Kuran ve Sünnet

Allah-u Teala Mahlukatı na Aracı Gösterilemez

ALLAH-U TEALA MAHLUKATI NA ARACI GÖSTERİLEMEZ
 
 
Cubeyr b. Mut'im (r.a.) diyor ki:
"Bir köylü Rasululla h (s.a.v.)'e gelerek:
"Ey Allah'ın Rasulü! Kuraklıktan nefesler kesildi. Çoluk çocuğu açlık kavurdu. Hayvanlar helak oldular. Rabbinden bize yağmur yağdırmasını iste, bunu yapman için sana Allah'ı aracı kılıyoruz, seni de Allah'a aracı kılıyoruz" dedi. Bunun üzerine Rasululla h (s.a.v.):
"Haşa! Allah'ı tenzih ederim. Allah'ı tenzih ederim (Subhanall ah, subhanall ah)!" diye Allah'ı tenzih etmeye başladı. O kadar çok tekrar etti ki, sahabeler in endişeden yüzleri sarardı. Sonra Rasululla h (s.a.v.) köylüye:
"Yazık sana! Allah-u Teala'yı biliyor musun? Allah-u Teala'nın şanı böyle şeyler için çok yücedir. Allah-u Teala hiç bir mahluka aracı kılınmaz." dedi. (Ebu Davud Sünnet: 18, Elbani Daifu'l-cami: 6150.)
 
 
İSTİFADELER
 
1 - Rasululla h (s.a.v.) köylünün sarfettiği bu söz üzerine sahabeler in onun için endişelenmesine sebep olacak kadar çok kızmıştır. Bunu Rasululla h (s.a.v.)'in "Subhanall ah"ı tekrar tekrar söylemesinden anlıyoruz.
2 - Rasululla h (s.a.v.), "Sana Allah'ı aracı kılıyoruz" diyen köylüye karşı çıkarak bu davranışını reddetmiş ve onu böyle yapmaması için ikaz etmiştir.
3 - Rasululla h (s.a.v.)'ın, köylünün "Seni Allah'a aracı kılıyoruz" sözüne karşı çıkmaması, sağlığındayken Rasululla h'tan bu şekilde istekte bulunmanın caiz olduğunu gösterir.
4 - Rasululla h (s.a.v.)'ın, hadisede "Subhanall ah" sözünü kullanması, böyle durumlard a Allah'ı her türlü noksan sıfattan uzak tutmak gerektiğini göstermektedir.
5 - Sahabeler Rasululla h (s.a.v.)'dan, yağmur yağması için Allah'a dua etmesini istemişlerdir.