Kuran ve Sünnet

Tevhidi Muhafaza Etmek Şirk Kapılarını Kapamak

TEVHİDİ MUHAFAZA ETMEK VE ŞİRK KAPILARIN I KAPAMAK
 
 
"Beni Amir'in temsilcil eriyle beraber Rasululla h (s.a.v.)'ın huzuruna çıkmıştık. Rasululla h (s.a.v.)'a:
"Sen bizim seyyidimi zsin." dedik. O şöyle buyurdu:
"Seyyid; yüce ve mübarek olan Allah-u Teala'dır."
"Sen bizim en faziletli, en muktedir olanımızsın." dedik.
Rasululla h (s.a.v.) buyurdu ki:
"Söyleyeceğiniz sözü söyleyin, (abartmayın) ki, şeytan sizi peşine takmasın." (Buhari Fedailu Ashabı'n-nebiyy: 5, Ebu Davud Edeb: 9, Ahmed: 4/24-25, 6/142, İbnu's-Sunni: 387.)
Enes (r.a.) şöyle rivayet ediyor:
"Rasululla h (s.a.v.)'a gelen bazı kimseler şöyle dediler: "
Ey Allah'ın Rasulü! Ey bizim en hayırlımızdan daha hayırlısı, ey seyyidler imizin seyyidi!"
Rasululla h (s.a.v.), bunun üzerine dedi ki:
"Ey insanlar! Söyleyeceğiniz sözü söyleyin, azı ile yetinin. Şeytan sizi kışkırtmasın. Ben sadece Muhammed'im, Allah'ın kulu ve Rasulüyüm. Beni, Allah'ın bana ihsan ettiği mevkinin dışına çıkarmanızı istemem." (Nesai Amelü'l-yevm ve'l-leyl: 248-249, Ahmed: 3/153, 241.)
 
 
İSTİFADELER
 
1 - Rasululla h (s.a.v.), kendisini övme konusunda mübalağaya kaçan kimseleri bundan menetmiştir.
2 - Bir kimseye "Sen bizim seyyidimi zsin" diyenlere ne şekilde cevap verilmesi gerektiği bildirilm iştir.
3 - Övgüde bulunan kimse gerçeği söylemiş olsa bile övgüde aşırı gitmesi doğru değildir. Nitekim Rasululla h (s.a.v.) kendisini öven kimselere, doğruyu söylemelerine rağmen:
"Şeytan sizi peşine takmasın, şeytan sizi kışkırtmasın" buyurmuştur.
4 - Rasululla h (s.a.v); "Beni Allah'ın bana ihsan ettiği mevkinin dışına çıkarmanızı istemem" buyurarak kendisind en "Allah'ın kulu ve Rasulü" diye bahsedilm esinin uygun olacağını bildirmiştir.