T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  => Şirke Düşmekten Korkmak
  => Şirk-
  => Salihler Hakkında Aşırılık Şirk Sebebidir
  => Allah-u Teala Mahlukatı na Aracı Gösterilemez
  => Atalar Üzerine Yemin Etmek
  => Tevhidi Muhafaza Etmek Şirk Kapılarını Kapamak
  => Riya Gizli Şirktir
  => Şirk ve Çeşitleri Derleme
  => Şirk
  => Riyanın Tedavisi
  => Şirkin İlk Olarak Ortaya Çıkışı
  => Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününü kutlamak hakkında
  => Mevlid-i Nebevî'yi Kutlamanın Hükmü
  => Mevlid kandili ve mevlid okumak
  => Asrın Modern Putperestliği
  => Kandil Geçeleri
  => Rabıta ve Nazar Ederek İrşad(!)
  => Bütün Bidatler Sapıklıktır
  => Küfür önderinin bariz şirki
  => Ölülere Kur an Okunmaz
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Salihler Hakkında Aşırılık Şirk Sebebidir
Salihler Hakkında Aşırılık Şirk Sebebidir
 
 
Bu olaydan anlıyoruz ki, salihler hakkında aşırı muhabbet, insanoğlunun şirke düşmesine sebep olabilir. Buradaki aşırılıktan murad, söz ve itikatla onları tazimde aşırı (ifrata) gitmektir .
Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
"Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin. Meryemoğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi ve O'nun Meryem'e yönelttiği kelimesid ir." (Nisa: 4/171)
Yani tazimde aşırı giderek onu, Allah'ın (c.c.) ona verdiği dereceden daha fazla yüceltip, Allah'tan (c.c.) başkasına layık olmayan makama koymayın.
Buradaki hitap her ne kadar ehli kitaba ise de, umumidir ve bütün ümmetlere şamildir. Allah (c.c.) onları, Hristiyan ların İsa (a.s.) ve Yahudiler in Uzeyir (a.s.) hakkında düştükleri gibi bir hataya düşmemeleri için sakındırmıştır.
Ömer'den (r.a.) Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Hristiyan ların İsa'yı överek göklere çıkardıkları gibi, siz de beni övüp göklere çıkarmayınız. Ben ancak bir kulum, benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz." (Buhari; Enbiya: 44, Darimi; Rikaak: 68, Ahmed; 1/23-24, 47.)
Yani beni överken haddi aşmayı, sonra beni Allah'ın (c.c.) bana verdiği derecenin üstüne çıkarmış, hristiyan larıh yaptığını yapmış olursunuz . Nitekim hristiyan lar İsa (a.s.) hakkında böyle yaptılar ve sonunda onu ilah edindiler .
Bu uyarıya rağmen, cahiller ve hurafecil er Rasululla h'ın (s.a.v.) emirlerin e karşı gelerek, onun yasakladığını yaptılar. Hristiyan ların aşırılığının ve şirklerinin benzerini uygulayar ak, evliya ve salihleri n kabirleri üzerine kubbeler ve mescitler yaparak, oralarda namaz kıldılar. Bu namazlar her ne kadar Allah (c.c.) için olsa da bununla kabir sahipleri ni tazim etmek istediler, kabirleri ni tavaf ettiler, sıkıntılarını gidermek üzere onlardan yardım dilediler, ihtiyaçlarını gidermeyi istediler, evliyaların türbelerinde kılınan namazları mescitler de kılınan namazlard an daha faziletli olarak gördüler.
Aişe (r.a.) Rasûlullah'tan (s.a.v.) şöyle rivayet etmiştir:
"Peygamber (s.a.v.) son hastalığa yakalandığında yüzünü benekli bir peçe ile örter, nefesi daralınca açardı. Böylesine sıkıntılı bir esnada şöyle buyurdu:
"Allah'ın laneti Yahudiler ve Hristiyan lar üzerine olsun. Onlar peygamber lerinin kabirleri ni mescit haline getirdile r."
"Böylece ümmetini onların yaptıklarından sakındırdı. Eğer öyle olmasa idi, onun kabri açık tutulurdu, fakat mescit edinilmes inden korkuldu." (Buhari; Namaz: 55, Müslim; Mesacid: 22, Nesai: Mesacid: 13.
