T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  => Akideye taalluk eden konular
  => GENÇLER İÇİN AKAİD DERSLERİ
  => Önsöz.
  => İmam Tahavî’nin Hayatı
  => BİRİNCİ DERS
  => İKİNCİ DERS
  => ÜÇÜNCÜ DERS
  => DÖRDÜNCÜ DERS
  => BEŞİNCİ DERS
  => ALTINCI DERS
  => YEDİNCİ DERS
  => SEKİZİNCİ DERS
  => DOKUZUNCU DERS
  => ONUNCU DERS
  => ONBİRİNCİ DERS
  => ONİKİNCİ DERS
  => ONÜÇÜNCÜ DERS
  => ONDÖRDÜNCÜ DERS
  => ONBEŞİNCİ DERS
  => ONALTINCI DERS
  => ONYEDİNCİ DERS
  => ONSEKİZİNCİ DERS
  => ONDOKUZUNCU DERS
  => YİRMİNCİ DERS
  => YİRMİBİRİNCİ DERS
  => YİRMİİKİNCİ DERS
  => YİRMİÜÇÜNCÜ DERS
  => YİRMİDÖRDÜNCÜ DERS
  => YİRMİBEŞİNCİ DERS
  => YİRMİALTINCI DERS
  => YİRMİYEDİNCİ DERS
  => YİRMİSEKİZİNCİ DERS
  => YİRMİDOKUZUNCU DERS
  => OTUZUNCU DERS
  => OTUZBİRİNCİ DERS
  => OTUZİKİNCİ DERS
  => LÜGATÇE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Akideye taalluk eden konular

Sünnette cemaate sımsıkı bağlılığı emreder.Kim ki cemaattan başkasını arzularsa ve ondan ayrılırsa boynundaki islam boyunduruğunu fırlatmış başkalarının sapıtmasınada neden olarak sapıtmıştır.

1-İbn Ömer (r.a) dan rivayet edilmiştir dedi ki: Ömer ,Cabiye'ye (şam'ın bir kasabası) bize hutbe iradederek şöyle dedi;Ey insanlar Rasulallah sav in irad buyurduğu hutbenin bennzerini size irad etmek için kalkmış bulunuyorum.Resulü Ekrem s.a.v. şöyle buyurmuştu: size ashabımı, sonra onların peşinden gelenleri ve sonra bunların peşinden gelenleri tavsiye ederim.Daha sonra yalancılk yayılacıktır. Hatta kişiye yalan yere yemin ettigi için yemin verdirilmeyecek ve şahide yalan yere şehadet ettigi için şahitlik yaptırılacaktır.Daha sonra yalan- cılık yayılacaktır. Hatta kişiye yalan yere yemin ettigi için yemin verdirilmeyecek ve şahide yalan yere şehadet ettiği için şahitlik yaptırılmayacaktır.Dikkat bir erkek bir kadınla başbaşa kalmasın aksi takdirde üçüncüleri şeytandır.cemaatten islam topluluğundan ayrılmayın. Tefrikadan önemle sakının.Çünkü şeytan yalnız kalanla beraberdir.Ve birlik olan iki kişiden uzaktır.Her kim cennetin orta yerini istiyorsa cemaatten ayrılmasın.Her kimi iyiliği sevindiriyor ve kötülüğü üzüyorsa işte o kimse mümindir. TİRMİZİ-FİTNE BABI 7,NO:2254,,,

2-"Enes bin Malik ( R ) rivayet edildiğine göre: Resulullah sav şöyle buyurdu ;demiştir "İsrailoğulları yetmişbir fırkaya ayrıldı .Benim benim ümmetimde şüphesiz yetmiş iki fırkaya ayrılacaktır. Bunların hepsi ateştedir. Yalnız bir fırka ateşte değildir. Oda sahabilerin yolunda olan cemeattir. " İbn Mace K. Fiten 3993

3-İbn Abbas r. dan Resulullah sav şöyle buyurdu: "Her kim emrinden hoşlanmıyacağı bir şeyin meydana geldiğini görürse onun fenalığına sabretsin,isyan etmesin.Çünkü herkim islam camiasından bir karış ayrılırsa ölürse muhakkak o cahiliyet ölümü ile ölür. BUHARİ,KİTABUL FİTEN 15c6926sy. TİRMİZİ...3022..KİTABUL MİSAL BABI...,,AHMED 4130,TAHAVİ 379sy

4-''Kim aza teşekkür etmezse,çoğada teşekkür etmez.Kim insanlara teşekkür etmezse Allah'ada şükretmez.Allah'ın nimetlerini anlatmak şükürdür.Onları anlatmayı terketmek ise nankörlüktür.Cemaat halinde yaşamak rahmed ayrılık ise azabtır.'' AHMED B. HANBEL,,MÜSNED 4.c 278.sy ''Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp parçalananlar ve ayrılığa düşenler gibi olmayın işte böyleleri için çok büyük azab vardır.'' ALİ İMRAN 105 ''Dinlerini bir kısmına inanıp bir kısmınada inanmıyarak parçalayanlar ve böylece fırka fırka olanlar işte hiçbir hususta sen onlardan olmadın.Onların işi artık Allah'a kalmıştır.Sonra da yapmış oldukları şeyi kendilerine haber verecektir.'' ENAM 159

