T-A-İ-F-E-T-U-L@M-A-N-S-U-R-A----E-H-L-İ@H-A-D-İ-S
 
  ANA SAYFA
  MİSHARY RASHED AL EFASY İNDİR KUR-AN
  SAHİH BUHARİ TIKLA OKU
  KİTAPLAR
  SESLİ SOHBETLER
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  KULLUK
  İMANIN HAKİKATİ
  AKİDE
  TEVHİD
  DİNDE ÜÇ TEMEL
  ALLAH RASULÜNÜN NAMAZ KILMA ŞEKLİ
  İSLAMDA NAMAZI TERKETMENİN HÜKMÜ
  TEKFİR FİTNESİ
  SELEFİN YOLU
  KİTAP VE SÜNNET’İN KORUNDUĞU
  KUR’AN’DA MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLE
  BİD'AT VE ŞİRK KONUSUNDA
  TEVBE
  ŞÜKÜR
  İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ
  YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARA TERS DÜŞMEK
  DİN NASİHATTİR
  ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR
  DUA ve ZİKİR
  TEVESSÜLÜN ANLAMI
  KABİR AZABINA İMAN ETMEK
  TASAVVUF HAKKINDA FETVALAR
  ULUV ARŞ-FARKLI KONULAR
  KADER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
  HİCRİ 1422 YILI CUMA HUTBELERİ
  UYDURMA HADİSLER 1
  BAZI HADİS ALİMLERİ
  FARK IBN TEYMİYYE
  KULLUK RİSALESİ
  ŞİA AKİDESİ
  EL VELA VEL BERA
  NURCUYA NASİHAT [1]
  CEHMİYYE'YE REDDİYE
  ŞİA.YA Şİİ iBNÜL MUTAHHARA KARŞI OLAN REDDİYE
  ŞEYHU-L-İSLAM İBN TEYMİYYE
  İBNİ.ARABİ VE VAHDED.İ VÜCUD FELSEFESİNE REDDİYE
  ŞEYHÜ-L İSLAM İBN TEYMİYYE.NİN MÜŞKİL AYETLERİN TEVSİRİ KİTABININ TAHKİKİ
  => Kitabın Tanıtımı
  => Müellifin Kitabını Yazarken Takip Ettiği Metod
  => 1 - Kur'an'ı Kur'an ile Tefsir Etmesi
  => 2 - Kur'an'ı Sünnetle Tefsir Etmesi
  => 3 - Kur'an'ı Sahabe ve Tabiinin Sözleriyle Tefsiri
  => 4 - Arap Dili ve Şiirinden Delil Çıkarması ve Kullanması
  => 5 - İmamlardan Nakilde Bulunması ve Bunu Belirtmesi
  => 6 - İlmi Emaneti ve Nakil Konusundaki Hassasiyeti
  => 7 - Delile Tabi Olması ve Söyleyeni Kim Olursa Olsun Hiçbir Söze Taassupla Yaklaşmaması
  => 8 - Ele Aldığı Meseleyi, Tüm Ayrıntılarıyla Uzun uzun Açıklaması
  => 9 - Birçok Kez Diğer Eserlerine Atıfta Bulunması
  => 10 - Ayetleri Tefsir Ederken Konuyla İlgili Görüş ve Delilleri Sunması
  => Kitabın Orjinal El Yazma Nüshasının Tanıtımı
  => En'am: 6/109-110 Ayetinin Açıklaması
