Kuran ve Sünnet

Şirk

Şirk
 
 
Şeyhülislam derki:
"Şirk iki türlüdür:
1 - Büyük şirk ve
2 - küçük şirk.
Bunlardan her ikisinden de kurtulabi len için Cennet vacip olur. Büyük şirk üzerinde ölen kimse için ise Cehennem vaciptir. Büyük şirkten kurtulur da küçük şirkten bazılarına bulaşırsa, bunları bastıracak kadar salih ameli varsa Cennete girer, onları bastıracak kadar salih ameli yoksa, ateşe girer. Kul büyük şirkten hesaba çekildiği gibi çok olduğu takdirde küçük şirkten de hesaba çekilir. (Teysir el-Aziz el-Hamid)