***********************************************************************************

CEMAATIN KURULUŞU MUHAMMED SAV İN ASHABI ÜZERİNE BİNA EDİLMİŞTİR.ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN.ONLAR EHLİ SÜNNET VEL CEMAATTIR.ÖYLEYSE KİMKİ ONLARDAN YÜZ ÇEVİRMİŞTİR SAPIKLIĞA VE BİDATA DÜŞMÜŞTÜR.BÜTÜN BİDATLAR DALALETTİR.DALALET VE DALALETE DÜŞENLERSE ATEŞTEDİR.CEMAATA YAPIŞMANIN ANLAMI DOĞRUYA VE ONUN TAKİPÇİLERİNE BAĞLANMAKTIR.DOĞRUYA YAPIŞANLAR AZ KARŞITLARI ÇOK OLSADA DOĞRULUK PEYGAMBER SAV'İN ASHABININ BAĞLI OLDUĞU İLK CEMAATTIR

1-''Abdullah bin Amr (ra) dan rivayet edilmiştir.Resulullah sav şöyle buyurmuştur:<<İsrailoğullarına gelen herşey papucun papuca bir tekin öbür tekine eşiyliği gibi ümmetimede gelecektir.Hatta onlardan aşikar olarak annesiyle zina eden bulunursa ümmetimdede bunu yapacak kişi bulunacaktır.İsrailoğlları yetmişiki millete ayrılmışlardı.Ümmetim yetmişüç millete ayrılacaktır.Bunların bir milletten başka hepsi cehennemdedir.Ashap-Ya Resulullah o müstesna olan millet kimdir? Allah Resulu sav---Ben ve ashabım hangi millet üzere isek odur>> TİRMİZİ KİTABUL İMAN....2779

2-EL-İrbad bin sariye (ra)dan rivayet edilmiştir.dediki;<<Resulullah sav bize namaz kıldırdı.sonra yüzünü bize döndürdü ve sonra çok belagatlı bir vaaz ettiki gözler ağladı gönüller korktu.Bir sözcü -Ey Allahın Resulu şu konuşma ayrılık konuşmasına benziyor.Bize ne tavsiye edersin,dedi.Resulullah sav<<Ben size Allah'tan korkmanızı ve üzerinize Habeşli bir kölede amir dikilse emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim.Gerçekten benden sonra sizden kim yaşarsa çok ihtilaflar görecek,sizlere benim sünnetime ve benden sonrs gelecek yol gösteren ve olgun halifelerimin sünnetine uymanız gerekir.Bu sünnetlere uyun ve azı dişinizle bu sünnetleri ısırıcasına sıkı sarılın.Dinde sonradan çıkarılan işlerden sakının gerçekten sonradan çıkarılan işlerden sakının.Gerçekten her sonradan çıkarılan şey bidattır.Ve her bidat sapıklıktır.>> EBU DAVUD K.SÜNNET 4607..DARİMİ..96-TİRMİZİ..2815-İBN MACE ..42-

3-''cabir ibn abdullah (ra)dan o şöyle dedi:Resullullah sav hutbe yaptığı zaman gzleri kızarır sesi yükselir ve hiddeti artardı.Hatta düşman ordusunun hucumcndan ikaz eden,düşman sabah ve akşam sizlere baskın yaptı diyen bir kimse gibi olurdu.Şehadet parmrğı ile orta parmağını birbirine yapıştırarak:<<Ben kıyametin şu iki parmağın yakınlığı gibi yakın olduğu bir zamanda gönderildim>> der ve devam ederek:<<Bundan sonra,bilinizki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı,yolun en hayırlısı da Muhammed sav in yoludur.Ve işlerin en kötüsü dinde sonradan çıkarılan şeylerdir.Dinde sonradan çıkarılan her bidat bir sapıklıktır.>>buyurdu.Daha sonra:<<Ben her mümine kendi nefsinden daha yakınımdır.Her kim mal veya evlad bırakırsa bıraktığı malı ailesine ve yakınlarına aittir.Ve herkim borç veya evlad bırakırsa borcu ve çocuklarının işi ile meşgul olmak bana aittir.>>buyurdu.'' MÜSLÜM 867..NESEİ...................EBU DAVUD 4607..(Her bidat ateştedir sözü nesei den geliyor)

 

*********************************************************************************

MESELELER NETLEŞTİĞİ İSPATLAR YAPİLDIĞI VE BAHANELER YOK EDİLDİĞİNDEN KİMSENİN NE HİDAYETTE OLDUĞUNA İNANIP SAPIKLIĞA DÜŞMESİNDE NEDE DELALETTE OLUP DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU SÖYLEMESİNDE MAKBUL BİR MAZERET OLAMAZ,DER ÖMER İBN HATTAB RA.ÇÜNKÜ SÜNNET VE CEMEAT TÜM BİR DİNİ SAĞLAMLAŞTIRAN VE TEMİNAT ALTINA ALANDIR.BU ÇOK AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE EDİLMİŞTİR.ÖYLEYSE HERKESE BU YOLLARI İZLEMEK VE UYGULAMAK DÜŞER.

