Kuran ve Sünnet

DÜNYA VE MAL SEVGİSİ

DÜNYA  VE  MAL  SEVGİSİ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

    Bilindiği gibi bu dünya hayatı,ahiretin iki konaklama yerinden birisini kazan-mak için insanoğluna verilen geçici bir sermayedir.

    Sınırlı olan bu sermaye her geçen gün  insanoğlunun elinden yavaş yavaş alın-makta ve hesaplarının görüleceği gün de yaklaşmaktadır. Ama ne yazık ki, Kur’an’ın ve Sünnet’in ifade buyurduğu gibi :

 

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ

 

   İnsanların  hesaba çekilecekleri  gün  yaklaşmasına  rağmen , onlar  hala

- Allah’a itaatten – yüz çevirmiş olarak gaflet içerisindedirler 

                                                                                                                                                       ENBİYA : 1. AY.            

 

( .... İbn Mes’ud r.a’dan gelen bir hadislerinde ise Allah Resulü s.a.v şöyle buyurmaktadırlar : Kıyamet günü yaklaştı. Halbuki insanlar dünya ya karşı ancak hırslarını artırıyorlar ve Allah’tan da uzaklaşıyorlar.  )

                                                                                                                              

                                                                                                                               CAMİU’S  SAĞİR : 1.C. 773.N

 

    Yani,kendilerine verilen bu hayat sermayesini nasıl ve ne şekilde kullandıkla-rının hesabını verecekleri kıyamet günü yaklaşmasına rağmen,insanlar hala     gaflette ve hala vurdum duymaz  tavırlar içerisindedirler.

    Onların bu gaflet içerisinde olmalarını sağlayan en büyük etken ise,dünya ve onun içerisinde olanların cazibesidir.

    İşte bundan dolayıdır ki bu sohbetimde sizlere, dünya ve mal sevgisinin fitne ve fesadından bahsetmeye çalışacağım …………

 

    Değerli kardeşlerim ! şu bir gerçektir ki,insanların fıtratlarında –yani yapıla-rında- Dünya’ya ve mala mülke karşı büyük bir arzu ve istek vardır…. Bu arzu ve istek ölünceye kadar da ondan ayrılmaz.

 

( …. Allah resulü s.a.v’in bir hadisi şeriflerinde ifade buyurduğu gibi :Adem oğlu büyür,ama onunla beraber şu iki şey de büyür: mal sevgisi ve uzun ömür temennisi . )

                                                                                                    BUHARİ : 14.C.6362.S

 

( …. Enes İbni Malik r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : İnsan oğlu ih-tiyarladıkça onun iki huyu gençleşir ; ömür hırsı ve mal hırsı. )

 

                                                                                                       TİRMİZİ:4.C.2442.N

 

( …. Abbas İbnu Sehl İbni Sa’d şöyle demiştir:Ben Abdullah İbni Zübeyr’den Mekke’de minber üzerinde hutbe yaparken işittim,şöyle diyordu :

- Ey insanlar ! Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : Eğer Ademoğluna altın ile dolu bir vadi verilseydi o, kendisine ikinci bir vadinin verilmesini arzu ederdi. Şayet kendisine ikinci bir vadi verilse idi üçüncüsünü ister-di.Ademoğlunun bu boşluğunu ancak toprak doldurur. )

                                                                                                    BUHARİ : 14.C.6374.S

 

      İşte insanoğlunda bulunan bu haslet,bu arzu ve bu istek var ya, ne yazık ki bunlar  kendisini bir çok hayır ve hasenattan alıkoyan şeyler olmuştur....  Çünkü, fıtratında bulunan bu hırstan dolayı mal mülk peşinde koşar durur da ahireti, hesap gününü veya hayır hasenat yapmayı aklının ucundan bile geçirmez …..Ve yine o yolda koşar yorulur da,bir gün ölümün kendisini yakalayacağını hayaline bile getirmez.

 

   Halbu ki ey gafil insan, dünya hayatı ve onun içerisinde olanlar fanidir, geçici birer süstür…. Rabbimiz kerim kitabında bakınız ne buyuruyor :

 

 

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

 

“ Kadınladan,oğullardan,kantar kantar yığılmış altın ve gümüşten,salınmış atlardan –bineklerden- davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düş-künlük,insanlara süslü gösterildi.Bunlar sadece dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak yer ise Allah’ın yanındadır “

                                                                                                      ALİ İMRAN : 14.AY.

