T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  => Şeytanın Hilelerinden Sakının!.
  => Batı Medeniyetinin Sahteliği
  => İslami Açıdan Ziyaret ve Âdâbı
  => Nafis Eğitimi
  => İslam-da İffet
  => Ailedeki Örneklik
  => Müziğin Hükmü
  => Uhud Zaferdir, Hezimet Değil!.
  => Kulların Hakları
  => Eğlenmenin Gereği ve Kuralları
  => Güzel Ahlak
  => Hevâya Uymak
  => Kafirlerin Sıfatından Sakınmak
  => Gerçek Erkeklik
  => Allah'ı Zikretmek
  => İbadet Tevhidi'nin Alametleri
  => Şahitlik
  => Ölüme Hazırlık
  => Hicret
  => Musibetle İmtihan
  => HİCRİ 1421 YILI CUMA HUTBELERİ
  => İhlas
  => Hacdan Alınacak Dersler
  => İhsan
  => Hac Sonrası Öğütler
  => Sihir
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Hicret

HİCRET

 

Şeyh Ali b. Abdurrahman el-Huzeyfi  

12.01.1422 hicri

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

el-Vâhid el-Kahhâr, el-Azîz el-Ğaffâr Allah'a hamdolsun. O, geceyle gündüzü birbirinin ardına döndürür. Şüphesiz bunda, basiret sahipleri için bir ibret vardır. Rabbime hamdeder ve bolca ihsanı için O'na şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. İyi kullarına yardım eder ve facir düşmanlarını alçaltır. Ve şehadet ederim ki nebimiz, efendimiz Muhammed O'nun kulu ve seçilmiş rasulüdür.

Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine ve  temiz sahabesine salât ve selam eyle, onları mübarek kıl.

Bundan sonra; Allah'tan hakkıyla korkun ey müslümanlar! Çünkü Allah'tan hakkıyla korkmak, sizin için dünya hayatında ve ahiret hayatında kurtuluştur. Allah'ın kulları! Şüphesiz, görevin ve sorumluluğun büyüklüğü, gayenin ve hedefin yüceliği o yolda güç ve kuvvet harcamayı, zaman ve para harcamayı gerektirir. Kişi, yüce görevi ve gayesi yolunda ölümle dahi karşılaşabilir. Arkadaşlarını kaybetmek, düşmanının çok olması, alay ve eğlence konusu olmak, düzenbazların hilesi ve azılı düşmanların kini; kabul edenlerin, yardımcıların ve dostların az olması da buna ilave edilebilir. Bu durum bizzat, insanların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin ilk günlerinde karşılaştığı durumdur. Bu gerçek, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in davasıdır. Bu olay, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in, Allah'ın kendisine gerçekleştirmesi için gönderdiği risaletidir.

Allah; yarattıklarının en hayırlısını insanlığa, O'nun risaletine en çok ihtiyacı olduğu bir anda gönderdi. Ehli kitap dinlerini değiştirip tahrif ettikten sonra, dinine şiddetle gereksinim duydukları bir zamanda gönderdi. İnsanlık, şirkin ve cahilliğin karanlığında boğulmuştu. Allah, kulu Muhammed'i tüm insanlara peygamber olarak gönderdi. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (De ki: "Ey insanlar! Şüphesiz ben göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hem dirilten hem öldüren Allah'ın size, hepinize gönderdiği peygamberiyim.")

Onları, çeşitli ilahlara ibadet eder buldu. Bazıları ağaçlara ibadet ediyor; bazıları da taşlara, güneşe, aya, meleklere, cinlere, İsa b. Meryem aleyhisselam'a, kabirlere ve velilere ibadet ediyordu. Allah'tan başka onlara dua ediyor, onlardan yardım diliyorlardı. Belaların ve sıkıntıların defedilmesi için onlara sığınıyorlardı. İyilik ve fayda elde etmek için onlara yöneliyor ve onlar için kurban kesip, adak adıyorlardı. Onları; dualarını Allah'a yükselten, Allah'a yaklaştırıcı vasıtalar olarak kabul ediyorlardı.