1-''irbad bin sariye ra dan rivayet edilmiştir.Resulullah sav buyurdular ki:<<Ben sizi gecesi gündüzü gibi apaydın olan en küçük bir şüpheyi kabul etmeyen gayet açık bir din üzerinde bıraktım.Benden sonra ancak helak olanlar,o dinden başka yönlere sapar.Sizden kim yaşarsa fazla ihtilafa şahid olacaksınız.Onun için bilip tanıdığınız sünnetime ve hidayete erdirilmiş olan hulefayi raşidinin sünnetine yapışın.Bunlara dişinizle sıkıca tutunuz.Başınızdaki halife siyah bir köle bile olsa ona itaatten ayrılmayınız.Çünkü mümin tevazu ve uysallığı bakımından burnuna yular takılmış deve gibidir hangi tarafa sevkedilirse uyar.>> İBN MACE-43..AHMED...HAKİM...ŞEYH EL BANİ SAHİHİNDE N0:937

2-''ömer ibni aziz buyurdu:<<Sünnetten sonra hiçkimseye özür yoktur.Onu doğru yol olarak düşünen kişi için dalalet ve hata yoktur.>> İMAM MERVEZİ SAHİHİNDE NO:95

3-''abdullah ibn mesud ra dan:<<Sünneti izleyin ve size yeterli olduğu için bidat çıkarmayın.Her bidat dalalettir.>> EBU K.........İLM NO:540..ŞEYH EL BANİ SAHİH DEDİ

***********************************************************************************

ALLAH HEPİNİZE RAHMET ETSİN.BİLİNKİ DİN ALLAH'TAN GELENDİR.KİŞİLERİN İLİM VE FİKİRLERİNE BIRAKILMAMIŞTIR.O'NUN İLMİ,ELÇİSİYLE GELMİŞTİR.BU NEDENLE SAKIN HEVA VE HEVESLERİNİZE GÖRE TEMELLENMİŞ ŞEYLERİ TAKİP EDİP DİNDEN UZAKLAŞIP İSLAMI BIRAKMAYIN.SİZİN İÇİN HİÇBİR MAZERET KALMAMIŞTIR.ÇÜNKÜ ALLAH RESULU ÜMMETİNE SÜNNETİ AÇIKLAMIŞ VE ASHABINA BUNU NETLEŞTİRMİŞTİR.Kİ ONLAR TEMEL UNSURU (ESSEVEDÜL EDHEM) OLUŞTURURLAR.TEMEL UNSUR HAKİKAT VE TAKİPÇİLERİDİR.BÖYLECE KİM DİNİN HERHANGİ BİR MESELESİNDE ALLAH RESULUNUN ASHABINA MUHALİFTİR,O KÜFRE DÜŞMÜŞTÜR

1-''numan ibn beşir ra'dan rivayet ediliyor:Resulullah sav buyurdular ki:<<Ana vucuda sarılrn.>>Bir adam sordu.Ana gövde nedir?O'da şu ayeti okudu:<<Yine deki:''Allah'a itaat edin;peygamberede itaat edin,eğer yüz çevirirseniz siz zararlı çıkarsınız.Çünkü peygamber,yüklendiği tebliğ görevinden sorumludur.Siz ise yüklendiğiniz itaatten sorumlusunuz.Eğer O'na itaat ederseniz hidayete erersiniz.Peygambere düşen apaçık bir beyan etmekten başka bir şey değildir.''>> NUR-54,,İMAM AHMED 4278,,MİŞKAT 61

2-''ibn mesud ra'dan rivayet ediliyor:<<Cemaat doğruyu tastik edendir.Tek olsa bile.>> İBN ASAKİRİN TARİHİ DIMEŞK TE EL MİŞKAT 161,ŞEYH EL BANİ SAHİHİNDE

3-Allah cc Rasulullah sav'in karşıtlarını uyarmıyor aynı zamanda Resulullah sav'in ashabına karşı olanları da uyarıyor.Onlar ki ilk inananlardı kuran onların arasında iniyordu ve Resulullah sav'den direk öğreniyorlardı.Allah cc buyuruyorki:<<Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa,onu girdiği yolda bırakırız.Orası ne kötü bir yerdir.>>(nisa-115),böylece onların yollarını kim terkederse ve bunun yerine şeytanların yoluna özellikle rafizi ve aşırı bidatçıların yoluna uyarsa Allah cc yanında başkasına ibadet ederler ve sonra dini terk ederler.