 

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ  غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ  نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ  فَتَرَاهُ  مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

 

  Şunu iyi ilin ki ; dünya hayatı ancak bir oyun,bir eğlence,bir süs,aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olmak isteğinden ibarettir. Bu ise; yağmurun bitirdiği,ekincilerinde hoşuna giden bir bitki gibidir ki,sonra kurur da sapsarı olduğunu görürsün.Sonra da çör çöp olur gider.Ahirette şiddetli bir azap vardır.Allah’ın rızası ve mağfireti de vardır.Dünya hayatı aldatıcı bir geçimden başka bir şey değildir “

                                                                                                            HADİT : 20.AY.

                                                                                          

وَاضْرِبْ  لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ  مِنَ السَّمَاءِ  فَاخْتَلَطَ  بِهِ  نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ   وَكَانَ اللَّهُ  عَلَى  كُلِّ  شَيْءٍ  

مُّقْتَدِراً  الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ  عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً

 

“ –Ey Muhammed- Onlara dünya hayatının tıpkı şöyle olduğunu anlat : Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir,yerin bitkisi onunla karıştı ve sonunda bitkiler,rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline geli-verdi.Allah her şeye muktedirdir. Mal ve oğullar dünya hayatının süsü-dür.Kalıcı olan ise iyi amellerdir. –unutmayın ki- İyi ameller rabbinin ka-tında sevap yönünden de ümit yönünden de daha hayırlıdır. )

                                                                                                          KEHF : 45.46.AY.

 

    Evet değerli kardeşlerim ! Rabbimiz bu ve emsali Ayeti kerimeleri ile dünya hayatının bir gün zeval bulacağını,onun yıkılıp gideceğini, -dolayısiyle- onun uğrunda fazla tasalanmaya,yorulmaya ve çırpınmaya gerek olmadığını zikret-mektedir.

    Diğer bir ifadeyle,ona kazık çakarcasına ve  taparcasına sarılmaya gerek olmadığını haber vermektedir.

 

    Eğer ikinci olarak zikrettiğimiz Ayeti kerimeye dikkat ettiyseniz,Rabbimiz burada mal mülk hususunda çok çarpıcı bir misal vererek buyuruyorki :

 

“ Sizin şu yığıp biriktirdiğiniz malınız mülkünüz var ya,bunlar yağmurun bitirdiği ve ekincilerinde hoşuna giden bir bitki gibidir.Ama onların sonra sararıp solduğunu görürsün.Ve daha sonra da çör çöp olur gider “

 

 

  MAL  MÜLK  EDİNME  HIRSI  MANEVİ  ZARARDIR

 

 

    Gerçekten de insanoğlu sevine sevine,yorula yorula mal mülk edinme peşinde koşar durur. Ama her ne kadar mal mülk edinse de, o malı mülkü sonunda çör çöp olmaya müstehaktır…. Geriye kalan ise,dinine olan zarardan başka bir şey değildir.

 

( …. Ka’b İbni Malik den gelen bir hadislerinde Allah resulü s.a.v şöyle buyur-maktadır : Bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun o sürüye zararı,kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir. )

                                                                                                     TİRMİZİ : 4.C.2482.N             

                                                                                                                                              DARİMİ  : 6.C.2733.N            

                                                                                                                                              AHMED  :        3 .  460

                                                                                                                                              S. CAMİ  :        5496.N

 

                                                                                          

 ( …. Allah resulü s.a.v yine şöyle buyurmaktadır : “ …… Vallahi ben,benden sonra sizin müşrikliğe döneceğinizden hiç korkmuyorum.Lakin ben sizin ihtiras ile dünya hazineleri hususunda birbirinizle nefsaniyet yarışına düşüp didişmenizden korkuyorum. “ )

                                                                                                     BUHARİ : 3.C.1266.S

 

( …. Yine bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır : Ben sizin için fakirlikten değil,mal çoğaltma yarışından korkuyorum.Ve yine ben sizin için hata yap-manızdan değil,bilerek isyan etmenizden korkuyorum. )

                                                                                                    C.SAĞİR : 3.C.3362.N

 

    Evet değerli kardeşlerim ! bu ve emsali deliller gösteriyorki,insanın mala mülke karşı aşırı hırs göstermesi,onun peşinden koşup yorulması,dinine imanına zarardan başka bir şey değildir.

