Kuran ve Sünnet

Bütün Peygamberler, Evliyadan Çok Üstündür

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

Bütün Peygamberler, Evliyadan Çok Üstündür

 

Bu ümmetin ilkleri, imamları ve Allah'ın veli kulları, bütün peygamberlerin, peygamber olmayan evliyadan çok üstte olduğunda ittifak halindedir.

Yüce Allah, nimet verdiği mutlu kullarını dört mertebede sınıflandırmıştır. Nisa suresinin 69. ayetinde bu dört mertebeden şöyle bahsetmektedir:

“Kim Allah 'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sadıklarla, şehitlerle, salih ve iyi insanlarla birliktedir. Onlar ne iyi arkadaştır.” (Nisa: 69)

Ali İmran suresinde de şöyle buyrulmaktadır:

“Siz insanların iyiliği için yeryüzüne çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vaz geçirmeye çalışırsınız. Çünkü Allah'a inanıyorsunuz.” (Ali İmran: 110)

Fatır suresinde de şöyle buyrulmaktadır:

“Sonra biz o kitabı kullarımızdan beğenip seçtiklerimize miras olarak bıraktık.” (Fatır: 30)

Allah'ın Resulünden, Müsned'de şöyle bir hadis rivayet edilmektedir:

“Sizler yetmiş ümmeti tamamlarsınız, Allah katında siz hepsinden daha iyisiniz.”