâtla; oruç, gece namazı, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, muhtaçlara yardım etmek gibi ibadetleri çokça yaparak ölüme ve sonrasına iyi bir şekilde hazırlanmak için ölümü hatırlarız. 

Abdurrahman b. Mehdi şöyle der: Hammâd b. Seleme'ye yarın öleceksin dense ibadetine bir şey ekleyemezdi. Çünkü bütün vakti ibadetler ve zikirlerle doluydu."

Ölüme hazırlık; kötülüklerden uzaklaşıp günahları terketmekle, zorla alınanları ve hakları sahiplerine geri vermekle olur. 

Ölüme hazırlık; kalplerden kini, nefreti ve düşmanlığı silmekle olur. 

Ölüme hazırlık; anne-babaya iyilik ve akrabalık bağlarını gözetmekle olur.

İbnu'l Mübarek, salih el-Merî'nin şöyle dediğini zikreder: "Ölümü hatırlamak bana bir saat arkadaşlık etse kalbimi benden uzaklaştırır."

Denilir ki: "Ölümü çokça hatırlayana üç şey ikram edilir: Günahından hemen tevbe etmek, kalbi kanaatkar olmak ve ibadette gayretli olmak. Ölümü unutana da üç şey verilir: Tevbeyi sürekli ertelemek, kendisine yetene razı olmamak ve ibadette tembel olmak."

Hevâ bulutları üzerine çöken ve gaflet vadilerinde dolaşan kimse ölüme ne zaman hazırlanacak?..

Helal ve haramda Allah'ın emrine aldırmayan kimse ölüme ne zaman hazırlanacak?..

Kur'an'dan uzaklaşan ve cemaatle sabah namazı nedir bilmeyen kimse ne zaman ölüme hazırlanacak? Haksız yere insanların mallarını yiyen, faiz yiyen ve zina eden kimse ne zaman ölüme hazırlanacak?..

Dilini gıybet ve kovuculukla kirleten, kalbi kin ve hasetle dolu olan; vaktini müslümanların ayıplarını araştırma, ırzları hakkında konuşma ve söylentileri yayma ile boşa geçiren bir kimse nasıl ölüme hazır olabilir?..

Peygamberlere ölüm geldiğinde, dünyada kalmak ve o yüce makama intikal etmek arasında tercihte serbest bırakılırlar. Şüphesiz ki her peygamber kalıcı nimetleri seçer. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başına da gelmiştir. Tercih etmesi istenir ve seçer. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de, Aişe radıyallahu anha'nın şöyle dediği rivayet edilir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı iken şöyle buyurdu: "Hiç bir peygamber cennetteki makamını görüp sonra tercih yapması istenmeden vefat ettirilmez." Kendisine ölüm hastalığı geldiğinde başı benim dizimin üzerinde olduğu halde bir saat baygın yattı. Sonra ayılınca gözünü evin tavanına dikti ve "Allah'ım! Rafîk-i A'lâ(yı isterim)."buyurdu. Ben, "Öyleyse, bizi tercih etmiyor" dedim ve bildim ki bu, sağlıklı iken bize söylediği şeydir. Aişe radıyallahu anha şöyle der: O'nun söylediği son sözdü buydu: "Allah'ım! Rafîk-i A'lâ!" 

Ölüm ve şiddeti, kabir ve karanlığı, Kıyamet ve korku veren halleri karşısında insanlar iki grupta toplanır: Biri; musibetler karşısında sebat gösteren, korkulardan emin olan ve cennetle müjdelenen bir grup... Diğeri ise, aşağılanmanın ve rezilliğin en uç noktasına uğrayan bir grup...

Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Muhakkak, "Rabbimiz Allah'dır" deyip sonra dosdoğru olanların üzerine melekler, "Korkmayın, üzülmeyin ve size va'dolunan cennetle sevinin" diyerek inerler.).. Melekler müminlerin ve doğru yolda olanların ölümleri esnasında, kabirlerindeyken, yeniden dirilişlerinde ve haşredilişlerinde onların üzerine iner. Bu, onların nefislerini sakinleştirir. Ahiretin korkularından ve endişelerinden onları emin kılar. Onlara şöyle derler: "Varacağınız yerden korkmayın. Dünyada bıraktığınız çocuk, aile ve mala da üzülmeyin."

(Dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınız biziz.).. Biz sizin ahiretteki dostlarınızız. Kabirdeki yalnızlığınızı gideririz. Sûra üfürüldüğünde sizi rahatlatır, yeniden diriliş gününde size güven veririz. 

Kafirler ise; ölüm gelince, ölümün acıları ve şiddetiyle karşılaşınca aşağılanmanın ve zilletin en büyüğüne uğrarlar: (Sen zalimleri ölümün sıkıntıları içinde, meleklerin ellerini uzatarak "Ruhlarınızı çıkarın, Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden, O'nun ayetlerine karşı kibirlendiğinizden dolayı bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız" derken bir görsen!)

Pişmanlıkları artar ve dünyaya dönmeyi temenni ederler. Allah Teâlâ kafirler hakkında şöyle buyurur: (Onların her birine ölüm geldiğinde, "Rabbim! Beni geri döndürün" der. "Belki geride bıraktıklarımla salih amel işlerim.").. Bu ayeti tefsir eden tâbiinden Katâde şöyle der: "Allah'a yemin olsun ki; ne ailesine ve malına, ne de dünyalık edinmek ve şehvetlerini gidermek için dönmeyi ister. Fakat, dünyaya dönüp Allah'a ibadet etmeyi temenni eder. Kafirin, cehennemde azabı görünce temenni edeceğini yapan kişiye Allah rahmet eylesin!"