 

    Zaten olayın pıratikte yaşanan şekli de bunu göstermektedir.Yani bakın sağınıza solunuza ;

“ ……. Ne zaman ki bir kimse mal mülk edinme hırsı içerisine dalmış ve o yolda koşup yorulmaktadır,inanın o kimsenin bu gayreti ve hırsı derece-sinde dinine imanına zararı görülmektedir ……”

 

    En askarilikte bile bunu kendi aramızda yakinen müşahade edebiliriz. Örneğin;

 

…. Ticaret ortamlarımızda bizleri birtakım gayri islami söz ve tavırlara sü-rükleyen şey,para pul kazanma hırsı değil midir ?  ……..

 

…. Çevremizdeki insanlara bildiğimiz hak ve gerçekleri anlatmama arızası, bir daha yanımıza uğramazlar, ticaretimiz aksar korkusu değil midir? ……

 

…. Allah yolunda yapmamız gereken harcamalarımıza mani olan şey, paramız pulumuz noksanlaşır korkusu değil midir ? ………

 

…. Ve yine,dinimizi imanımızı öğrenmek için oluşturulan ders ortamların-dan bizleri uzaklaştıran şey,işimiz gücümüz vaya para pul kazanma hırsı değil midir ? …..

 

   El cevap :

 

     Elbetteki bizlerden sudur eden bu çirkin manzaranın sebebi;Dünya hırsı-dır.Yani,para pul kazanma ve mal mülk edinme hırsıdır.

 

    Halbu ki İslam, bu yönlü  arızaların çok çirkin bir hastalık olduğunu dile getirmektedir.

 

( …. Allah resulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır : İnsanda bulunan en şerli şey, şiddetli hırsla beraber olan cimrilik ve utanmazlıkla beraber olan korkaklıktır.  )                                             

                                                                                               EBU DAVUD : 3.C.2511.N

                                                                                                                                     AHMED :      2.302.7950.N

 

( …. Enes İbni Malik r.a dan gelen bir başka hadislerinde ise Allah resulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Üç şey insanı helaka sürükleyen şeylerdendir :

- İtaat edilen cimrilik.

- Dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzular.

- Kişinin kendisini beyenmesi. )                                        BEYHAKİ. Ş.İMAN : 2.BAB

                                                                                                                                   S.SAHİHA  :               1802.N

 

   İşte bu ve emsali deliller bizlere açıkça şunu anlatmaktadır ; kim dünyaya rağ-bet edip onun geçici meta’ına meylederse bu, geçmiş ümmetleri helak ettiği gibi onu da helak eder……..Kim hırslı davranıp sadece mal mülk peşinde koşar yorulursa, bununla sadece dinine imanına zarar vermiş olur………… Ve yine kim, Allah’ın kendisine ihsan ettiği mal mülk hususunda cimri davranır,fakirin hakkını hukukunu gözetmezse,o kimse şifasını zor bulacağı çirkin bir hastalığa kapılmış demektir……….

 

   Öyleyse basiretli bir müslümanın bu konuda çok uyanık olması gerekir.Çünkü insanı Allah’a yaklaştıracak olan şey ne yığıp biriktirdiği malı mülkü ve ne de evletları olacaktır.Onu Allah’a yaklaştıracak olan şey, Allah yolundaki harca-maları olacaktır.

 

   Bakınız rabbimiz kerim kitabında ne buyuruyor :

 

 يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ   إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  

 

“ O gün ki ne mal ve ne de evlatlar yarar sağlamaz.Ancak Allah’a  sağlam ve temiz bir kalple gelen kurtulur “

                                                                                                        ŞUARA : 88.89.AY.

 

 

DÜNYA YA   RAĞBET  AHİRETİ   UNUTTURUR

 

    Değerli kardeşlerim ! unutmayalım ki,kim dünyasına rağbet edip ona ağırlık verirse ahiretini askıya almış demektir.Kim de ahiretine önem verip ona rağbet ederse o da dünyasını askıya almış demektir. Yani,aynen bir terazi misali hangi tarafa ağırlık verir ise diğer tarafı mutlaka askıya almış demektir.