4-''hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştirki Allah'da onun benzerini kıyamete kadar onlardan çekip çıkarmamış olsun.'' DARİMİ..99,MİŞKAT..188

*********************************************************************************

BİLİNİZ Kİ SÜNNETTEKİ ŞEKLİNİ TERKETMEDİKÇE KİMSE BİR BİDAT SERGİLEMİŞ OLMAZ.BU SEBEBLE HER YENİ İCAD EDİLEN MESELE BİDAT OLDUĞUNDAN HER BİDAT DALALET OLDUĞUNDAN VE DALALET VE DALALETE DÜŞENLER ATEŞTE OLDUĞUNDAN YENİ İCAD EDİLEN MESELELERE KARŞI İHTİYATLI DAVRANIN.

1-''hassan bin atiyye rh'dan rivayet edilmiştir:<<Hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştir ki,Allah'ta sünnetlerinden onun benzerini kıyamete kadar çekip çıkarılmasın.>> DARİMİ..99,ŞEYH EL BANİ MİŞKAT 166 DA NO:188 'DE

******************************************************************************

KÜÇÜK BİDATLARA KARŞI DA İHTİYATLI OLUN.ÇÜNKÜ ONLARDA BÜYÜK OLANA DEK BÜYÜRLER.ÖNCE KÜÇÜK BİR ŞEY GİBİ BAŞLAR.BU BİDATLARA GİRENLERİN YANILTILDIĞI VE BIRAKAMADIĞI GERÇEĞİNDEN YOLA ÇIKILARAK GÖZ YUMULDU.BÖYLELİKLE BİDATLAR BÜYÜDÜ TAKİP ETTİKLERİ DİN HALİNİ ALDI.BU YÜZDENDE SIRATI MÜSTAKİMDEN SAPTILAR.VE İSLAMI TERK ETTİLER.BUNUNLA NEYİN ANLATILDIĞINI İYİCE ANLAMAK İÇİN ŞU RİVAYETİ OKUYALIM.

''Amr bin Yahya ra'dan:<<..Bir gün ebu musa el eşari yanımıza geldi ve<<ebu abdurrahman (yani abdullah ibn mesud) şimdiye kadar yanınıza çıktımı?dedi.Hayır,dedik.O da bizimle oturdu.Nihayet abdullah çıktı.Çıkınca toptan ayağa kalktık.Sonra ebu musa el eşari şöyle dedi:<<ebu abdurrahman,biraz önce mescidde yadırgadığım bir durum gördüm.Ama hayırdan başka bir şey görmüş değilim.Abdullah,nedir o?diye sordu.Oda yaşarsan birazdan sende göreceksin dedi.Ve şöyle devam etti:<<Mescidde halkalar halinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm.Her halkada bir idareci bir adam halkadakilerin ellerinde de çakıl taşları var idareci,<<yüz defa Allahuekber deyin,diyor onlarda yüz defa Allahuekber diyorlar.Sonrada yüz defa Lailaheillallah deyin,diyor,onlarda yüz defa lailaheillallah diyorlar.Yüz defa subhanallah deyin,diyor,onlarda yüz defa subhanallah diyorlar.>>Abdullah ibn mesud-peki onlara ne dedin?dedi.----Senin görüşünü bekleyerek onlara bir şey söylemedim,dedi.---Dediki:<<onlara kötülüklerini sayıp hesab etmelerini emretseydin ve bununla iyiliklerinden hiçbirşeyin zayi edilmeyeceğine dair güvence verseydin ya,dedi.>>Sonra gitti,bizde onunla beraber gittik.Nihayet o bu halkalardan birine gelip başlarında durdu ve şöyle dedi:---Bu yaptığınızı gördüğüm şey nedir?Dedilerki:---Ebu Abdurrahman!Bunlar çakıl taşları onlarla Allahuekber,Lailaheillallah,Subhanallah deyişlerini sayıyoruz.Bunun üzerine Abdullah ibn Mesud dedi ki:---Artık kötülüklerinizi sayıp hesab edin.Ben iyiliklerinizin hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim.Yazıklar olsun size.Ey ümmeti Muhammed,ne çabuk saptınız,ne çabuk helak oldunuz,Peygamberimiz sav'in ashabı bolca içinizde hala bulunmakta,işte onun elbiseleri henüz eskimemiş,kabları henüz kırılmamış,canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki sizler kesinlikle ya Muhammed sav'in dininden daha doğru bir yolda olan bir din üzerindesiniz ki bu imkansız.Veya sapıklık kapısını açmaktasınız.>>Onlar:---Vallahi Ebu Abdurrahman,biz hayırdan başka birşeyi arzu etmiyoruz,dediler.O da şöyle cevab verdi:----Hayrı elde etmeyi isteyen niceleri vardır ki onu hiç elde edemeyeceklerdir.Resulullah sav bize şöyle haber vermiştir ki;<<kuranı okuyacak olan bir topluluğun bu okuyuşları sadece dilde kalacak,onların köprrücük kemiklerini ileriye geçmeyecek.Vallahi bilmiyorum,belki onların çoğu sizdendir.>>Sonra Abdullah onlardan yüz çevirdi.Bu halkalardan tamamı Nehveran olayında haricilerin yanında bize karşı vuruşurken gördük. DARİMİ...210,,TABERANİ,MECMUEZ ZEVAİD 1181

