T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  => İnsanlar Arasında Allah dostları Bulunduğu Gibi, Şeytanın da Dostları Olmaktadır
  => Allah Dostlarının En Yücesi ve En Üstünü Hiç Kuşkusuz Nebi ve Resullerdir
  => Resullerin Üstünü, Nebi ve Resullerin En Son Halkası Muhammed Aleyhisselamdır
  => Resulü Sevmeden, Ona Uymadan, Takibçisi Olmadan Hiç Kimse Allah'ın Dostluğunu Kazanamaz
  => İmanın Esası
  => Allah'ı Zikretmek Demek, Allah Resulünün Getirdiği Gerçek Kaideleri Hayata Uygulamaktır
  => Bir Kimsede Allah Dostluğundan Bir Pay Bulunacağı Gibi, Küfür ve Nifakı Orantısında da Allah Düşmanlığından Bir Hisse Bulunmaktadır
  => Allah Dostları İki Bölüme Ayrılmaktadır
  => İnsanların Dereceleri
  => Muttaki Müminler
  => Allah'ın, Mümin, Muttaki Kulları Kendi İman ve Takvalarına Göre, O Derecelerde Yerlerini Alırlar
  => Bir Kul Takva Sahibi Bir Mümin Olmadıkça, Allah'ın Dostluğuna Ulaşamaz
  => Mubah İşlerde, Allah Dostlarını Öbürlerinden Ayıracak Özel Bir Alamet ve İşaret Yoktur
  => Sufi ve Fukara Deyimleri
  => Kuşkusuz, Kafirlerle Savaşmak En Büyük Cihaddır
  => Masum Olmak Velayetin Bir Şartı Değildir
  => Sıddıklık (Bütün Kalbini, Sırrını, İçini ve Dışını Allah Rasulüne teslim etmek.)
  => Allah Resulünden Başkasının Sözü, Hem Kabul Edilebilir, Hem de Reddedilebilir
  => Harikulade Olayların ve Keşiflerin Kabulünde Ölçü
  => Gerçek Ve Tek Din Allah'ın Dinidir
  => Bütün Peygamberler, Evliyadan Çok Üstündür
  => Ümmetin En Önde Olanı Ashaptır
  => Veliler Ancak Vahye Uyar
  => Felsefe Ve Vahiy
  => Vahded-i Vücud Telakkisi
  => İbni Arabi ve Vahded-i Vücud Felsefesine Reddiye
  => Yaratmak ve Hükmetmek (Emir) Sadece Allah'a Ait Bir Vasıfdır ve Yalnız O'na Aittir. (O’nun hakkıdır.)
  => Kul Tevbe ve İstiğfar Etmeye Daima Muhtaçtır
  => Allah'ın İnzal Buyurduğu Şeriatla, Tevil ve Tebdil Edilmiş Şeriatların Birbirinden Ayırmak
  => Önsöz
  => Dini (Teşrii) ve Kevni (Tekvini) İrade
  => Dini (Teşrii, şer'i) ve Kevni (Tekvini) Emir
  => Dini (Teşrii, şer'i) ve Kevni (Tekvini) İzin
  => Dini (Teşrii, şer'i) ve Kevni (Tekvini) Kada (Hüküm)
  => Dini (Teşrii, şer'i) ve Kevni (Tekvini) Ba’s (Gönderme)
  => Dini (Teşrii, şer'i) ve Kevni (Tekvini) İrsal (Yollama / Salma / Sevketme)
  => Dini (Teşrii, şer'i) ve Kevni (Tekvini) C'al (Tahsis Etmek, Yapmak)
  => Dini (Teşrii) ve Kevni (Tekvini) Tahrim Kelime (Kelam)
  => Allah Dostları İle, Şeytanın Dostlarını Birbirinden Ayıran En Geçerli Endaze / Ölçü
  => Hakiki Allah Dostlarının Mucize ve Kerametleri
  => Sahabenin Kerametleri
  => Diğer Müslümanların Kerametleri
  => Olağandışı Diğer Olaylar
  => Allah Dostlarının Kerametleri İle, Şeytanların Dostlarında Görülen Hokkabazlıklar Arasında Pek Büyük Farklar Vardır
  => Kabirlerden Yardım Dileme
  => Olağandışı Olaylara Karşı Takınılan Tutumlar
  => Çalgı, Sema ve Benzeri Şeyler
  => Kerametin Amacı Ancak Doğruluktur
  => Kerametlerin, İman ve Takvaya Dayanması Şarttır
  => Yüce Allah, Muhammed Aleyhisselamı Bütün İnsanlara ve Cinlere Göndermiştir
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Dini (Teşrii) ve Kevni (Tekvini) Tahrim Kelime (Kelam)