 

( … Amr İbni Avf r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdular :“ ………Vallahi ben  sizin  için  fakirlikten  korkmuyorum. Sizin  için korktuğum şey, sizden

 

 

önceki  ümmetlerin  önüne  dünya  nimetlerinin yayıldığı gibi sizin önünüze

de yayılmasından,onların bir birlerine haset ettikleri gibi sizinde bir biri-nize haset etmenizden ve dünya malının onları ahiret işlerinden alıkoyduğu gibi sizi de ahiret işlerinden alıkoymasından korkuyorum. )

                                                                                                     BUHARİ : 14.C.6365.S

 

 ( …. Allah resulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Kim dünyasını severse ahiretine zarar verir.Ahiretini seven de dünyasına zarar verir.Öyleyse baki olanı fani olana tercih edin. )

                                                                                 AHMED  :  HAKİM   :

 

DÜNYA  KAYGISI  ZİLLETE  VESİLEDİR

 

     Bu hususta müslümanın unutmaması gereken önemli noktalardan birisi de; dünya kaygısının insanı zillete düşüren bir vesile olduğudur.

 

( …. Allah resulü s.a.v şöyle buyurdular : Her kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar,işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya da ona boyun eğerek gelir.Her kimin kaygısı da dünya olursa,Allah onun fakirliğini iki gözü arasında kılar,kendisini derbeder eder ve dünya-dan da kendisine ancak mukadder olan gelir. )

                                                                                                    TİRMİZİ : 4.C.2583.N

 

( …. Ve yine bir hadisi şeriflerinde Allah resulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Veresiye pahalı satıp aynı malı peşin olarak daha ucuz geriye satın almak sureti ile alış veriş yaptığınız ve cihadı terk edip öküzlerin kuyruğuna tutunarak ziraatla geçinmeye razı olduğunuz vakit,Allah size öyle bir perişanlık musallat eder ki, artık dininize dönünceye kadar bu zilletten sizi kurtarmaz )

                                                                                               EBU DAVUD : 4.C.3462.N

                                                                                                                                     S. SAHİHA      : 1.C.   11.N

 

DÜNYASI  REFAH  İÇERİSİNDE  OLANIN  AHİRETİ  SIKINTILIDIR

 

      Ey Müslüman ! unutma ki mal mülk hususunda dünyası refah içerisinde olanlar ahirette sıkıntı içerisindedirler….. Dünyada karnı tok olanlar ahirette açlık içerisindedirler ……Ve yine, Dünyada malı mülkü çok olanlar ahirette sevapları az olanlardırlar .

    Allah’u Azze ve Celle kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

 

“ Kim dünya hayatını ve onun ziynetini arzu ederse,onların bu amellerinin  karşılığını tastamam öderiz. - yani bu isteklerini yerine getiririz – Onlar bu hususta  bir  eksikliğe  de  uğratılmazlar. Ama  bunlar  öyle   kimselerdir ki,

 

ahirette kendilerine ateşten başka bir şey yoktur.Dünya da yaptıkları işler boşa gitmiş ve amelleri batıl olmuştur.”

                                                                                                           HUD : 15.16.AY.

( …. Ebu Zerr r.a dan.Dedi ki : Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : “……….. …… Dünya da malları çok olanlar ahirette sevapları az olanlardır ………..)

 

                                                                                                                                            BUHARİ : 14.C.6381.S

 

( …. İbni Ömer r.a dan.Dedi ki :Bir adam Allah resulü s.a.v in yanında geğirdi. Bunun üzerine Resulullah s.a.v o adama : “ geyirmeği kes “ , Çünkü dünyada en çok doymuş olanlar, kıyamet günü en uzun müddet aç kalacak olan-lardır, buyurdular. )

                                                                                                    TİRMİZİ : 4.C.2596.N

 

İNSANIN  RIZKI  ELDE ETME  HUSUSUNDAKİ  İMTİHANI

 

    Para pul kazanma hırsının getirdiği bela ve musibetlerden birisi de,Allah’a isyan olsa bile maddeyi tercih etme hastalığıdır.