  => Maide: 5/60 Ayetinin Açıklaması
  => Yunus: 10/66 Ayetinin Açıklaması
  => Kalem: 68/5-6 Ayetinin Açıklaması
  => A'raf: 7/88-89 Ayetinin Açıklaması
  => Şuayb ve Diğer Peygamberlerin Asla Küfür Milletinden Olmadıkları Sözü
  => Bakara: 2/62 Ayetinin Açıklaması
  => Zümer: 39/53-55 Ayetinin Açıklaması
  => En'am: 6/160, Neml: 27/89-90, Bakara: 2/81-82 Ayetlerinin Açıklaması
  => Hanif'in Anlamı
  => Şair Lebid'in Sözünün Açıklaması
  => Cenab-ı Hakk'ın Kayyum İsmi Hakkında
  => Adalet, Zulüm Meselesi
  => Necm: 53/39 Ayetinin Açıklaması
  => Hayır ve Şerri Yaratanın Allah Olduğu Meselesi
  => Feraiz Meselesi
  => Ömeriyeteyn Meselesi
  => Kızlarla Beraber Kızkardeşlerin Durumu
  => İki kızın Mirası Hakkında
  => Ninenin Durumu
  => Erkek Çocuğun Kızları
  => Kaza ve Felaketlerde Aynı Anda Ölenlerin Durumu
  => Riba -Faiz- Ayetleri Hakkında
  => Faiz Meselesi
  => İşlenilmiş Altın ve Gümüş
  => Nişasta ve Benzeri Yiyecekler
  => Yiyeceklerin Elde Olmadan Satılmaması
  => Nesie Faizi
  => Para ve Mal İşlemlerinin Üçüncüsü Faizdir
  => Fazl Faizi
  => Yanında Bulunmayan Şeyin Satılmaması
  => Kur'an ve Kelamullah Hakkında Kaide
  => Peygamberlere İman
  => Peygamberlere İman Konusunda Ayrım Yapanlar
  => Allah'ın İndirdiklerinin Bazılarını İnkar Edenler İle Tamamını İnkar Edenler
  => Sabiiler
  => Allah'ın Sıfatlarını İnkar Edenler
  => Sıfatçı Kıyas Kelamcıları
  IBN TEYMİYYE KULUN ALLAH-A YAKLAŞMASI
  IBN TEYMİYYE iMAN
  SAKAL DÎNEN GEREKLİDİR...
  ALLAH YOLUNDA CİHAD
  İSLAM’DA RESMİN HÜKMÜ
  TOPLUMUN CEVHERİ HANIMLARA
  HADİS USÜLÜNE GİRİŞ MUHAMMED SALİH EL-USEYMİN
  PEYGAMBERİMİZİN Sallallahu aleyhi vesellem ÜMMETİ ÜZERİNDEKİ HAKKI
  RASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ
  YUSUF EL KARDAVİ-TEKFİRDE AŞIRILIK
  MUHAMMED-NASIRUDDİN EL ALBANİ-HİCAP
  İBADETTE İKİ TEMEL ESAS
  MUAHEZE İLİMDEN SONRADIR
  MUHAMMED-NASURUD-DİN-EL-ALBANİ.CENAZE-KİTABI
  İSLAM.DA KABİRÇİLİĞİN SAKINCALARI MUHAMMED NASURİDDİN ALBANİ
  *ALLAH-IN CEMALİ CEMALULLAH
  FATİHA SÜRESİ.NİN BÜTÜN BATIL MESHEP VE DİN MENSUPLARINA VE BU ÜMMETİN BİD.AT VE DALALET EHLİNE CEVAP TEŞKİL ETMESİ
