Kuran ve Sünnet

OTUZUNCU DERS

OTUZUNCU DERS

 

100. Deccal’in çıkması, Meryem oğlu İsa Aleyhisselâm’ın gökten inmesi gibi kıyamet alametlerine inanırız. Güneşin batıdan doğacağına, Dabbetü’l-Arz’ın bulunduğu yerinden çıkacağına da inarırız.

101. Hiçbir kâhini (medyumu) veya falcıyı, ya da Kitab, Sünnet ve Ümmet’in icmasına aykırı iddiada bulunan kimseleri doğrulamayız.

 

ŞERH

 

Kıyamet saatinin alametleri olduğuna ve bu alametlerin çıkışıyla Kıyamet saatinin yaklaşmış olduğuna inanırız. Allah Rasûlü -Sallallahu Aleyhi Vesellem-  bunu hadislerinde haber vermiştir.

“Siz on alâmet görmeden kıyamet kopmayacaktır.” Bundan sonra Deccal’i, Dabbetu’l-Arz’ı, güneşin batıdan doğacağını ve İsa Aleyhisselâm’ın gökten ineceğini zikretti.[1]

Bunlar Kıyamet’in büyük alametlerindendir. Bunların dışında küçük alametleri de vardır.

Gaybı bildiğini söyleyen ne bir kâhin’i (medyum) ve ne de bir falcı (sihirbaz)’yı doğrulayıp tasdiklemeyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle; “Hiçbir nefis yarın ne elde edeceğini bilemez.” (Lokman: 31/34) buyurur. Yine bir başka ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor:

“De ki: Göklerde ve yerde Allah’tan başka hiçbir kimse gaybı bilmez.” (en-Neml: 27/65)

Allah Rasûlü -Sallallahu Aleyhi Vesellem- de şöyle buyuruyor:

“Kim bir falcı veya kâhine (medyuma) gider de onu doğrularsa, Muhammed’e indirileni inkâr etmiştir.[2]

Yine Allah’ın Kitab’ına ve Rasûlullah -Sallallahu Aleyhi Vesellem-’in Sünnet’ine ve Ümmet’in icma’ına aykırı davranan kimselerin görüşlerini kim olurlarsa olsunlar, kabul etmeyiz.

 

Özet

 

Kıyamet’in büyük ve küçük alametlerine inanıyoruz. Kitab’a, Sünnet’e ve İcma’ya karşı gelenleri ve Kâhin ve Medyumları yalanlarız.

 

Konunun Anlaşılması İçin Sorular

 

1. Kıyametin alametlerinden dört tanesini zikrediniz.

2. Kahin ve falcı’nın söylediklerine inananın hükmü nedir?


 

[1] Müslim, Kitabu’l-Fiten: 4/315, İbn-i Mace, 2/258

[2] et-Tirmizi, 2155; el-Hakim, 1/36