Kuran ve Sünnet

DÖRDÜNCÜ DERS

DÖRDÜNCÜ DERS

 

18. Allah, yarattıklarını ilmiyle yaratmıştır.

19. Yarattıklarına bir kader tayin etmiştir.

20. Onlara bir ecel (zaman, süre) de belirlemiştir.

21. Onları yaratmadan önce de hiçbir şey O’ndan gizli değildi. O daha onları yaratmadan ne yapacaklarını biliyordu.

 

ŞERH

 

Allahu Teâla, yarattıklarını “Alîm” olarak yaratmıştır:

“Zaten Yaratan yarattığını hiç bilmez mi? O en gizli şeyleri bilendir ve herşeyden haberdardır.” (el-Mülk: 67/14)

“Onların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O’nu kuşatıcı bir bilgiye sahip değillerdir.” (Taha: 20/110)

“Göklerde ve yerde olan zerre miktarı hiçbirşey gaybı bilen Allah’tan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük hiçbirşey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.”(Sebe: 34/3)

Hiçbirşey O’ndan  gizli kalamaz, hiçbir şey O’nun ilminden dışarı çıkamaz. O’nun ilmi “küllî” ve “cüz’î” olan her şeyi kuşatmıştır. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor:

“Biz her şeyi bir kader ile yarattık.” (el-Kamer: 54/49)

“Her şeyi yarattı ve O, herşeye bir kader takdir etti.” (el-Furkan: 25/ 2)

Hayır ve şerrin her ikisi de takdirledir. Herşey bir kader (ölçü, sınır ve zaman) ile yaratılmıştır. Her yaratılan şeyin bir kaderi vardır. Bu, “şerr”in Allah tarafından yaratılmadığını iddia edenlere bir cevaptır. Allah, yarattkıklarını, aşamayacakları bir zaman ve mekân ölçüsü ile yaratmıştır:

“Onların ecelleri geldiğinde ne bir saat geri bırakabilirler, ne de öne alabilirler.” (el-A’raf: 7/34)

Allah’ın tayin etmiş olduğu eceli geçebilen veya onlardan geriye kalabilen hiçbir şey yoktur.

Evet, Allahu Teâla, evreni yaratmadan önce olduğu gibi, halihazırda da herşeyi bilmektedir. O iman ehlini, şirk ve küfür ehlini, salihleri ve talihleri (salih olmayan) evreni yaratmadan önce de biliyordu. Hangi gün, vakit ve yerde onların başına ne geleceğini bilir. Yarattıklarından hiçbir şey O’ndan gizli kalamaz.

 

Özet

 

Allah, yarattıklarını belli bir ölçü ile Alîm olarak yarattı. Yarattıklarının amellerinden hiçbir şey O’ndan gizli kalamaz. O, yaratmadan önce de yaratacaklarının işleyecekleri amellerini bilir.

 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

 

1. “Yarattıklarına bir kader tayin etmiştir” sözünün anlamı nedir?

2. Allahu Teâla, mükellef olanların (insan ve cinlerin) amellerini yaratmadan önce de biliyor muydu?