Kuran ve Sünnet

Atalar Üzerine Yemin Etmek

ATALAR ÜZERİNE YEMİN ETMEK
 
 
Abdullah b. Ömer (r.a.)'den Rasululla h (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Atalarınız üzerine yemin etmeyin. Allah adına yemin eden de doğruyu söylesin ve yeminini tutsun. Kendisine yemin edilen kimse, yemin edene inansın. Bu hükme rıza göstermeyen kimse Allah'tan uzaktır." (İbn Mace Keffaret: 2, 4, 7, Nesai Sehv: 8, 9, Ahmed: 4/3 108)
 
 
İSTİFADELER
 
1 - Atalar üzerine yemin etmek men edilmiştir.
2 - Allah adına yemin eden kimsenin yeminine inanmak gerekir.
3 - Allah'ın yemin konusunda koymuş olduğu hükümlere rıza göstermeyenlerin Allah'tan uzak oldukları bildirilm iştir.