Kuran ve Sünnet

Riya Gizli Şirktir

RİYA GİZLİ ŞİRKTİR
 
 
Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
"De ki: 'Ben de ancak sizin gibi bir insanım; ancak bana, ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunu yor.' Onun için; her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin." (Kehf: 75/110)
Ebu Hureyre (r.a.)'den Rasululla h (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Allah-u Teala diyor ki: "Ortaklar içinde ortaklığa hiç ihtiyacı olmayan benim. Onun için her kim yaptığı işte başkasını bana ortak koşarsa ben onu ortağı ile başbaşa bırakırım." (Müslim Zühd: 46. İbn Mace Zühd: 21. Ahmed: 2/301, 435)
Ebu Said (r.a.)'den Rasululla h (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
"Ben sizin için Mesih-i Deccal'den daha korkunç olanını haber vereyim mi?"
"Elbette, Ey Allah'ın Rasulü" dediler. O şöyle buyurdu:
"Gizli şirktir. Kişi kalkıp namaz kılar da, kendisine bakan birisini fark edince namazını itina ile ve erkanıyla kılmaya koyulur." (İbn Mace Zühd: 21, Ahmed: 5/428, 429. 3/30 Elbani Sahihu'l-cami: 2604.)
 
 
İSTİFADELER
 
1 - Allah-u Teala sadece kendisi için yapılmayan amelleri reddeder.
2 - Allah (c.c.) ortağa ihtiyaç göstermeyecek şekilde kemal sıfatlara sahiptir.
3 - Allah (c.c), insanların kendisine ortak koştukları şeylerin en hayırlısı olması sebebiyle kişi ile ortak koştuğu şey orasından çekilerek mükafat vermeyi kendisine ortak koşulana bırakır.
4 - Rasululla h (s.a.v.) sahabeler i için riyadan endişe duymuş ve bunu Mesih-i Deccal'den daha korkunç olarak nitelemiştir. Çünkü riya Mesih-i Deccal gibi açıkça farkedile n bir fitne olmayıp, kişinin bundan sakınması oldukça zordur.
5 - Rasululla h (s.a.v.) riyaya; namaz kılarken gözetildiğini anladığında namazını düzgünleştiren kişiyi örnek vermiştir.