   Yani,Allah’ın haram kıldığı bir iş veya bir ticaret şekli olmasına rağmen, yine de para pul kazanmayı tercih etme  hastalığı.

   Halbuki imtihanda  olduğunun bilincini kaybeden zavallı insan şunu bilmez ki, hangi işi tercih ederse etsin,hangi işi yaparsa yapsın rızkı kesinlikle değişme-yecektir.

 

( ……… Allah resulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır : Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır,bu ümmetin imtihanı ise mal iledir. )

 

                                                                                                                                             TİRMİZİ : 4.C.2439.N

                                                                                                                                             C.SAĞİR : 2.C.1340.N

                                                                                                                                             AHMED  :      4 . 160

 

( … Cabir İbni Abdillah r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular:Ey insanlar ! Allah’tan korkunuz ve – rızık talebinde – mu’tedil olunuz. Çünkü rızkı gecikse  bile  tamamını  elde  etmedikçe  hiçbir nefis ölmeyecektir. O halde – rızkı elde etme hususunda – Allah dan korkun ve istemekte ölçülü davranın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın. )

                                                                                                 İBNİ MACE : 6.C.2144.N

 

 

( … Ebi Umame r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cibrili emin bana, rızkını tamamlamadan hiç kimse ölmeyecektir diye haber verdi. O halde Allah’tan korkun, rızık konusunda mutedil olun. Sakın rızık endişesi sizi, Allah’u Taala ya isyan etmeğe sevketmesin.Çünkü Allah katındaki hayır-lara, ancak Allah’a itaatle ulaşılır. )

                                                                                          TABERANİ KEBİR :    7694.N

                                                                                                                              M. ZEVAİD          : 4.72.6293.N

 

 

( …. İbni Amr r.a dan.Resulullah s.a.v buyurdular ki : Dünya – ve onun içeri-sindekiler - tatlıdır, caziptir. Kim onu helal yoldan elde ederse,Allah onu kendisine mubarek kılar. – Unutmayın ki, helal yolu tercih etmeyipte – Nefsinin arzuları içinde yüzen nice kimseler vardır ki kıyamet günü ateşten başka nasipleri yoktur)

                                                                                          CAMİU’S  SAĞİR : 2.C.2196.N

                                                                                                                              TABERANİ  KEBİR :

 

( … Ve yine bir hadisi şeriflerinde Allah resulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Bir kula ………. Malını nereden kazanıp nereye harcadığı …… sorulmadıkça o kulun ayakları –Allah’ın huzurundan – ayrılmaz. )

                                                                                                    TİRMİZİ : 4.C.2532.N

 

    Öyleyse şuurlu bir müslümanın bu konuda Allah dan korkup,O’nun haram kıldığı uğraşlardan uzak durup meşru olan vesilelere sarılması gerekir.

 

MESELENİN  OLUMLU  YÖNÜ

 

     Değerli kardeşlerim ! buraya kadar anlatmaya çalıştıklarımız şeyler,elbetteki işin menfi yönleri idi. Yani,mal mülk edinme hırsının maneviyata zararı,zillete vesile olması,ahireti unutturması ve orada bir çok eziyet ve sıkıntılara vesile olması gibi meselenin çirkin yönleri idi.

    Ama bu işin birde olumlu yönü vardır.Yani,kişinin malını mülkünü helal yoldan elde etmesi,onunla fakir fukaranın hakkını gözetmesi,zekatını vermesi ve onu Allah yolunda harcaması gibi şeyler işin olumlu yönüdür.

  

    İşte İslam, ……. bu şekildeki bir zenginliği …… ve ……malım mülküm çok olsun da ben de Allah yolunda harcayayım ………….. Hırs ve arzusunu  -buraya kadar anlatılanlardan-istisna kılıp bunu övmüştür…. Yani,İslama uygun hareket edildiği müddetçe zenginliğin zararı değil faydası vardır.