****************************************************************************

ALLAH HEPİNİZE RAHMET ETSİN.BU ZAMANDADUYDUĞUNUZ SÖZLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ANALİZ EDİN.PEYGAMBER SAV'İN ASHABI YADA TAKİPÇİLERİ BU KONUDA HERHANGİ BİR ŞEY DEMİŞMİ?SORUSUNU SORMADAN ÖYLE HAREKET ETMEYİN.VE ONUNLA ALAKALI HİÇBİRŞEYE GİRMEYİN.EĞER KONUYLA ALAKALI BİR RİVAYET VARSA ONA YAPIŞIN,BAŞKA BİR ŞEY İÇİN ONDAN DÖNMEYİN VE HİÇBİR ŞEYE ÖNCELİK VERİP ATEŞE DÜŞMEYİN.

1-''Bilgi Muhammed sav'in ashabından gelendir.Onların tekinden bile gelse.'' CAMİÜL BEYANUL İLM İBN ABDUL BERR 236

********************************************************************************

BİLİNİZKİ DOĞRU YOLDAN SAPMAK İKİ ŞEKİLDE MEYDANA GELİYOR.1;BİR ADAM İYİDEN VE DOĞRUDAN BAŞKA BİR NİYETİ OLMIYARAK YOLDAN SAPAR,HATASI BİR YIKIMA NEDEN OLMADIKÇA İZLENMEMELİDİR...2.;BİR ADAM HAKİKATE MUHALİFTİR VE KENDİNDEN ÖNCE GELENLERE MUHALİFTİR O ADAM SAPITMIŞTIR.BAŞKALARININ SAPMASINA NEDEN OLMUŞTUR.ÜMMETİN İÇİNDEKİ İSYANKAR BİR ŞEYTANDIR.İNSANLARI ONA KARŞI UYARMAK VE DURUMUNU AÇIKLAMAK ONU TANIYAN HERKESİN GÖREVİDİR.BÖYLECE HİÇKİMSE ONUN BİDATLARINA DÜŞMEYECEK VE ZARAR GÖRMEYECEKTİR.

''O'na ihlasla yönelin.O'ndan korkun ve namazı dosdoğru kılın.Sakın dinlerini parçalayan fırka fırka olan ve her fırkası kendi elindekiyle sevinen müşrikler gibi olmayın.'' RUM...30,31

''Dosdoğru olarak yüzünü dine,Allah'ın insanları onagöre yarattığı fıtratına çevir.Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur.İşte dosdoğru din budur.Fakat insanların çoğu bilmez.'' RUM...30

''Ey Peygamberler.Temiz yiyeceklerden yiyin,iyi işler işleyin.Zira ben sizin ne yaptığınızı hakkıyla bilirim.Gerçek şu ki sizin dininiz tek bir dindir.Bende sizin RABBİNİZİM.Bu itibarla BENDEN sakının ne var ki peygamberlerin tabileri dinlerini aralarında bölük pörçük etmişlerdir.Bu sebeble her gurub kendi yanındakiyle ferahlamaktadır.'' MÜMİNUN..51-53

''. seytan suphesiz sizin dusmaninizdir; siz de onu dusman tutun; o, kendi taraftarlarini, cilgin alevli cehennem yarani olmaya cagirir.'' Fatır..6

***************************************************************************

ALLAH SİZE MERHAMET ETSİN.BİLİNİZ Kİ BİR KULUN İSLAMI HAKİKATI TAKİP ETMEDİKÇE MÜŞAHADE ETMEDİKÇE VE ONA TESLİM OLMADIKÇA TAMAMLANMIŞ SAYILMAZ.HER KİMKİ ALLAH RASULUNUN ASHABININ SÖYLEDİKLERİNİN YETERSİZ OLDUĞUNU VE İSLAMLA BİR ALAKASI OLMADIĞINI SÖYLERSE ONLARI YANLIŞ ANLAMIŞ ONLARDAN UZAKLAŞMIŞ VE ONLARLA İLGİLİ KÖTÜ KONUŞMUŞ OLUR.O BİR BİDATÇI,SAPIKTIR VE BAŞKALARININ SAPITMASINA NEDEN OLMUŞ,İSLAMA ONDAN OLMAYAN BİRŞEYİ DAHİL ETMİŞTİR.