  MECUSİLERE VE KADERİYYE MESHEBİNE REDD
  ABDULAZİZ.B.BAZ
  SÜNNET VE CEMAAT KAVRAMI
  KULLAR SADECE ALLAH.A TESLİM OLACAK FITRATTA YARATILMIŞTIR
  RUBUBİYET TEVHİDİ ULUHİYET TEVHİDİNİ GEREKTİRİR BU.DA AYRI BİR DELİLDİR
  MÜSLÜMAN OLABİLMEK İÇİN ŞİRKTEN SOYUTLANMAK ŞARTTIR
  İSLAMİ@KİTAP@İNDİR
  PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ SUYUTİ
  IBN TEYMİYYE KABİR ZİYARETLERİ
  ALLAH [CC] IN LANET ETTİKLERİ
  ALLAH [CC] HAKKI İLE TAKDİR EDEMEYENLER
  ALLAH DİYEREK ALDANMAK
  ALLAH-A HÜSNÜZAN BESLEMEK
  ALLAH.IN AFFINA DAYANIP EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEMEK
  ALLAH.LA BİRLİKTE BAŞKA İLAH EDİNENİN ŞİRKİ
  SÖZLE-ŞİRK
  ŞİRK VE KİBİR
  ŞİRKİN HAKİKATİ
  BÜYÜK HAMA FETAVASI ALLAH-IN ARŞ-A İSTİVASI
  MERAKEŞ FETAVASI
  ALLAH CC NEREDEDİR?
  TACUDDİN EL BAYBURDİ YAZILARI
  TACUDDİN-HOCA NAMAZ İLE İLGİLİ KONULAR
  İSLAM@HOUSE MEKALELERİ
  EBU@MUAZ@YAZILARI
  İMAM BUHARİ (RAF;UL YEDEN)
  EL-FEVAİD-iBN@KAYYIM
  İBRETLER VE HATIRLATMALAR
  TASAVVUFUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ KÖTÜ SONUÇLARI
  @VASITA@
  ALLAH CC EL SIFATI
  MEVLİD-İ NEBEVÎ'Yİ KUTLAMANIN HÜKMÜ:
  HEVA VE BİD-AT EHLİNE KARŞI EHL-İ SÜNNET-İN TUTUMU
  ŞERHUS-SUDÛR FÎ HALLİ MUŞKİLETİL-İHTİLAF BEYNEL-ULEMA eş-ŞEVKANİ
  NEBİ B TURHAN,IN VAHDETİ VUCUD RİSALESİ
  İBN TEYMİYYE ER RİSALETÜT TEDMÜRİYYE ŞERİAT ŞER VE KADERE İMAN
  HADİSİ ŞERİFLERE GÖRE EVLENME ADABI ELBANİ
  HZ ALİ,YE R A SUHUF İNDİ Mİ 18 LEM,A NURCULARI İKAZ
  İTİKADİ MESELELERDE AHAD HADİSLERİ DELİL KABUL ETMENİN GEREĞİ ELBANİ
  ÖNCE TEVHİD EY İSLAM DAVETÇİLERİ Alleme Nasıruddin el-Albanî (r.a.)
  ALLAH,IN KIYAMET GÜNÜ GÖRÜLEÇEĞİNE DAİR HADİSLER
  ALLAH AZZE VE CELLE,NİN NUZÜLÜ
  İBN HACERİ,L-MEKKİ (HEYTEMİ)YE REDDİYE
  İmamların İmam’ı İbn Huzeyme rahımullah ve Akidesi
  NESAİ METRUKLAR
  SAHİHU TAHRİÇUL 40 HADİS
  Ebu Hanife Hakkında Bazı Rivayetlerin İncelenmesi
  RECEB VE ŞABAN AYI İLE İLGİLİ ZAYIF VE UYDURMA HADİSLER
  Ashâbu’l-Hadis’in Akidesi
  Heva ve Ona Tabi Olmanın Yerilmesi
  KALBİN MÜHÜRLENMESİ VE PASLANMASI
  KÜÇÜK GÜNAHLAR
Peygamberlere İman

