Kuran ve Sünnet

3.2.3---3.2.4

بســـم الله الرحمن الرحيم

 

3.2.3

 

Râfizî:

“Ömer demiştir ki: Ebu Bekir'e yapılan biat, Allah (c.c.)'ın bizi ondan koruduğu bir kaymaydı, kim onun benzerini yaparsa onu öldürünüz.” diyor.

Evet, râfizînin bu sözü de yalan ve iftiradır.

Ömer'in (r.a.) dediği şudur:

“Aranızda Ebubekir gibi, boyunların önünde kesileceği bir kimse yoktur.”

Yani Ebubekir'e (r.a.) yapılan biat beklemeden ve süratle yapılmıştır. Çünkü onu hakketmişti.


بســـم الله الرحمن الرحيم

 

3.2.4

 

Râfizî:

“Ebubekir şöyle demiştir:

“Keşke Rasulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) Ensarın hilafette hakları olup olmadığını sorsaydım” “ diyor.

Evet bu da yalandır. Devamla deriz ki:

Bu iddianız Ali (r.a.) için getirdiğiniz nassı da çürütüyor. Çünkü Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Ali'nin (r.a.) halife olmasını isteseydi ve bu hususta nass olsaydı, Ensarın ve diğerlerinin de hakkı düşmüş olurdu.