T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  => Şirke Düşmekten Korkmak
  => Şirk-
  => Salihler Hakkında Aşırılık Şirk Sebebidir
  => Allah-u Teala Mahlukatı na Aracı Gösterilemez
  => Atalar Üzerine Yemin Etmek
  => Tevhidi Muhafaza Etmek Şirk Kapılarını Kapamak
  => Riya Gizli Şirktir
  => Şirk ve Çeşitleri Derleme
  => Şirk
  => Riyanın Tedavisi
  => Şirkin İlk Olarak Ortaya Çıkışı
  => Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününü kutlamak hakkında
  => Mevlid-i Nebevî'yi Kutlamanın Hükmü
  => Mevlid kandili ve mevlid okumak
  => Asrın Modern Putperestliği
  => Kandil Geçeleri
  => Rabıta ve Nazar Ederek İrşad(!)
  => Bütün Bidatler Sapıklıktır
  => Küfür önderinin bariz şirki
  => Ölülere Kur an Okunmaz
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Riyanın Tedavisi
RIYANIN TEDAVISI
Her hastaligi n bir ilaci vardir. Bilen bilir, bilmeyen de bilmez. Riyanin büyüklügüne ve müslümanin ibadeti için olusturdu gu tehlikeye ragmen, onun ve ihlasa ters düsen benzeri hastalikl arin da çesitli tedavi yollari ve ilaci vardir.
Bunlardan bazilari su sekildedi r:
1- Mükellef kimse sunu yakînen bilmelidi r ki, o bir kuldur. Kul, efendisin e hizmeti karsiligi hiçbir karsilik ve ücret haketmez. Çünkü o, kullugu geregi ona hizmet etmektedi r. Efendisin den kendisine ulasan ecir ve mükafat, efendisin in iyiligind en ve ihsaninda ndir. Yaptigini n karsiligi degildir.
2- Allah'in kendisine verdigi nimetleri, fazlini ve tevfikini gözlemlemesidir. Bütün bunlar Allah'tandir, kendisind en degil!.. Ibadet etmesini vacip kilan, Allah'in dilemesid ir, onun dilemesi degil!.. Bütün hayirlar, sadece Allah'in ihsani ve bagisidir .
3- Ayiplarin i, hatalarin i ve kusurlari ni, nefsine ve seytana pay çikan durumlari gözden geçirmesidir. Amellerin her birinde az da olsa seytanin hissesi vardir, nefsin bir payi vardir. Nebi sallallah u aleyhi ve sellem'e, kisinin namazda baska seylerle ilgilenme si sorulur. Söyle buyurur: "O; seytanin, kulun namazinda n çaldigi bir asirmadir ." Göz ucuyla ilgilenme böyle olunca, kalbinin Allah'tan baskasina yönelmesi nasil olur?!.
4- Nefse; Allah Teâlâ'nin emrettigi, kalbin islahini ve ihlasi, riyakarin basaridan yoksun birakilac agini hatirlatm aktir.
5- Içinde riyayi gizlerken; Allah Teâlâ'nin, kalbinde olani bilip nefret etmesinde n korkmakti r.
6- Görülmeyen ibadetler i çokça yapmak ve bunlari gizlemekt ir. Gece namazi, gizlice verilen sadaka, yalnizken Allah korkusuyl a aglamak gibi...
7- Allah Teâlâ'yi hakkiyla yüceltmek... Bu da, isimleri ve yüce sifatlari ile tevhidi ve Allah'a kullugu tam anlamiyla gerçeklestirmekle olur.
8- Ölümü ve sekeratin i, kabri ve azabini, çocuklari ihtiyarla tan halleriyl e ahiret gününü hatirlama ktir.
9- Riyayi; riyanin girebilec egi yerleri ve gizli yönlerini bilmektir . Bu sekilde ondan tamamen sakinir.
10- Riyanin dünyadaki ve ahirettek i cezasina bakmaktir .
Ve kul bilmelidi r ki; Rasûlullah sallallah u aleyhi ve sellem'in Ibni Abbas'a vasiyetin de buyurdugu gibi; insanlar ona bir seyle fayda vermek için toplansal ar ancak Allah'in yazdigi bir seyle fayda verebilir ler.
Bu nedenle, seleften biri söyle der: "Riyanin yollarini bilen rahat eder. Insanlari n senin yaninda hayvanlar ve çocuklar gibi olmasina çalis! Ibadetind e, varliklar iyla yokluklar i arasinda, bilmeleri ile bilmemele ri arasinda fark olmasin. Yalniz Allah'in bilmesiyl e yetin!" Ömer'ul Faruk'tan Allah razi olsun. Söyle der: "Nefsine karsi bile olsa niyeti hakta halis olanin kendisiyl e insanlar arasinda olana Allah yeter. Kendisind e olmayan ile süsleneni de Allah kötü kilar." Ibnu'l Kayyim, müminlerin emiri Ömer'in "Kendisind e olmayan ile süsleneni de Allah kötü kilar" sözü üzerine söyle der: Kendisind e olmayan ile süslenen, ihlasli davranani n tam tersi olunca Allah da ona amacinin tam tersiyle muamele eder. Çünkü o, insanlara bir sey gösterir ve içinde onun aksini gizler. Amaçlananin tam tersiyle karsilik vermek, ser'an ve kader olarak sabittir. Ihlasli kimseye, ihlasinin karsiligi olarak bu dünyada mutluluk, insanlari n kalbinde yereden sevgi ve saygi verildigi gibi; iki yüzlü kimseye de, Allah'in onu insanlari n yaninda kötü kilmasiyl a cezasi henüz bu dünyadayken verilir. Çünkü o; Allah katinda, kalbini kirletmis tir. Bütün bunlar, Rabbinin güzel isimleri ve yüce sifatlari geregidir .
