Kuran ve Sünnet

Sağlıklı İradenin Alâmeti

     
 
 

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

Sağlıklı İradenin Alâmeti

 

Sağlıklı bir iradenin alâmeti;

- İrade edenin, Rabbinin rızasını istemesidir.

- O'nunla karşılaşmak için hazırlık yapmasıdır.

- Allah'ın rızası dışında geçirdiği vakitlerden dolayı üzülmesidir.

- Allah kendisiyle dost olduğu ve O'na yakın olduğu hâlde kulluğunu dört dörtlük yerine getiremediği için pişmanlık duymasıdır.

 Toplayacak olursak; kulun gece gündüz Allah'tan başkasını istememesidir.


     
 
 

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

Dünya Hakkında Zahid Olmak

 

İnsanlar dünya ile zengin olmak istediklerinde, sen de Allah ile zengin olmayı dile (Allah'tan gayrısına bel bağlama).

Onlar dünyayla sevindiklerinde, sen de Allah ile sevin.

Onlar sevdikleriyle dost olunca, sen de Allah ile dost olmayı unutma!

Onlar kendilerine izzet ve şeref versin diye büyüklerine ve efendilerine hâllerini itiraf ederler ve onlara yakınlaşmaya çalışırlar. Sen de Allah'a hâlini itiraf et ve O'na karşı sevgili ol. Kuşkusuz böylece izzet ve şerefin en yücesine ulaşırsın.

Bazı zahidler şöyle derler:

"Cennet ve cehennemi işittiği hâlde içinde Allah'a zikirle, namazla, Kur'anla ve ihsanla itaat edilmeyen bir vakit geçiren kimseyi bilmeyiz."

Birisi diğerine:

"Ben çok ağlarım." deyince öbürü:

"Sen hatalarını ikrar eden olmakla beraber gülüyorsan, kuşkusuz bu durumun, amellerini ona buna anlattığın hâlde ağlamandan daha hayırlıdır. Çünkü ona buna anlatmakla kişinin ameli başından yukarıya yükselmez." der.

Bu sefer o kimse:

"Bana nasihat et." der. O da:

"Âhireti ehline terk edip bıraktıkları gibi sen de dünyayı ehline terk edip bırak. Dünyada bir an gibi ol. Böylece bir şey yediğinde güzel ve tatlı olanı yersin, yedirdiğin zaman güzelini yedirirsin ve bir şeyin üzerine düştüğün vakit de onu kırmazsın ve onu zedelemezsin." der.