Kuran ve Sünnet

Şirkin İlk Olarak Ortaya Çıkışı

Şirkin İlk Olarak Ortaya Çıkışı
 
 
Şirk, ilk olarak Nuh'un (a.s.) kavminde başlamıştır. Bunun üzerine Allahu Teala Nuh'u (a.s.) elçi olarak göndermiş, o da kavmini tek olan Allah'a (c.c.) ibadete davet etmiş, Allah'tan (c.c.) başka tapınılan putların terkedilm esini istemiştir. Kavminin Nuh'a (a.s.) cevabı, şirklerinde ısrar etmek ve onu küfürle karşılamak olmuştur.
Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
"Dediler ki: "İlahlarınızı bırakmayın, Ved, Suva, Yeğus, Yeuk ve Nasrı terketmey in." (Nuh: 71/23)
İbni Abbas (r.a.) bu ayetin tefsirind e şöyle demiştir:
"Bu isimler Nuh'un (a.s.) kavminden birtakım salih kişilerin isimleri idi. Onlar ölünce, şeytan onların kavimleri ne bunların oturduğu yerlere heykeller ini yapmalarını ve bu heykeller e o salih kişilerin isimlerin i vermeleri ni telkin etti. Onlar da böyle yaptılar. İnsanlar ilk başta bunlara tapmıyorlardı. Fakat bu heykeller i yapanlar öldükten sonra, yapılış gayesini unuttular ve daha sonra gelenler heykeller e ibadet etmeye başladılar."
İbni Kayyım (r.a.) dedi ki:
"Seleften bir çoğu şöyle buyurdula r:
"Bu salih kişiler ölünce insanlar onların kabirleri ni ibadet yeri yaptılar, sonra heykeller ini diktiler aradan zaman geçince de, heykeller ine taptılar."