Riyanin ahirettek i cezasina gelince o da, rasululla h sallallah u aleyhi ve sellem'in buyurdugu gibidir: "Kim duyurursa, Allah da onu (Kiyamet günü) duyurur. Kim gösteris yaparsa Allah da onu (Kiyamet günü insanlari n önünde) teshir eder." Ayrica riyakar kimse, cehennem atesine atilacakl arin ilklerind endir.
11- Ihlasli olmak için Allah'tan yardim dilemek ve riyadan O'na siginmakt ir.
Müslümanin çokça dua etmesi, kendisini riyadan ve riyaya yolaçan etkenlerd en korumasi için Allah'a yalvarmas i gerekir.
Rasûlullah sallallah u aleyhi ve sellem bir hadiste söyle buyurur: "Sizin aranizda sirk, karincani n hareketin den daha gizlidir. Sana bir sey söyleyeyim ki onu yaptigind a sirkin küçügü ve büyügü senden uzaklasir: "Allah'im! Bilerek sirk kosmaktan sana siginirim . Bilmedigi mden de bagislanm a dilerim" de!"
********************************************************************************
Riyanin çesitleri çoktur. Riyaya karsi mücadelede ve riyanin tedavisin de Allah'tan yardim dileriz. Müslüman kardesim! Bu arada aklina gelebilec ek fakat riyadan sayilmaya n bazi durumlar da vardir. Bu durumlard an bazisi su sekildedi r:
1-) Kul kendisi istemeden, isledigi hayirli bir amel dolayisiy la insanlari n onu övmesi. Ebu Zerr radiyalla hu anh'tan su rivayet edilir. Der ki: Ey Allah'in Rasulü! Kisinin hayirli bir amel islemesin e ve insanlari n kendisine bu nedenle övgüde bulunmasi na ne dersin? Rasûlullah sallallah u aleyhi ve sellem söyle buyurur: "Bu müminin ilk sevincidi r." Bu sekilde, ihlasli kimse söhretten kaçar ve ondan hoslanmaz . Fakat Allah onun için yeryüzünde insanlar arasinda bir kabul kilar ve kul, Allah'in ihsaniyla sevinir. Riyakar ise, insanlar arasinda kabul görebilmek için zor ve zelil olan yollari seçer.
2-) Abidleri görünce, ihlas sahipleri ve salihlerl e oturunca ortaya çikan kulun hayir isleme gayreti, onun nefsinde bir istek ve arzu dogurur; azmini kuvvetlen dirir.
3-) Günahlarin gizlenmes i... Müslümanin günahlarini gizlemesi ve ilan etmemesi gerekir. Tevbe edenin Allah tevbesini kabul eder. Günahlarin açiklanmasi ve onlardan bahsetmek, fuhsun yayilmasi sayilir. Allah Teâlâ'nin kurallari ni küçümsemeye yolaçar. Rasûlullah sallallah u aleyhi ve sellem söyle buyurur: "Yaptigini açikça söyleyenler disinda ümmetimden herkes bagislani r. Yaptigini açikça söylemenin bir çesidi de, kisinin gece bir is yapmasi, sonra sabah olunca Allah onu gizlemesi ne ragmen "Ey Falan! Dün gece söyle söyle yaptim" demesidir . Rabbi, yaptigini gece gizlemis; o ise Allah'in gizledigi ni sabahleyi n açiga çikarmistir."
4-) Elbise, ayakkabi ve benzerini n güzel olmasi... Abdullah b. Mes'ud radiyalla hu anh, Nebi sallallah u aleyhi ve sellem'in söyle buyurdugu nu rivayet eder: "Kalbinde zerre miktari kibir bulunan cennete giremez." Bir adam "Kisi, elbisesin in güzel ve ayakkabis inin güzel olmasini ister" der. Söyle buyurur: "Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakka karsi büyüklenmek ve insanlari küçük görmektir."
5-) Islam'in siarini açikça göstermek... Islam; hac, umre, cuma ve cemaat gibi gizlenmes i mümkün olmayan ibadetler içerir. Kul, bunlari asikar yaptigi için riyakar olmaz. Farzlarin haklarind an biri de onlari ilan etmek ve göstermektir. Çünkü onlar, Islam'in simgeleri ve dinin siarlarid ir. Çünkü onlari terkeden kötülenmeyi ve nefreti hakeder. Dolayisiy la, açikça yaparak ithami ortadan kaldirmak gerekir.
Müslüman kardesim! Ihlasli davrandik tan ve riyadan sakindikt an sonra, seytanin sasilacak bir kapidan tekrar gelmesine karsi dikkatli ol! O kapi, kendinle övünmen, kendini begenmen, ibadeti gizlemeni begenerek bununla Allah azze ve celle'ye minnet etmendir. Bilakis, sana ihlasi kolaylast irdigi için Allah'a hamdet ve O'na sükret! O'nun önünde nefsini alçalt ve ibadet için boyun eg! Allah, ibadetler imizi dogru kilsin. Sözümüzde ve davranisi mizda bizlere, ihlasli davranmay i nasip etsin ve ibadetler imizi bereketli kilsin. Bizleri, anne-babalarimizi ve tüm müslümanlari bagislasi n. Ayrica, Allah azze ve celle'den hepimizin mutlu yasamasin i ve tevhid üzere sehit olarak ölmesini dilerim. Davamizin sonu, Alemlerin Rabbi Allah'a hamdetmek tir.
 
 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=