Onları; aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde kahinlere, sihirbazlara ve büyücülere başvurur buldu. Fuhşu ve haramları yayıyor, komşulara kötü davranıyor ve akrabalık bağlarını koparıyorlardı. Haram veya helal yoldan olduğuna aldırmaksızın mal ediniyorlardı. Faiz ve alışveriş onlar için birdi. Gasp ve miras birbirine yakın şeylerdi. Bu cahili din üzerine maslahatlar ve mefaatler, maddi ve manevi ölçüler, nefislerin terketmekte zorlanacağı ve getirilerinden vazgeçemeyeceği örfler ve adetler bina edilmişti. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem; insanları, Allah'tan başka ibadet edilmeye layık ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şehadete davet etmek üzere geldi. Duada, kurbanda ve adakta, yardım dilemede ve sığınmada, fayda istemede ve kötülüğü defetmede, tavafta, secdede ve sadece Allah'a yapılması gereken benzeri ibadet çeşitlerinde Allah'ı birlemek gibi bu şehadetin içerdiği her anlamı da onunla birlikte getirdi. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Mescidler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye dua etmeyin.) Ve şöyle buyurur: (De ki: "Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın...") Yalnızca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittibâ (yolunu izlemek, uymak) da bu şehadetin taşıdığı manalardandır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Rasül size ne verirse onu alın ve neden sakındırırsa ondan da kaçının.)

Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, insanları iffetli ve temiz olmaya, güzel ahlaka ve doğruluğa, akrabalık bağlarını gözetmeye ve komşulara iyi davranmaya, zulmetmekten ve haramlardan el çekmeye davet etmek için geldi. Onları; anlaşmazlıkların çözümünde kahinlere değil Aziz Kitab'a (Kur'an'a) başvurmaya, helal yollardan mal edinmeye ve bunu meşru ve mubah yollarda harcamaya, insanların hepsinin Allah'ın şeriatı önünde eşit olmasına ve takvada birbirinden üstün olmalarına çağırdı. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.) Ve şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah; adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.)

İbni Cerir, İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediğini rivayet eder: Ebu Talip hastalanınca, aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyş'in ileri gelenleri yanına girdiler. "Kardeşinin oğlu ilahlarımıza sövüyor ve şöyle şöyle yapıyor, şöyle şöyle söylüyor. Ona birisini gönder ve bundan alıkoy ki onu ve ilahını bırakalım" dediler. Ebu Talip, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu! Kavmine ne oluyor da senden şikayet ediyor, onların ilahlarına sövdüğünü öne sürüyorlar?" Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey amca! Ben onlardan bir tek kelime söylemelerini istiyorum. O kelimeyi söyledikleri takdirde araplar onlara boyun eğer ve bu kelime ile acemler kendilerine cizye verir" dedi. Ebu Cehil, "On kere söyleriz" dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "{La ilahe illallah / Allah'tan başka ilah yoktur} deyin" buyurdu. Bunun üzerine bağrışarak ve elbiselerini silkerek kalktılar. "İlahları bir tek ilah mı kıldı. Doğrusu bu şaşılacak bir şey" diyorlardı.

Onlar, bu sözün anlamını; onun insanı ibadetinde, sosyal ilişkilerinde, ahlakında ve tüm hayatında İslam'ın gerektirdiği yeni bir biçimle şekillendirdiğini biliyorlardı. Allah Teâlâ'nın şu kavli buna işaret etmektedir: (De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.)