Rasululla h (s.a.v.) peygamber lerin ve salihleri n kabirleri nin mescit, kilise ve mabed edinilmes ini yasaklaya rak böyle yapanları lanetledi . Bunu yaparlark en her ne kadar mescit edinme gayesiyle yapmasala r bile itibar isme değil manayadır. Peygamber lerin ve salihleri n kabirleri üzerine kubbe ve mescit yapanlar lanetlenm iştir. Burada "Alim ve salihleri n diğerlerinden ayırt edilmemel eri için, onların kabirleri üzerinde böylesi binalar yapmak caizdir" diyenleri n sözleri de reddedilm iş oluyor. Peygamber lerin kabirleri üzerinde mescit yapılması lanetleni nce, diğerleri öncelikle lanetlenm iş olur. (Teysir el-Aziz el-Hamid))
Cahiller bu konuda o kadar aşırı gittiler ki, Allah'tan (c.c.) başkasından istenmesi açıkça şirk olan bazı talepleri ni, şiir ve edebi sözlerle, peygamber den ve salihlerd en istemeye başladılar. Onların gaybı bildikler ini söylediler. Bazıları o kadar ileri gittiler ki;
"Rasûlullah'ın (s.a.v.) dünyadan ayrılmadan önce olmuş ve olacak her şeyi biliyordu" dediler. Böylece Kur'an-ı Kerim'in açık naslarına muhalefet ettiler.
Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
"Gaybın anahtarla rı O'nun katımladır. O'ndan başkası onu bilmez..." (En'am: 6/59)
"Saatin (Kıyametin ne zaman kopacağının) ilmi muhakkak Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerd e olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse hangi yerde öleceğini bilmez. (Her şeyi) bilen, (her şeyden) haberi olan, yalnız Allah'tır." (Lokman: 31/34)
Allah (c.c.) peygamber lerinden haber verirken şöyle buyurmuştur:
"Eğer gaybı bilseydim, elbette çok hayır (mal ve menfaat) elde ederdim ve bana kötülük dokunmazdı..." (A'raf: 7/188)
"De ki: Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez." (Neml: 27/65)
Bu ayette görüldüğü gibi gaybı Allah'tan (c.c.) başka kimse bilemez.
Onun için Aişe (r.a.):
"Herkim Muhammed, gaybı biliyor diye iddia ederse, Allah'a (c.c.) en büyük iftirayı yapmıştır." (Müslim; İman: 77.) demiştir. Resûlullah'ın bazı gaybi bilgileri bildirmiş olması ancak Allah'ın (c.c.) vahyi ile olmuştur.
Yeryüzünde şirk, ilk olarak salihler hakkında aşırı sevgi yüzünden ortaya çıkmıştır. İlkinden sonuncusu na kadar bütün peygamber ler, insanları onları yaratanın Allah (c.c.) olduğu inancına değil yalnız Allah'a (c.c.) ibadete davet etmişlerdir. Çünkü daha önceden belirttiğimiz gibi, müşrikler herşeyin yaratıcının Allah (c.c.) olduğunu bilmektey diler.
Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:
"Sen bize babalarımızın ibadet ektikleri ni terkedere k yalnız Allah'a ibadet edelim diye mi geldin." (A'raf: 7/70)
Büyük şirk: Secde, adak vb. ibadet çeşitlerinden herhangi birini Allah'tan (c.c.) başkasına yapmaktır
Küçük şirk ise, riya, tazim kastı olmaksızın yaratıklardan birinin adına yemin etmek gibi ibadet seviyesin e ulaşmamış amelleri Allah'tan (c.c.) başkası için yapmaktır.
Şair Ahmed Muharrem şöyle demiştir:
Şirkin fitnesi var ya, fitneler içinde yoktur benzeri.
Allah'tan başka kuvvetler içinde bir ilah yok ki, ona ibadet edilsin ve ondan korkulsun .
O, mülkün malikidir, O'nun şanına ibadet edilir ortağı, olmaktan münezzehtir.
Hayatta olan bir kişinin yine hayatta olan başka birisinde n, yaratılanların yapabilec eği bir şeyi istemesin de veya yardım talep etmesinde ise bir sakınca yoktur.
 
 
 
 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=