1-''Huzeyfe bin el Yeman ra'dan;Resulullah sav şöyle buyuruyor:<<Allah bidat sahibinin orucunu,namazını,sadakasını,haccını,umresini,cihadını,sarfını,şehadetini, kabul etmez.O,kılın yağdan çıktığı gibi islamdan çıkar.>> İBN MACE MUKADDEME 749

2-İbrahim bin Meysere ra'dan Resulullah sav buyurdularki:<<Bir kimse bidat sahibine tazim ve yardım ederse işte o kimse mutlak surette dinin yıkılmasına yardım etmiştir. MİŞKAT 189,,BEYHAKİ ŞUAYBİL İMANDA

3-''Bidat sahibi ile oturma,zira o kimse senin kalbini hastalandırır.>> HASANI BASRİ EL BİDAU 47

4-''Bidat sahibi ile münakaşada kendinizi emin görmeyiniz.Zira onun fitnesi sizin kalbinize şüphe kanalı ile intikal edebilir.'' İMAM EVZAİ(RH) ELBİDAU VENNEHYU ANHA 53

5-''Bidatçılarla konuşmayınız.Zira kalbinizin irtidat etmesinden,dinden çıkmasından korkarım.'' İBRAHİM TEYMİ(RH) İHTİSAM 1c 84sy

6-''Yolda bir bidat sahibi ile karşılaştığında hemen başka bir yolu tut.'' YAHYA BİN KESİR (RH) İHTİSAM 1c 84sy

7-''Fudayl bin İyaz ra'da şöyle demiştir:<<Bir kimse bidat sahibi ile oturursa ona ilmi hikmetten verilmez.>> İHTİSAM 1c 90sy

8-''Guzeyf bin elHaris esSaumali ra'dan,Resulullah sav buyurdu ki:<<Bir kavim,bir kötü bidat ihdas ederse ancak o bidatın misli bir sünnet kaldırılır.Binaenaleyh,bir sünnete sarılıp amel etmek bir bidat ihdas etmekten hayırlıdır.>> MİŞKAT 187,AHMED

******************************************************************************

ALLAH HEPİNİZE RAHMET ETSİN.BİLİNİZKİ SÜNNET BİR ANALOJİ VE ÖRNEKLENDİREREK İSBAT ETME MESELESİ DEĞİLDİR.ONDA HEVA VE HEVESLER TAKİP EDİLMEZ.BELKİ SADECE NEDEN VE NASIL OLDUĞUNU SORMADAN ALLAH RESULU SAV'İN NAKLETMİŞ OLDUKLARINI TASTİK MESELESİDİR.

. Ey inananlar! Allah'a ve peygamberine itaat edin, Kuran'i dinleyip dururken yuz cevirmeyin, dinlemedikleri halde "dinledik" diyenler gibi olmayin. ENFAL..20

Size merhamet edilmesi icin, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. ALİ İMRAN..132

Allah'a ve peygamberine itaat edin; cekismeyin, yoksa korkar basarisizliga dusersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, dogrusu Allah sabredenlerle beraberdir ENFAL..46

Ey Inananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eger bir seyde cekisirseniz, Allah'a ve ahiret gunune inanmissaniz onun halini Allah'a ve peygambere birakin. Bu, hayirli ve netice itibariyle en guzeldir. * NİSA..59

"Rabbimiz! Dogrusu biz Rabbinize inanin diye inanmaya cagiran bir cagiriciyi isittik de iman ettik. Rabbimiz! Gunahlarimizi bize bagisla, kotuluklerimizi ort, canimizi iyelerle beraber al" ALİ İMRAN..193

24/51. Aralarinda hukum verilmek uzere Allah'a ve peygambere cagirildiklari vakit: "Isittik, itaat ettik" demek, ancak muminlerin sozudur, iste saadete erenler onlardir. 24/52. Allah'a ve Peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve O'ndan sakinan kimseler, iste onlar kurtulanlardir NUR..51-52

24/54. De ki: "Allah'a itaaat edin; Peygambere itaat edin." Eger yuz cevirirseniz, bilin ki o Peygamber, kendisine yukletilenden ve siz de kendinize yukletilenden sorumlusunuz. Eger O'na itaat ederseniz dogru yolu bulursunuz, Peygambere dusen sadece, apacik tebligdir.

 

24/55. Allah, icinizden inanip yararli is isleyenlere, onlardan oncekileri halef kildigi gibi, onlari da yeryuzune halef kilacagina, onlar icin begendigi dini temelli yerlestirecegine, korkularini guvene cevirecegine dair soz vermistir. Cunku onlar Bana kulluk eder, hicbirseyi Bana ortak kosmazlar. Bundan sonra inkar eden kimseler, iste onlar artik yoldan cikmis olanlardir.

