Kuran ve Sünnet

1.4

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

1.4

 

Ey Râfizî!

Ehli sünnet'in "Allah zulmü ve kötülüğü işler” dediklerini iddia ediyorsun.

Bunu hiçbir Müslüman söylemez. Allah bundan yüce ve münezzehtir. Ehli sünnet Allah (c.c.) kullarının fiillerini yaratır diyorlar.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

“O, her şeyin yaratıcısıdır.” (En'âm: 4/102)

Yaratılan şey zulüm ise yaratanın değil onu işleyenin zulmüdür. Allah (c.c.) kullarının ibadetini, haclarını, oruçlarını yaratıyorsa, haccı yapan, orucu tutan o değildir. Aynı şekilde Allah (c.c.) kulların açlığını yaratıyorsa Ona aç denmez. Allah (c.c.) bir yerde bir fiil yaratırsa onunla nitelendirilmez. Böyle olsaydı yarattığı her şeyle nitelendirilecekti.

Bu konuda da anlaşıldığı gibi, Allah (c.c.)'ın başkasında yarattığı kelamdan başka bizzat kelâm sıfatı yoktur ve kendisinden ayrı olan fiilinden başka da fiili yoktur diyen mutezile ve tâbîleri bu konuda hataya düşmüşlerdir. Onlar, Allah (c.c.)'ın zatında kaim olan kelam ve fiil sıfatını kabul etmiyorlar. Onlar Allah (c.c.)'ın melekleriyle ve peygamberleriyle olan kelamını peygamberlerine kitaplar halinde indirdiği kelamın başkalarında yarattığı bir kelam olduğunu iddia ediyorlar. (Yani onlara göre Kur'an mahlûktur.) Onlara da şöyle diyoruz:

Sıfat nerede tahakkuk eder(gerçekleşir)se, o yerin sıfatı olur. Allah (c.c.) bir yerde hareketi yaratırsa, hareketlilik Allah (c.c.)'ın değil onu işleyenin sıfatı olur.

Aynı şekilde Allah (c.c.) bir koku, renk veya bir kişide ilmi yaratırsa o yer kokulu, renkli veya o kişi âlim olur. Şu halde Allah (c.c.) bir yerde kelâmı yaratırsa mütekellim orası olur.