Kuran ve Sünnet

3.2.9---3.2.10

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

3.2.9

 

Râfizî:

“Ebubekir hırsızın elini kesmiş, fakat kesilecek elin sağ el olduğunu bilmiyordu.” diyor.

Rafızî'ye cevabımız şudur:

Ebubekir'in (r.a.) bu durumu bilmemesini iddia etmek en bariz bir yalandır. Farz-ı muhal Ebubekir (r.a.) bunu yapmışsa, yine caiz olmuştur. Çünkü Kur'an'ın nassında sağ elin kesileceği açıkça belirtilmemiştir. Sağ elin tayini de İbn-i Mesud'un (r.a.) kıraatına göredir. Sünnet de bu şekilde cereyan etmiştir. Buna rağmen, Ebubekir'in (r.a.) sol eli kestiğine dair râfizînin getirdiği delilin mesnedi yoktur. Hadis âlimlerinin kitaplarında da böyle bir şey mevcut değildir.بســـم الله الرحمن الرحيم

 

3.2.10

 

Râfizî:

“Ebubekir, haram olmasına rağmen Fücâe es-Selemi'yi yakmıştır” diyor.

Evet Ali'nin (r.a.) zındıkları ateşle yaktıkları daha meşhurdur. Hatta Buhari'de rivayet edildiğine göre Ali (r.a.)'ye bir grup zındık getirilmiş ve onları yakmıştır. İbn-i Abbas bunu işitince:

Ben olsaydım onları yakmazdım. Çünkü Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Allah (c.c.)'ın azabıyla azab etmeyi yasak etmiştir. Ben onların boyunlarını uçururdum. Zira Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

“Dinini değiştireni öldürünüz” buyurmuştur, dedi.