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

Dini (Teşrii) ve Kevni (Tekvini) Tahrim Kelime (Kelam)

 

1 - Kevni (Tekvini) Kelime (Kelam),

2 - Dini (Teşrii, şer'i) Kelime (Kelam).

 

- Kevni Kelime (Kelam); Sahih bir hadiste, Allah Resulünden rivayet edilmiştir:

“Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden, gazabından, azabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden, yanımda bulunan Allah'ın noksansız kelimelerine sığınırım!”

Başka bir hadiste de şöyle buyrulmuştur:

“Her kim bir yere iner de, Allah'ın yarattığı şeylerin, şerrinden, Allah'ın eksiği olmayan kelimelerine sığınırım derse, ondan ayrılıncaya kadar ona bir zarar gelmez!”

Bir başka hadisi şerif:

“Yeryüzüne saçılıp yayılan ve onlardan çıkmakta olan şeylerin şerrinden Allah'ın eksikliği olmayan kelimelerine sığınırım ki, iyi ve kötü hiç kimse o kelimelerin sınırlarına çıkamaz!”

İyi ve kötü hiç kimsenin, sınırlarını aşamıyacağı Allah'ın eksiksiz kelimeleri, o kelimelerdir ki, kainatı onunla yaratmış, var etmiş, vücuda getirmiştir. Elbette ki, iyi ve kötü hiçbir kimse, Allah'ın var etmesinden, vücuda getirmesinden dışarı çıkamaz.

 

- Allah'ın Dini (Teşrii, şer'i) Kelimeleri ise, inzal buyurduğu kitabları ve bu kitablardaki emir ve yasaklarıdır.

Bazı kullar o kitablardaki emir ve yasaklara uydular ve iyi insanlar oldular; bazıları ise aldırmadılar, kötü insanlar haline geldiler. Allah'tan korkarak kötülüklerden kaçman Allah dostları; O'nun dini kelimelerine, iznine ve bütün iradesine itaat edenlerdir...

Yüce Allah'ın, iyi ve kötü hiçbir kulunun sınırını aşamayacağı, dışına çıkamayacağı kevni kelimeler, bütün mahlukatı ve hatta iblis'i ve adamlarını, bütün kafir tipleri ve de cehennemlik bütün grupları içine almaktadır.

Fakat şu hassas noktayı unutmamalıyız. Her şey, O'nun kudreti ve iradesi altında toplanmakla beraber; hiç şüphesiz, O'nun emri, yasağı, sevgisi, rızası ve gazabı hususunda birbirinden farklıdırlar.

Allah'ın takva sahibi veli kulları;

- Yüce Allah'ın kelimelerde emrettiklerini yapar,

- Gene kelimelerle yasakladıklarından da uzak dururlar.

- Allah'ın takdiri ne merkezde olursa olsun sabrederler.

Böylece onlar Allah'ı, Allah da onları sever. Onlar Allah'tan, Allah da onlardan razı olur.

Allah'ın her türlü düşmanı ise; mutlaka şeytanın dostlarıdır. Bunlar Allah'ın kudretli iradesi altında iseler de, Allah onlara kızar, gazablanır. Onlara lanet eder, rahmet etmez. Çünkü, onların düşmanıdır, dostu değil...

Bu durumu geniş bir biçimde açıklayacak olursak, bu küçücük kitaba sığdıramayız.

Biz burada, sadece Allah'ın velisi dediğimiz, Allah dostları ile, şeytanın dostları arasındaki farkı vurgulamak ve dikkat çekmek istedik.

  

İşte bütün bu örneklerden, tekvini denilenlerin hepsinde tekvini hakikat, teşrii olanların hepsinde de teşrii hakikat vardır.)

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=