Allah beni ve sizleri Kur'an-ı Azim ile mübarek kılsın...

İhsanı için Allah'a hamdolsun. Başarılı kılması ve nimetlendirmesi nedeniyle O'na şükürler olsun. Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur, şânı yücedir. Şehadet ederim ki; efendimiz, nebimiz Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah'ın rızasına davet edendir. Allah; O'na, ailesine,ashabına ve din kardeşlerine salât eylesin.

Bundan sonra; Allah'tan hakkıyla korkun, gizli ve saklı hallerinizde Allah'ı gözetin. 

Allah'ın kulları! 

Ölüm sekerâtındaki kimse; dünyadaki son sözünün "Lâ ilahe illallah" olması için, dünyaya en yüce söz olan "Lâ ilahe illallah" ile veda etmesi için Allah'ın desteğine ve başarılı kılmasına ne kadar da muhtaçtır. Muaz b. Cebel radıyallahu anh'tan şu rivayet edilir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Son sözü "Lâ ilahe illallah" olan cennete girer." Bu hadisi, Ebu Davud rivayet eder. İmam Ahmed'in Müsnedi'nde ise, "cennet ona vacip olur" şeklindedir. 

İbnu'l Kayyım rahimehullah şöyle der: ""Lâ ilahe illallah"ı hatırlatmak, sekerât halindeki kimse o anda alışmadığı durumlara ve korkulara şahit olduğu içindir. Gaflet içerisinde olmasından korkulur ve şeytan kişiye yakındır. Ölüm anında Kelime-i Tevhid'i söylemenin, günahların affedilmesine ve silinmesine büyük etkisi vardır. Çünkü bu; onu yakînen tanıyan, içeriğini bilen, şehvetleri ölmüş, nefsi kendisinden yüz çevirdikten sonra yeniden ona yönelmiş, başkaldırısından sonra ona boyun eğmiş ve dünya hırsı kendisini terketmiş bir kulun şehadetidir. Bu şehadet amellerinin sonudur. Onu günahlardan temizler ve o halde Rabbinin huzuruna sokar. Çünkü o, Rabbine samimi bir şehadet ile kavuşmuş; içi ve dışı, gizlisi ve aşikârı bir olmuştur."

Bu hadis, hatırlatmada bulunmak ve yalnızlığını gidermek amacıyla ölüm sekerâtındaki kimsenin yanında bulunmanın mendup olduğunu da ifade eder. Rabbinden ümidini kesmemesi için ölümü anında kişiye iyi amellerini hatırlatmayı müstehap görürlerdi. Cabir radıyallahu anh'tan şu rivayet edilir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Sizden biriniz ancak Rabbi hakkında güzel zan besleyerek (rahmet ve mağfiret gibi iyi şeyler umarak) ölsün." Bu hadisi, Müslim rivayet eder. 

Sünnet-i Mutahhara, ölen kimsenin iyi yönlerinden bahsetmeye, kötü yönleri  hakkında konuşmamaya teşvik eder. Sahih-i Buhari'de, Aişe radıyallahu anha'dan şu rivayet edilir: "Ölülere sövmeyiniz. Çünkü onlar mutlaka önceden gönderdiklerine ulaşmışlardır."

Sahih-i Buhari'de, Ebu'l Esved'den şu rivayet edilir: "Medine'ye gelmiştim. O sırada Medine'de bir hastalık yayılmıştı. Ömer ibnu'l Hattâb radıyallahu anh'ın yanında otururken oradan bir cenaze geçti. Orada bulunanlar ölen kimseyi hayırla andılar. Ömer radıyallahu anh, "Vacip oldu" dedi. Sonra başka bir cenaze geçti. Onu da hayırla andılar. Ömer radıyallahu anh, "Vacip oldu" dedi. Daha sonra üçüncü bir cenaze geçti. Orada bulunanlar ölen kimseyi kötü bir şekilde andılar. Ömer radıyallahu anh yine "Vacip oldu" dedi. Ebu'l Esved der ki: "Ey müminlerin emiri! Ne vacip oldu?" dedim. Ben, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi söyledim: "Hangi müslüman hakkında dört kimse hayır ile şahitlik ederse Allah onu cennete koyar." Dedik ki: "Üç kişi de mi?" "Üç kişi de" buyurdu. Dedik ki: "İki kişi de mi?" "İki kişi de" buyurdu. sonra O'na bir kişinin şahitliğini sormadık."

Bu konuda, fazilet ve doğruluk sahibi insanların şahitliğine itibar edilir. Düşmanın şahitliği kabul edilmez. 

Yıkadığı kimsede kötü bir şey ve bir kusur görmesi halinde ölüyü yıkayanın bunu gizlemesi müstehaptır. Müslümanın; müslüman kardeşi üzerindeki bir hakkı da onu defnetmesi, cenaze namazını kılması ve onun için dua etmesidir. Sahih-i Buhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Kim inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek, bir müslümanın cenazesine namazı kılınana ve defnedilmesi tamamlanana kadar katılırsa şüphesiz o kimse iki kıyrât ecirle geri döner. Her bir kıyrât Uhud dağı gibi (büyüktür). Kim de cenaze namazını kılar ve defnedilmeden dönerse, bir kıyrât ile döner."

Müminin nefsi, ödeninceye kadar borcuna bağlıdır. Allah'a olan borcu da ödenmelidir. Çünkü O -subhanehu-, vefâ duyulmaya daha çok layıktır. 

İbni Me'sud radıyallahu anh şöyle der: "Mümin için, Allah'a kavuşmaktan başka rahat yoktur."

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=