 

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

Peygamberlere İman       

 

Peygamberlere imanın toptan ve umumi olması gerekir. Peygamberler arasında ayrım yapılamaz. Onların ve getirdikleri mesajların tümüne inanmak vaciptir. Bu konuda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir.

Kim peygamberlerin bazılarına inanıp, bazılarına inanmaz veya Allah'ın indirdiklerinin bazılarına inanmazsa o kafirdir.

Bu dinlerini değiştiren yahudi, hiristiyan ve sabiilerin halidir. Bu ümmetler aslen Allah'a ve ahiret gününe inanıp, salih ameller işleyen topluluklar idiler. Ki Cenabı Hakkın buyurduğu gibi onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır:

"Şüphesiz iman edenlerle, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafaatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir." (Bakara: 2/62)

Bunun benzeri bir diğer ayet Maide'de vardır.

(Maide 69 ayette şöyle buyrulmuştur:

"İman edenler ile yahudiler, sabiiler ve hristîyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir.")

Fakat bu ümmetler daha sonra dinlerini tahrif ederek peygamberleri birbirinden ayırdılar ve bazılarına inanıp, bazılarını inkar ettiler.

"Yahudiler" şöyle dediler:

"Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiğinde: "Biz ancak bize indirilene iman ederiz" derler.  Kendilerine verilen (Tevrat)'i tasdik eden (doğrulayan) hak (bir kitap) olduğunu gördükleri halde onu (Kur'an'ı) inkar ederler..." (Bakara: 2/91)

Cenab-ı Hakk şöyle buyurdu:

"Muhakkak ki Allah’ı ve rasullerini inkar edenler, Allah ile rasullerinin arasını ayırmak isteyeler, "bir kısmına iman ederiz, bir kısmını da inkar ederiz" diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler... (İşte onlar yok mu?)"

"İşte onlar, gerçekten kafir olanlardır! Biz kafirler için alçaltıcı bir azab hazırladık." (Nisa: 4/150-151)

Ve yine şöyle buyurdu:

"(Allah, Rasulullah'a bağlı olanlara hitab ederek şöyle diyor): "Bizler Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına indirilenlere, Musa'ya verilene (Tevrat'a), İsa'ya verilen (İncil)e ve (bütün) nebilere rableri katından verilen (bütün kitap ve sahilfe)lere iman ettik. (Bu konuda) onların arasında bir fark gözetmeyiz. Bizler O'na (Allah'a kalb ve hareketlerimizle) teslim olanlardanız" deyin."

"Eğer (yahudi, hristiyan ve müşrikler) sizin iman ettiğiniz şekilde iman ederlerse (işte o zaman) hidayet üzere olurlar. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz onlar büyük bir ayrılık içerisindedirler. (Ey Muhammed! Onlara karşı) Allah size kafi gelecektir (sizi koruyacaktır). (Çünkü) O Semi' ve Alim'dir." (Bakara: 2/136-137)

Hak Teala müminlerle ilgili olarak da şöyle buyurdu:

"Rasul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Hepsi; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman ettiler. (Dediler ki) "Allah' ın rasullerinden hiçbirini ayırdetmeyiz." Ve (yine) dediler ki: "(Ey Rabbimiz!) İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz! Bağışlamanı dileriz. Dönüş sanadır." (Bakara: 2/285)

Cenab-ı Hak iman edenleri överken, bazılarına inanıp, bazılarına inanmayarak kitaplarda ayrım yapanları da kınadı:

"Bu (ateş azabı) şu sebepledir ki, şüphesiz  Allah o kitab(Kur'an)ı hak olarak indirmiştir. Ve şüphe yok ki o kitapta ihtilafa (anlaşmazlığa) düşenler (haktan) çok uzak bir ayrılık içerisindedirler." (Bakara: 2/176)

"İnsanlar bir tek ümmetti. Allah (onlara) müjdeleyici ve korkutucu nebiler gönderdi. Onlarla birlikte insanların ihtilafa düştükleri şeylerde hüküm vermeleri için kitabı hakla indirdi. (Halbuki) kendilerine kitap verilenler apaçık deliller kendilerine geldikten sonra (sırf) aralarındaki bağydan dolayı (azgınlık, ihtiras ve kıskançlıkları yüzünden) ihtilafa (anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izniyle iman edenleri, ihtilafa düştükleri hakka ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola eriştirir." (Bakara: 2/213)

"Kitap ehlinden olanlar, ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra fırkalara ayrıldılar." (Beyyine: 98/4)

"Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyle kimseler için çok büyük bir azab vardır." (Al-i İmran: 3/105)

"Muhakak ki dinlerini parça parça edip gruplaşan kimselerle, sen hiçbir şeyde onlardan olmadın. Şüphesiz ki onların işi Allah’a aittir. Sonra, yapmakta oldukları şeyleri onlara haber verecektir." (En'am: 6/159)

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=