 

24/56. Namaz kilin, zekat verin, peygamebere itaat edin ki size merhamet edilsin. NUR..54-56

33/70-1. Ey inananlar! Allah'tan sakinin, durust soz soyleyin de Allah islerinizi kendinize yararli kilsin ve gunahlarinizi size bagislasin. kim Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederse, suphesiz buyuk bir kurtulusa ermis olur. AHZAB..70-71

8/24. Ey inananlar! Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek seye cagirdigi zaman icabet edin. Allah'in kisi ile kalbi arasina girdigini ve sonunda O'nun katinda toplanacaginizi bilin ENFAL..24

3/32. De ki: "Allah'a ve peygambere itaat edin". Yuz cevirirlerse bilsinler ki, Allah inkar edenleri sevmez ALİ İMRAN..32

4/80. Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmis olur. Kim yuz cevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekci Gondermedik NİSA..80

4/69. Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, iste onlar Allah'in nimetine eristirdigi peygamberlerle, dosdogru olanlar, sehidler ve iyilerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadastirlar! 4/70. Bu nimet, Allah'tandir. Bilen olarak Allah yeter NİSA..69-70. *

4/13. Bunlar Allah'in yasalaridir. Allah'a ve Peygamberine kim itaat ederse onu iclerinden irmaklar akan cennetlere koyacaktir, orada temellidirler, buyuk kurtulus budur. 4/14. Kim Allah'a ve Peygamberine bas kaldirir ve yasalarini asarsa, onu, temelli kalacagi cehenneme sokar. Alcaltici azap onadir. NİSA..13-14

59/7. Allah'in, fethedilen memleketler halkinin mallarindan peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yakinlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmislar icindir; ta ki icinizdeki zenginler arasinda elden ele dolasan bir devlet olmasin. Peygamber size ne verirse onu alin, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah'tan sakinin, dogrusu Allah'in cezalandirmasi cetindir HAŞR..7

*********************************************************************************

ALLAH HEPİNİZE RAHMET ETSİN.BİLİNİZKİ SÜNNET BİR ANALOJİ VE ÖRNEKLENDİREREK İSBAT ETME MESELESİ DEĞİLDİR.ONDA HEVA VE HEVESLER TAKİP EDİLMEZ.BELKİ SADECE NEDEN VE NASIL OLDUĞUNU SORMADAN ALLAH RESULU SAV'İN NAKLETMİŞ OLDUKLARINI TASTİK MESELESİDİR.

. Ey inananlar! Allah'a ve peygamberine itaat edin, Kuran'i dinleyip dururken yuz cevirmeyin, dinlemedikleri halde "dinledik" diyenler gibi olmayin. ENFAL..20

Size merhamet edilmesi icin, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. ALİ İMRAN..132

Allah'a ve peygamberine itaat edin; cekismeyin, yoksa korkar basarisizliga dusersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, dogrusu Allah sabredenlerle beraberdir ENFAL..46

Ey Inananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eger bir seyde cekisirseniz, Allah'a ve ahiret gunune inanmissaniz onun halini Allah'a ve peygambere birakin. Bu, hayirli ve netice itibariyle en guzeldir. * NİSA..59

"Rabbimiz! Dogrusu biz Rabbinize inanin diye inanmaya cagiran bir cagiriciyi isittik de iman ettik. Rabbimiz! Gunahlarimizi bize bagisla, kotuluklerimizi ort, canimizi iyelerle beraber al" ALİ İMRAN..193

24/51. Aralarinda hukum verilmek uzere Allah'a ve peygambere cagirildiklari vakit: "Isittik, itaat ettik" demek, ancak muminlerin sozudur, iste saadete erenler onlardir. 24/52. Allah'a ve Peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve O'ndan sakinan kimseler, iste onlar kurtulanlardir NUR..51-52

24/54. De ki: "Allah'a itaaat edin; Peygambere itaat edin." Eger yuz cevirirseniz, bilin ki o Peygamber, kendisine yukletilenden ve siz de kendinize yukletilenden sorumlusunuz. Eger O'na itaat ederseniz dogru yolu bulursunuz, Peygambere dusen sadece, apacik tebligdir.

 

24/55. Allah, icinizden inanip yararli is isleyenlere, onlardan oncekileri halef kildigi gibi, onlari da yeryuzune halef kilacagina, onlar icin begendigi dini temelli yerlestirecegine, korkularini guvene cevirecegine dair soz vermistir. Cunku onlar Bana kulluk eder, hicbirseyi Bana ortak kosmazlar. Bundan sonra inkar eden kimseler, iste onlar artik yoldan cikmis olanlardir.

 

24/56. Namaz kilin, zekat verin, peygamebere itaat edin ki size merhamet edilsin. NUR..54-56

33/70-1. Ey inananlar! Allah'tan sakinin, durust soz soyleyin de Allah islerinizi kendinize yararli kilsin ve gunahlarinizi size bagislasin. kim Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederse, suphesiz buyuk bir kurtulusa ermis olur. AHZAB..70-71

8/24. Ey inananlar! Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek seye cagirdigi zaman icabet edin. Allah'in kisi ile kalbi arasina girdigini ve sonunda O'nun katinda toplanacaginizi bilin ENFAL..24

3/32. De ki: "Allah'a ve peygambere itaat edin". Yuz cevirirlerse bilsinler ki, Allah inkar edenleri sevmez ALİ İMRAN..32

4/80. Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmis olur. Kim yuz cevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekci Gondermedik NİSA..80