 

( ….. Yesar b.Ubeyd r.a dan.O şöyle dedi : Resulullah s.a.v in yanında zengin-likten konuşuldu da o şöyle buyurdular : Allah’ın emir ve yasaklarına uyduktan sonra zenginliğin bir zararı yoktur. Takva sahibi olanlar için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır.Gönül ferahlığı ise nimettendir. )

 

                                    İBNİ MACE : 6. C.2141.N - AHMED:5.373.381  - C.SAĞİR  : 3.C.3850.N

                                                                                                                                 

( …. İbni Mes’ud r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : İki kimseden başkasına hased edilmez.Bunlardan birisi şu kimsedir ki : Allah ona bol mal vermiş,hem de o malı hak yolunda harcayıp tüketmeye yetecek kadar da kudret bahşetmiştir………….. )

                                                                                                      BUHARİ : 3.C.1334.S

 

( …Ebu Said el Hudri r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : ……….. Bu dün-ya malını hakkıyla alan ve onu Allah yoluna,yetimlere,fakirlere tahsis eden zengin Müslüman ne hayırlı kişidir.Dünya malını haklı olarak almayan kişi de daima yiyen,bir türlü doymayan obur gibidir.Kıyamet gününde bu mal, kendi sahibinin cimriliğine bir şahid olacaktır. )

                                                                                                     BUHARİ : 6.C.2682.S

 

ASIL  ZENGİNLİK  GÖNÜL  ZENGİNLİĞİ  TAKVA  VE  KANAATTİR

 

   Değerli Müslümanlar! Unutmayalım ki Allah’ın değer verdiği asıl zenginlik gönül zenginliği,takva saibi olmak ve kanaattir.

 

  عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  الْحَسَبُ الْمَالُ. وَالْكَرَمُ التَّقْوَى                                                            

 

( …. Allah resulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır : Haseb –yani insanlar arasında kişiyi yücelten şey –maldır. Kerem’de –yani Allah indinde insanı yücelten şeyde – takvadır. )

                                                                                               İBNİ MACE : 10.C.4219.N

 

( … Ebu Hureyre r.a dan.Resulullah s.a.v buyurdular ki : Zenginlik,malın mül-kün çokluğu değildir;asıl zenginlik gönül zenginliğidir.)

                                                                                                    TİRMİZİ : 4.C.2479.N

 

( …. Abdullah İbni Amr r.a dan.Resulullah s.a.v buyurdular ki : Allah’ın emrine boyun eğen,yaşayacak kadar rızkı bulunan ve Allah tarafından kanaat sahibi kılınan kimse kurtuluşa ermiştir. )

                                                                                                    TİRMİZİ : 4.C.2452.N

 

( …. Fedale b.Ubeyd r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Ne mutlu İslama hidayet edilipte rızkı geçimine yetecek kadar olan ve kanaat eden kimseye. )

                                                                                                   

                                                                                                     TİRMİZİ : 4.C.2453.N

 

    Hulasa,bu konuda zikredilmesi gereken daha bir çok deliller mevcuttur.Ama ben sözü daha fazla uzatmadan konuyla ilgili özlü ifadelere tekrar işaret ederek meseleyi sonlandırmak istiyorum.

 

= Ey insanlar ! unutmayın ki Allah’u Taala sizi imtihan etmek için  fıtra-tınıza, mala mülke karşı meyletme hasleti koymuştur.

 

= Ve bu haslet gözünüze toprak doluncaya kadar da sizden ayrılma-yacaktır. Yani,bir vadi dolusu altınınız dahi olsa ikincisini isteyeceksinizdir.

 

= Ey insanlar ! unutmayın ki,her ne kadar vadiler dolusu altın,mal mülk ve uzun ömür hırsınızda olsa, Allah’ın sizin için takdir ettiği sınırın dışına çıkamayacaksınızdır.

 

= Yine unutmayın ki,ne kadar malınız mülkünüz ve uzun ömrünüzde olsa, bunların zekatını vermediğiniz,fakir fukaranın hakkını gözetmediğiniz ve bunlardan Allah yolunda harcamadığınız müddetçe, o edindiğiniz mal mülk , hesabını çetin vereceğiniz yükten başka bir şey değildir.

 

= Ve hele şunu hiç unutmayın ki,dünyada malı mülkü çok olalar ahirette sevapları az olanlar, dünyada karnı tok olanlar,ahirette karnı aç olanlardır.

 

 

    Allah’u Taala bizlere, maddeye kulluk etmeği değilde,maddeyi kendisine kulluk etmek için vesile kılmamızı nasip eylesin……

                                                                         

                                                                                      AMİN

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  TACUDDİN   EL - BAYBURDİ