Bu anlam, müşriklerin söylemekten kaçındığı "La ilahe illallah"ın anlamıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların hepsini bu yüce manaya davet etti. Tüm insanlık tarihinin en büyük görevi olan bu yüce görevi yerine getirdi. İnsanı en yüce makamlara yükselten ve ahirette bitmeyen nimetler içerisinde ebedi mutluluğa kavuşturan dosdoğru bir dine çağırdı. Bir avuç mustazaf mümin O'nun çağrısına katıldı. Müşrikler onlara; ateşle yakma ve kızgın kuma çıplak olarak yatırma gibi çeşitli işkenceler yaptılar. Üç grup insan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davetine karşı çıktı: Gerçeği bildikleri halde kibirlerinden dolayı inkar edenler, kıskançlıktan yanıp tutuşanlar ve sapık cahiller... Bu üç grup; Allah yolundan alıkoymak için denemedik yol ve vasıta bırakmayan şeytani bir birlik ve inatçı bir cephe oluşturdu. (Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.)

Mekke'de çile daha da arttı. İslam dinini boğmaya yönelik çabalar  şiddetlendi. Müşrikler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek üzere plan yapmak için Mekke'de gizlice toplandı. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle buyurdu: "Allah sana Medine'ye hicret etmen için izin verdi. Seni öldürmemeleri için bu gece yatağında uyuma." Müşrikler, bir vuruşta öldürmek için O'nu kapısının önünde beklediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak yanlarına çıktı ve başlarının üzerine toprak saçtı. Allah, onların gözlerini O'nu görmekten alıkoydu ve O'nu göremediler. Uyuklamaya başladılar. O ve arkadaşı, aramalar hız kesinceye kadar Sevr mağarasında üç gün gizlendi. Kureyşliler onları her yerde aradı ve mağaranın önüne kadar izleri takip ettiler. Ebu Bekr radıyallahu anh "Ey Allah'ın Rasulü! Onlardan biri ayak ucuna baksa bizi görecek" deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Üçüncüleri Allah olan iki kişiye ne olacağını zannediyorsun?" buyurur. Üç günden sonra rehberleri ile buluştular ve Medine'ye yöneldiler.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti İslam ve müslümanlar için bir zaferdi. Bu şekilde Allah, Mekke'de İslam'ı yoketmeyi planlayan ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürebileceklerini zanneden müşriklerin hilelerini ve oyunlarını bozdu. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Eğer siz O'na (Rasulullah'a) yardım etmezseniz, Allah O'na yardım etmiştir. Hani kafirler O'nu çıkardıklarında O, (Ebu Bekr ile beraber) ikinin ikincisiydi. O zaman onlar mağaradaydılar. O vakit arkadaşına; "Tasalanma, hiç şüphe yok ki Allah bizimle beraberdir" diyordu. Allah O'na (kalbine huzur veren) sekinetini indirmiş, O'nu göremediğiniz ordularla desteklemiş, kafirlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın kelimesi ise, o en yüce olanıdır. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretten önce ve sonra bir çok kez öldürülme girişimine uğradı. Tarihçilerin anlattığına göre Ebu Cehil şöyle der: "Lât ve Uzzâ'ya yemin olsun ki, Muhammed'i Kâbe'nin yanında secde eder görürsem bir taş alacağım ve onunla başını ezeceğim. İster bana uyun, isterseniz mani olun." "Allah'a yemin olsun ki, sana uymayacağız ey Eba'l Hakem!" derler. Ertesi gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir ve Kâbe'nin yanında namaz kılar. Ebu Cehil büyük bir taş alır ve yaklaşır. Kureyşliler, yerlerinde oturmaktadır. Sonra birden rengi değişmiş bir şekilde titreyerek geri çekilir. "Neyin var?" denir. Şöyle der: "Benimle O'nun arasına bir erkek deve girdi ki, onun başı ve boynu gibisini görmedim. Beni yemek istedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O, Cibril'dir. Nefsim elinde olan (Allah'a) yemin olsun ki, eğer ilerleseydi insanların bakışları arasında melekler onu parça parça parçalayacaktı."

 

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=