4/69. Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, iste onlar Allah'in nimetine eristirdigi peygamberlerle, dosdogru olanlar, sehidler ve iyilerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadastirlar! 4/70. Bu nimet, Allah'tandir. Bilen olarak Allah yeter NİSA..69-70. *

4/13. Bunlar Allah'in yasalaridir. Allah'a ve Peygamberine kim itaat ederse onu iclerinden irmaklar akan cennetlere koyacaktir, orada temellidirler, buyuk kurtulus budur. 4/14. Kim Allah'a ve Peygamberine bas kaldirir ve yasalarini asarsa, onu, temelli kalacagi cehenneme sokar. Alcaltici azap onadir. NİSA..13-14

59/7. Allah'in, fethedilen memleketler halkinin mallarindan peygamberine verdikleri; Allah, Peygamber, yakinlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmislar icindir; ta ki icinizdeki zenginler arasinda elden ele dolasan bir devlet olmasin. Peygamber size ne verirse onu alin, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah'tan sakinin, dogrusu Allah'in cezalandirmasi cetindir HAŞR..7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HER PEYGAMBERİN BİR HAVUZU VARDIR.ALLAH RESULU SAV'İN HAVUZUNA ANCAK İMANLI YAKLAŞABİLİR.

''Enes bin Malik ra'dan rivayet edilmiştir.Resulullah şöyle buyurdu:<<Benim havuzumda göğün yıldızları sayısınca ibrikler vardır.>> TİRMİZİ..2559

''Semure ra'dan rivayet edilmiştir.Resulullah sav şöyle buyurdu:<<Her peygamberin bir havuzu vardır ve peygamberler,hangisinin su içmemeye geleni daha fazla olursa bununla iftihar ederler ve ben su içmeye geleni en çok olan olacağımı ümit ederim.'' TİRMİZİ..2560

''Enes ra'dan rivayet edilmiştir:Resulullah sav şöyle buyurdu:<<Benim havuzumun iki kenarı arasındaki mesafe san'a ile medine arasındaki mesafe gibi ve medine ile amman arasındaki mesafe gibidir.'' İBN MACE 4304..TİRMİZİ 2561

''İbn Ömer ra'dan rivayet ediliyor.Resulullah sav şöyle buyurdu:<<Sizin önünüzde bir havuz var.Onun iki köşesi arasındaki mesafe Cerba ile Ezrub şehri arası kadardır.>> EBU DAVUD 4745

''Enes ra'dan,Resulullah sav şöyle dedi:<<Havuzumun genişliği şuradan şuraya kadardır.Ondan içmek için yıldızlar sayısınca kaseler vardır.Kokusu miskten hoştur.Baldan tatlı kardan serin,sütten beyazdır.Kim ondan içerse ebediyyen susamaz.Kimde ondan içmezse ebediyyen susuzluktan kurtulamaz.'' TABERANİ,TERGİB VE TERHİB 7c149sy

*********************************************************************************

CEHENNEM ÜZERİNDE KÖPRÜ VARDIR.BU KÖPRÜ ALLAH'IN RAZI OLDUKLARINA GENİŞLERLER,GEÇİŞE İZİN VERİR.ALLAH DİLEDİĞİNİDE CEHENNEME DÜŞÜRÜR.O GÜN İNSANLAR İMAN DERECELERİNE GÖRE NUR SAÇARLAR.

19/71. Sizden cehenneme ugramayacak yoktur. Bu, Rabbinin yapmayi uzerine aldigi kesinlesmis bir hukumdur. 19/72. Sonra Biz Allah'a karsi gelmekten sakinmis olanlari kurtarir, zalimleri de orada diz ustu cokmus olarak birakiriz MERYEM...71-72

''Ebu Hureyre ra'dan rivayet edildi.Resulullah sav şöyle buyurdu:<<Sırat köprüsü,cehennemin ortasının üstüne,Sa'dan dikenleri gibi ateşten dikenler üzerine kurulup konulur.Sonra insanlar onun üstünden geçmeye çalışacaklar.Artık kimisi sağlam geçip kurtulur.Kimisi o ateşten dikenle tırmalanmış olup sonra geçerek kurtulur.Kimiside o dikene takılarak cehenneme baş aşağıya atılır.'' İBN MACE 4280

''Aişe ra'dan,Resulullah sav'in yanında ateşi hatırladı,ağladı.Bunun üzerine Resulullah sav şöyle buyurdu:------Neye ağlıyorsun?.....Aişe ra:-----Ateşi hatırladımda ona ağladım.Kıyamed gününde hanımlarınızı hatırlayacakmısınız?dedi.Resulullah sav:-------Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz;Mizanda,sevabvın ağırmı hafifmi geldiğini öğreninceye kadar.Amel defterinin verilmesi anında sağındanmı,solundanmı,yoksa arka tarafından mı verildiğini öğreninceye kadar,sıratta köprü cehennemin üzerine kurulan sırattan geçip kurtuluncaya kadar,kimse kimseyi hatırlamaz.'' EBU DAVUD K.SÜNNE 4755

*********************************

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=